QR Code
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-04-20
 • การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

  การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน
 • นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ

  นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก
 • นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว

  นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว ยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งเครือญาติในสายเลือดเลยทีเดียว
 • ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  ค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันไม่เกิน 1,500 NT$

  แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$
 • จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

  จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ปรับลดค่าบริการรายเดือนของแรงงานต่างชาติในปีที่ 4 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน

          ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเรื่องกลับเข้ามารอบใหม่ นอกจากต้องเสียค่าบริการจัดหางานหรือที่รู้จักกันในนามค่าหัวคิวครั้งใหม่แก่บริษัทจัดหางานไทยแล้ว เมื่อเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน แม้จะกลับมาทำงานกับนายจ้างรายเดิม บริษัทจัดหางานจำนวนไม่น้อยกจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนเสมือนคนงานใหม่ คือเริ่มที่ปีแรก 1,800 เหรียญไต้หวัน ปีที่ 2 เก็บเดือนละ 1,700 เหรียญ และปีที่ 3 ถึงจะเก็บเดือนละ 1,500 เหรียญ แต่หลังจากมีการแก้กฎหมายการจ้างงาน ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วันหลังทำงานครบ 3 ปี อนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ โดยแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม จะเสียค่าบริการให้แก่บริษัทจัดหางานเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน แต่แรงงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 1,800 เหรียญไต้หวัน เหมือนแรงงานที่เดินทางมาใหม่

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศมาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการของบริษัทจัดหางานฉบับใหม่ กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปี ไม่ได้เดินทางกลับประเทศ ไม่ว่าจะต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างเดิมหรือกับนายจ้างรายใหม่ เสียค่าบริการรายเดือนไม่เกิน 1,500 เหรียญ กระทรวงแรงงานให้เหตุผลว่า แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 3 ปีและทำงานในไต้หวันต่อไป ไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในไต้หวันแล้ว โอกาสที่จะเรียกใช้บริการหรือขอคำปรึกษาจากบริษัทจัดหางานมีไม่มากเหมือนอย่างในช่วงแรกที่เดินทางมาถึง ประกอบกับไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้บริษัทจัดหางานไม่ต้องช่วยทำเรื่องกลับประเทศ ไม่ต้องรับ-ส่งที่สนามบิน ฯลฯ ดังนั้น จึงอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกรับค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ ไม่ว่าจะกับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ ไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน หรือพูดง่ายๆ คือ แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป จะเสียค่าบริการรายเดือนเท่ากับที่เสียในปีที่ 3 หรือไม่เกินเดือนละ 1,500 เหรียญไต้หวัน

 

แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ว่ากับนายจ้างเดิมหรือนายจ้างใหม่ จะเสียค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 1,500 NT$

 

2. นายจ้างไต้หวันชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ มอบเงินล้านให้เป็นทุนทำธุรกิจที่บ้าน

          สังคมไต้หวันนับวันจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไต้หวันในปัจจุบันอยู่ที่ 80 ปี กระทรวงมหาดไทยคาดการณ์ว่า ในปี 2560 นี้ คนสูงวัยหรือคนชรา ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในไต้หวันจะมีสัดส่วนสูงถึง 14% ตามนิยามของสหประชาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อถึงปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า สัดส่วนคนชราในไต้หวันจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.1% กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด เมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้น ความต้องการผู้อนุบาลมาดูแลก็เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ลูกหลานต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้จำนวนผู้อนุบาลต่างชาติในไต้หวันพุ่งสูงขึ้นถึง 250,000 คนแล้ว

          ผู้อนุบาลต่างชาติที่เดินทางมาดูแลคนป่วยและคนสูงอายุในไต้หวัน อาจพักรวมกับนายจ้างในบ้านเดียวกัน หรือบางรายจะพักอยู่กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุตามลำพัง การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน โดยคนป่วยหรือผู้สูงอายุจะรักและพึ่งพาผู้อนุบาลต่างชาติยิ่งกว่าลูกหลานที่อาจมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว ขณะที่ผู้อนุบาลต่างชาติ แรกๆ อาจเป็นเพราะหน้าที่ แต่เมื่ออยู่นานๆ เกิดความผูกพัน ถือผู่ป่วยหรือผู้สูงอายุเสมือนเป็นญาติของตน และการดูแลที่เอาใจใส่ ทำให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ผู้อนุบาลดูแล เกิดความซาบซึ้งและประทับใจมองว่า ผู้อนุบาลต่างชาติทำหน้าที่ดูแลหรือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มากกว่าตนเสียด้วยซ้ำ ความชื่นชมนี้เอง ทำให้นายจ้างจำนวนมากไม่เพียงแต่ถือผู้อนุบาลต่างชาติเป็นสมาชิกในครอบครัว บางคนยังมีความใกล้ชิดผูกพันดั่งพี่น้องร่วมสายเลือดเลยทีเดียว

 

นายจ้างและผู้สูงอายุจำนวนมากมีความผูกพันและรักเอ็นดูผู้อนุบาลต่างชาติเสมือนเป็นลูกหลานเลยทีเดียว

 

          บริษัทจัดหางานหลายรายกล่าวว่า นายจ้างไต้หวันมีความเป็นมิตรและมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่านายจ้างชาติอื่น หากชื่นชมหรือประทับใจการทำงานของผู้อนุบาลต่างชาติ มักจะมอบเงินเป็นแสนให้แก่แรงงานของตนที่ทำงานครบสัญญา ไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้ว เพื่อนำกลับไปสร้างบ้าน หรือเป็นทุนรอนทำกิจการเลี้ยงครอบครัว บางรายดูแลแรงงานต่างชาติในยามที่เจ็บป่วย หรือยามที่คลอดลูกเสมือนเป็นญาติพี่น้องของตน ออกค่าใช้จ่ายรับสามีหรือลูกของคนงานให้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวัน มอบเงินเป็นทุนการศึกษาของลูก เป็นต้น และภาพคนงานต่างชาติซาบซึ้งในน้ำใจของนายจ้าง คุกเข่ากราบขอบคุณนายจ้าง หรือร้องไห้ร่ำลานายจ้าง ก็เป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน

          กรณีของนายเฉินซงหย่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ของไต้หวันที่อยู่เป็นโสดและสุขภาพไม่ดีในยามแก่ชรา ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อาศัยผู้อนุบาลอินโดนีเซียเป็นผู้คอยดูแลภารกิจประจำวันอย่างใกล้ชิด ผู้อนุบาลอินโดนีเซียเรียกนายเฉินว่าพ่อ นายเฉิงก็ถือผู้อนุบาลอินโดนีเซียที่ดูแลตนเสมือนลูกสาว นายเฉิงเคยมอบเงินแสนให้นำกลับไปสร้างบ้านให้ลูก และยังเตรียมเงินไว้จำนวน 2 ล้านเหรียญให้ผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ นำกลับบ้านไปทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงครอบครัว หลังจากทำงานครบสัญญา

          บริษัทจัดหางานเล่าว่า ที่นครเถาหยวน มีนายจ้างรายหนึ่งชื่นชมการทำงานของผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ที่ดูแลเอาใจใส่คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตอย่างดียิ่งกว่าตนเป็นเวลานานถึง 9 ปี ทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว นายจ้างนอกจากจัดการให้ทุกอย่าง ออกค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ยังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสร้อยทองให้ผู้อนุบาลนำกลับไปฝากสามีและลูกๆ ด้วย และช่วง 9 ปีที่ผ่านมา นายจ้างได้รับสามีและลูกของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมถึงที่ไต้หวันแล้ว 2 ครั้ง โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

การอนุบาลดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความผูกพัน

 

นายจ้างไต้หวันส่วนใหญ่ชื่นชมผู้อนุบาลต่างชาติ ดูแลเอาใจใส่คนป่วยและผู้สูงอายุดีกว่าลูกหลานแท้ๆ เสียอีก

 

3. จับชายไต้หวันขายยาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์ เอเย่นต์แรงงานฟิลิปปินส์วอนตำรวจอย่างส่งกลับประเทศ เพราะกลัวถูกยิงเป้า

          ตำรวจนครเกาสงทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เป็นลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ มีการฝึกเอเย่นต์ให้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ และหลอกล่อให้แรงงานฟิลิปปินส์มาเป็นเอเย่นต์ขายยา เพื่อตีสนิทและจำหน่ายยาเสพติดแก่เพื่อนร่วมชาติได้ง่าย และโคกราคายาเสพติดขึ้นอีกเท่าตัว แอมเฟตทามีนขนาด 3.75 กรัม ราคาทั่วไป 1,600 เหรียญไต้หวัน แต่ขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ 3,000 เหรียญ ตำรวจจับกุมหัวโจกของแก๊งนี้ พร้อมเอเย่นต์ขายยาที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ แรงงานฟิลิปปินส์รายนี้ หลังถูกจับกุม ผวาถูกส่งกลับประเทศโดนประหารชีวิต คุกเข่าวอนตำรวจอย่างส่งกลับ

          ตำรวจนครเกาสงแถลงว่า นายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่จบการศึกษาเพียงมัธยมต้น เคยเป็นจับกังอยู่แถวท่าเรือเฉียนเจิ้นในนครเกาสง แต่อาศัยที่เคยมีภรรยาและเคยมีแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์มาก่อน พูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ได้บ้าง ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติด นอกจากขายให้กับชาวไต้หวันแล้ว ยังดึงแรงงานฟิลิปปินส์มาร่วมขายด้วย พุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์ และจะขายให้แรงงานฟิลิปปินส์ในราคาแพงกว่าทั่วไปถึง 1 เท่าตัว หลังจากได้แจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ตำรวจได้จัดกำลังสอดส่องความเคลื่อนไหวของแก๊งค้ายาแก๊งนี้ จนเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา  ได้โอกาสบุกเข้าจับกุม นอกจากจับนายกู่ ผู้เป็นหัวโจกได้แล้ว ยังจับกุมลูกสมุนที่เป็นแรงงานฟิลิปปินส์ชาย 2 หญิง 1 แรงงานฟิลิปปินส์ทั้ง 3 หลังถูกจับเกรงว่าจะถูกส่งกลับประเทศ ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนตำรวจว่า อย่างส่งพวกตนกลับประเทศ เพราะอาจถูกยิงเป้าที่บ้านเกิดก็ได้ เนื่องจากผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่ ได้แก่ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต กำลังใช้มาตรการเด็ดขาด สังหารผู้ค้ายาเสพติด

          แต่ตำรวจไม่ฟังเสียง หลังสอบปากคำส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้อัยการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งตามกฎหมายของไต้หวัน ผู้ค้ายาเสพติดจำพวกแอมเฟตทามีน ซึ่งในไต้หวันจัดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 จะถูกจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุก 7 ปีขึ้นไป และหลังพ้นโทษแล้ว จะถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน

          สำหรับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ที่แรงงานฟิลิปปินส์ผู้ค้ายาเสพติดหวาดกลัว เป็นผู้นำที่กำลังทำสงครามปรามปรามยาเสพติด เขาประกาศว่า ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นภัยคุกคามที่กระทบชีวิตประชาชนร่วม 4 ล้านคน และมีผู้ถูกสังหารเสียชีวิตราว 6,000 คน นับตั้งแต่ผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้เดินหน้าทำสงครามปราบเสพติดเมื่อราว 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีนายหน้าค้ายาและผู้เสพอีกราว 1 ล้านคน เข้ามอบตัวกับทางการ ด้านประชาคมโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดของผู้นำฟิลิปปินส์คนนี้ โดยนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มบอกว่า การที่นายดูแตร์เตสนับสนุนนโยบายจับตาย อาจทำให้เขาถูกศาลอาญาระหว่างประเทศฟ้องในคดีก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้      

 

ทะลายแก๊งค้ายาที่ขายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

 จับนายกู่ ชื่อเล่นว่าบอสส์ ชายไต้หวันที่เคยมีภรรยาและแฟนเป็นชาวฟิลิปปินส์ ร่วมกับเพื่อนตั้งแก๊งค้ายาเสพติดมอมเมาแรงงานฟิลิปปินส์

 

ทะลายแก๊งค้ายาเสพติดที่จำหน่ายยาไอซ์ แอมเฟตทามีน และยาเสพติดใหม่ที่เรียกว่าลูกอมยาเสพติด โดยมีพุ่งเป้าไปยังลูกเรือประมงชาวฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ปธน. มาครง แห่งฝรั่งเศส เยือนปักกิ่ง

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61 ผู้นำฝรั่งเศสเยือนแดนมังกร เปล่งรํศมีผู้นำยุโรปคนใหม่

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61 ผู้นำฝรั่งเศสเยือนแดนมังกร เปล่งรํศมีผู้นำยุโรปคนใหม่

2018-01-20 15:26:31

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61

 

ผู้นำฝรั่งเศสเยือนแดนมังกร เปล่งรํศมีผู้นำยุโรปคนใหม่

 

 ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 

More
กลุ่ม NGO และแรงงานต่างชาติเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ์ร่วมกำหนดนโยบาย

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

2018-01-20 09:14:16

 

1. กฎหมายมาตรฐานแรงงานใหม่ เริ่มมีผล 1 มี.ค. วันหยุดประจำสัปดาห์ปรับให้ยืดหยุนขึ้นจากสัปดาห์ละ 2 วันเป็น 2 สัปดาห์หยุด 4 วัน เพิ่มชั่วโมงโอทีเป็นเดือนละไม่เกิน 54 ชม.

          สภานิติบัญญัติของไต้หวันเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ หลังใช้เวลาอภิปรายโต้รุ่งต่อเนื่องยาวนานถึง 18 ชั่วโมง เมื่อเช้าวันที่ 10 ม.ค. นี้ ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดและชั่วโมงทำงานล่วงเวลา โดยปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ท่ามกลางการประท้วงอย่างรุนแรงของพรรคฝ่ายค้านและกลุ่มเคลื่อนไหวด้านแรงงาน

         กฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับใหม่ มีการแก้ไขประเด็นหลักๆ ดังนี้

          1. วันหยุดประจำสัปดาห์ ปัจจุบันกำหนดให้ผู้ใช้แรงงานมีวันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน ในจำนวนนี้มี 1 วันที่ทำงานล่วงเวลาได้ อีก 1 วันห้ามทำงานล่วงเวลา แก้เป็น 2 สัปดาห์ทำงาน 10 วัน หยุดพัก 4 วัน ในจำนวนนี้ มี 2 วันที่ทำงานล่วงเวลาได้ อีก 2 วันทำงานล่วงเวลาไม่ได้ หรือที่เรียกกันว่าจาก 7 วัน หยุด 1 วัน แก้เป็น 14 วันหยุด 2 วัน (มี 2 วันที่ทำโอทีได้)

          2. ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา ซึ่งปัจจุบันกำหนดผู้ใช้แรงงานทำงานล่วงเวลาหรือโอทีได้ เดือนละไม่เกิน 46 ชั่วโมง แก้เป็นทำงานล่วงเวลาได้เดือนละไม่เกิน 54 ชั่วโมง แต่รวมสะสมใน 3 เดือน ห้ามเกิน 138 ชั่วโมง

          3. การทำงานล่วงเวลา คิดตามชั่วโมงที่ทำจริง ยกเลิกทำ 1 ชั่วโมงให้คิด 4 ชั่วโมงและทำ 5 ชั่วโมงให้คิดเป็น 8 ชั่วโมง

          4. แรงงานมีสิทธิ์เลือกเปลี่ยนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาเป็นวันหยุดชดเชย โดยนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเองเกี่ยวกับกำหนดสิ้นสุดของวันหยุดชดเชย หากครบกำหนดเวลาหรือครบสัญญาจ้าง ยังหยุดชดเชยไม่หมด นายจ้างต้องจ่ายวันหยุดชดเชยที่เหลือเป็นค่าจ้างทำงานล่วงเวลาให้กับลูกจ้าง ตามมาตรฐานการคิดคำนวณค่าจ้างทำงานล่วงเวลาหรือค่าจ้างทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์

          5. ชั่วโมงพักผ่อนระหว่างเปลี่ยนกะ จากปัจจุบันจะต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า 11 ชั่วโมง แก้เป็น 11 ชั่วโมงเหมือนเดิม แต่หากมีความจำเป็น เมื่อได้รับการยินยอมจากสหภาพแรงงานหรือที่ประชุมนายจ้างและลูกจ้างแล้ว สามารถลดลงเป็นไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง

          6. วันหยุดพักพิเศษประจำปี ปัจจุบันหากใช้ไม่หมดใน 1 ปี นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แรงงาน แก้เป็นหลังผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมนายจ้างและลูกจ้างแล้ว สามารถขยายเวลาออกไปได้อีก 1 ปี หากยังไม่สามารถใช้วันหยุดพักพิเศษหมดได้ นายจ้างต้องคิดคำนวณจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แรงงาน

          ต่อการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ผู้ใช้แรงงานมีความเห็นแตกแยกกัน ส่วนหนึ่งกล่าวว่าพอยอมรับได้ ขณะที่อีกฝ่ายกล่าวว่า การแก้กฎหมายมาตรฐานแรงงานครั้งนี้ เห็นได้ชัดว่า รัฐบาลเข้าข้างฝ่ายนายจ้าง ด้านผู้ประกอบการส่วนใหญ่กล่าวว่า แม้จะไม่ถึงขั้นพอใจ แต่พอยอมรับได้

          กระทรวงแรงงานแถลงว่า กฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ศกนี้เป็นต้นไป หลังประกาศใช้แล้ว กระทรวงแรงงานจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบยังสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

สภานิติบัญญัติไต้หวันผ่านร่างแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดและชั่วโมงทำงานล่วงเวลา โดยปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

 

2. แรงงานต่างชาตินับหมื่นลงประชามติอยากให้โอนย้ายนายจ้างได้โดยเสรี

          การเดินขบวนพาเหรดของแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ซึ่งกลุ่ม NGO จัดขึ้นทุก 2 ปี ปีนี้ ชูคำขวัญขอสิทธิ์ร่วมในการกำหนดนโยบายแรงงานต่างชาติด้วย จัดขึ้น ณ กรุงไทเป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ผู้ชุมนุม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม NGO และแรงงานอินโดนีเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์ประมาณ 1,500 คน เริ่มชุมนุมกันที่หน้าที่ทำการกระทรวงแรงงาน จากนั้นเดินขบวนไปยังหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ระหว่างทาง กลุ่มผู้ประท้วงชูป้ายและร้องคำขวัญ เรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้แรงงานต่างชาติมีสิทธิ์ร่วมกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของพวกตน และแสดงความเห็นคัดค้านแนวความคิดแยกแรงงานต่างชาติออกจากระบบค่าจ้างขั้นต่ำ

          ขณะเดียวกันกลุ่ม NGO ได้ประกาศผลการลงประชามติจำลองของแรงงานต่างชาติว่า มีแรงงานต่างชาติกว่า 11,000 คน ชาวไต้หวัน 1,539 คนลงคะแนนเสียง และกลุ่มประชารัฐ 53 องค์กรลงนามสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิ์ร่วมกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของพวกตน ในจำนวนนี้ ประเด็นแรกที่ถามว่า เห็นด้วยไหมที่จะให้ผู้อนุบาลในครัวเรือนได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน ปรากฏว่า มีเสียงสนับสนุน 12,744 เสียง ไม่เห็นด้วย 15 เสียง ประเด็นที่ 2 เห็นควรยกเลิกระบบการจัดส่งแรงงานต่างชาติมาทำงานที่ไต้หวันโดยบริษัทจัดหางาน แล้วหันมาใช้ระบบจัดส่งโดยรัฐหรือไม่? มีผู้เห็นด้วย 12,684 เสียง คัดค้าน 95 เสียง และประเด็นที่ 3 เห็นด้วยไหมที่จะให้แรงงานต่างชาติโอนย้ายนายจ้างได้โดยเสรี มีผู้ให้การสนับสนุน 12,705 เสียง คัดค้าน 83 เสียง ประเด็นที่เปิดให้โหวตทั้ง 3 ประเด็น ล้วนมีผู้สนับสนุนเกินกว่าหมื่นเสียงทั้งสิ้น

          ต่อผลการลงประชามติข้างต้น กระทรวงแรงงานออกแถลงการณ์กล่าวว่า ปัจจุบัน มีการกำหนดให้แรงงานข้ามชาติที่เดินทางมาทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือน ก่อนการเดินทาง จะต้องลงนามสัญญาจ้างงานกับนายจ้างก่อน ระหว่างทำงาน หากมีข้อพิพาทสามารถร้องเรียนต่อกองแรงงานท้องที่ช่วยไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหาได้ ส่วนประเด็นที่ขอให้เลิกระบบการจัดส่งโดยบริษัทจัดหางานนั้น เนื่องจากไต้หวันเป็นตลาดเสรี และระบบบริษัทจัดหางานเกิดจากความต้องการของตลาด โดยมีนายจ้างบางส่วนไม่มีเวลาและไม่สามารถไปดำเนินการยื่นขอว่าจ้างแรงงานต่างชาติได้ จำเป็นต้องพึ่งพาบริษัทจัดหางาน อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกเพื่อให้นายจ้างว่าจ้างแรงงานต่างชาติโดยตรงมากขึ้น

 

 

 

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา กลุ่ม NGO และแรงงานต่างชาติเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ์ร่วมกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของพวกตน

 

 

ผู้ประท้วงปักเครื่องหมายการลงคะแนนเสียงลงแผนที่ไต้หวัน สื่อความหมายขอมีสิทธิ์ร่วมกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับพวกตน

 

 

ผลการลงประชามติจำลองของแรงงานต่างชาติ มีแรงงานต่างชาติกว่า 11,000 คน ชาวไต้หวัน 1,539 คนลงคะแนนเสียง ประเด็นที่เปิดให้โหวตทั้ง 3 ประเด็น ล้วนมีผู้สนับสนุนเกินกว่าหมื่นเสียงทั้งสิ้น

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
A-Lin นักร้องสาวชื่อดัง

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ A-Lin ในเพลงกวงจือไห่ (光之海 - ทะเลแห่งแสง) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ A-Lin ในเพลงกวงจือไห่ (光之海 - ทะเลแห่งแสง) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-01-19 22:30:00

 

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ A-Lin ในเพลงกวงจือไห่ (光之海 - ทะเลแห่งแสง) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (โจวเจี๋ยหลุนเปิดตัวโปรเจคหนังใหม่ พร้อมเตรียมสานฝันกับการขับรถ F1)

 

 

 

A-Lin นักร้องสาวชื่อดัง ชนพื้นเมืองอาเหม่ย (阿美語:Amis) จากนครเกาสง

 

A-Lin นักร้องสาวชื่อดัง ชนพื้นเมืองอาเหม่ย (阿美語:Amis) จากนครเกาสง

 

A-Lin บนเวทีคอนเสิร์ตที่เกาสง

More
คู่มือท่องเที่ยวรู้จักวัฒนธรรมจีหลง 4 ภาษา

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 61 - คู่มือท่องเที่ยวรู้จักวัฒนธรรมจีหลง 4 ภาษา

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 61 - คู่มือท่องเที่ยวรู้จักวัฒนธรรมจีหลง 4 ภาษา

2018-01-19 19:18:41

     แผนกบริหารแรงงาน สำนักงานสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองจีหลง ระบุว่า เพื่อให้ชาวต่างชาติ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และแรงงานต่างชาติได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองจีหลง ทางสำนักงานจึงได้จัดทำคู่มือท่องเที่ยวรู้จักวัฒนธรรมจีหลง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ อินโดนิเซีย ไทย และเวียดนาม แจกฟรี โดยหวังว่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติจะสามารถปรับตัวกับวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในจีหลง และรู้สึกว่าจีหลงคือบ้านหลังใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมของคู่มือท่องเที่ยว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการสังคม เมืองจีหลง โทร.02-24201122 ต่อ 2207-2208

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ช่วงติวสอบ TOCFL ข้อสอบการอ่าน ระดับต้น Band A ชุดที่ 2 ข้อ 11-16

More
เซี่ยสูเหวย (謝淑薇)

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) หืดขึ้นคอเฉือนสาวจีนเข้ารอบหญิงเดี่ยวออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018

เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) หืดขึ้นคอเฉือนสาวจีนเข้ารอบหญิงเดี่ยวออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018

2018-01-18 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-เซี่ยสูเหวย (謝淑薇) หืดขึ้นคอเฉือนสาวจีนเข้ารอบหญิงเดี่ยวออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2018

-โปรอ้อมคว้าแชมป์กอล์ฟหญิงฮิตาชิเลดี้ส์คลาสสิก 2018 ในไต้หวัน เจิงหย่าหนีจบที่ 3 ร่วม

More
คนงานไทยในไต้หวันป่วยเป็นโรคหลอดเลือดมากขึ้น

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 17 มกราคม

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 17 มกราคม

2018-01-19 19:30:18

 

1. สภานิติบัญญัติแก้กฎหมายมาตรฐานแรงงาน เพิ่มโอทีจากเดือนละไม่เกิน 46 ชั่วโมง เป็น 54 ชั่วโมง

      เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติของไต้หวันเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดและชั่วโมงทำงานล่วงเวลา โดยปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ท่ามกลางการประท้วงอย่างรุนแรงของพรรคฝ่ายค้านและกลุ่มเคลื่อนไหวด้านแรงงาน แต่สำหรับแรงงานต่างชาติแล้ว น่าจะสอดคล้องกับความต้องการ เพราะสามารถทำงานล่วงเวลาในแต่ละเดือนจาก 46 ชั่วโมง เพิ่มเป็น 54 ชั่วโมง แต่รวมสะสมใน 3 เดือน ห้ามเกิน 138 ชั่วโมง และการทำงานล่วงเวลา คิดตามชั่วโมงที่ทำจริง ยกเลิกทำ 1 ชั่วโมงให้คิด 4 ชั่วโมงและทำ 5 ชั่วโมงให้คิดเป็น 8 ชั่วโมง

 

 สภานิติบัญญัติของไต้หวันผ่านร่างแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงานท่ามกลางการประท้วงของแรงงานท้องถิ่น

 

      ในเรื่องของวันหยุดประจำสัปดาห์ แก้เป็น 2 สัปดาห์ทำงาน 10 วัน หยุดพัก 4 วัน ในจำนวนนี้ มี 2 วันที่ทำงานล่วงเวลาได้ อีก 2 วันทำงานล่วงเวลาไม่ได้ หรือที่เรียกกันว่าจาก 7 วัน หยุด 1 วัน แก้เป็น 14 วันหยุด 2 วัน (มี 2 วันที่ทำโอทีได้) สำหรับวันหยุดพักพิเศษประจำปี ปัจจุบันหากใช้ไม่หมดใน 1 ปี นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แรงงาน แก้เป็นหลังผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมนายจ้างและลูกจ้างแล้ว สามารถขยายเวลาออกไปได้อีก 1 ปี หากยังไม่สามารถใช้วันหยุดพักพิเศษหมดได้ นายจ้างต้องคิดคำนวณจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แรงงาน

      ชั่วโมงพักผ่อนระหว่างเปลี่ยนกะ จากปัจจุบันจะต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า 11 ชั่วโมง แก้เป็น 11 ชั่วโมงเหมือนเดิม แต่หากมีความจำเป็น เมื่อได้รับการยินยอมจากสหภาพแรงงานหรือที่ประชุมนายจ้างและลูกจ้างแล้ว สามารถลดลงเป็นไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง

      ทั้งนี้ กฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ข้างต้น จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ศกนี้เป็นต้นไป

 

  เริ่ม 1 มี.ค. 61 เป็นต้นไป ชั่วโมงทำงานล่วงเวลาเดือนละไม่เกิน 46 ชั่วโมง เพิ่มเป็น 54 ชั่วโมง

 

2. ปี 60 มีคนงานไทยเสียชีวิตและขอความช่วยเหลือจากสำนักงานแรงงานไทย 21 ราย เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและไหลตายมากที่สุด

      สำนักงานแรงงานไทย ไทเป เปิดเผยสถิติสถิติการเสียชีวิต เจ็บป่วยและปัญหาต่างๆ ของแรงงานไทยในเขตพื้นที่ดูแลของ สนร.ไทเป ประจำปี 2560 ปรากฎว่า เสียชีวิต 21 ราย (ส่วนใหญ่หรือ 16 รายเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและไหลตาย) ถูกจับหรือถูกส่งกลับประเทศเนื่องจากคดียาเสพติด 12 ราย

 

คนงานไทยในไต้หวันป่วยเป็นโรคหลอดเลือดมากขึ้น 

 

นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดี กกจ. พร้อมด้วยนางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สนร.ไทเป เยี่ยมคนงานไทยที่ป่วยเป็นอัมพาตจากเส้นเลือดสมองแตก

 

3. สัมภาษณ์คุณรังสรรค์ อนันต์ ที่ปรึกษาสมาคมการจัดหางานไทยไปทำงานต่างประเทศ

     คนงานไทยไปทำงานต่างประเทศลดลง ทำธุรกิจจัดหางานหดตัว ปี 2559 บริษัทจัดหางานไทยที่จัดส่งคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศทั้งหมดเหลือเพียง 119 บริษัท จำนวนบริษัทจัดหางานที่จัดส่งคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศเกิน 100 คนมีเพียง 68 บริษัท จำนวนบริษัทที่ส่งเกิน 1,000 คน มีเพียง 6 บริษัท และตลาดแรงงานที่ใหญ่และดีที่สุดของแรงงานไทย ยังคงเป็นไต้หวัน

 

คุณรังสรรค์ อนันต์ ที่ปรึกษาสมาคมการจัดหางานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ภรรยาบริจาคไตให้สามีที่ป่วยต้องล้างไตเป็นประจำ นัดกันเที่ยวรอบโลกหลังเปลี่ยนไต

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 17 ม.ค. 61 ไต้หวันมีผู้ป่วยล้างไตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 17 ม.ค. 61 ไต้หวันมีผู้ป่วยล้างไตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

2018-01-17 20:09:43

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 17 ม.ค. 61

     ไต้หวันมีผู้ป่วยล้างไตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ผู้เชี่ยวชาญเตือนให้ระมัดระวังปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่มีผู้ป่วยล้างไต เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะป่วยและกลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องล้างไตด้วย 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
โคมไฟรูปไดโนเสาร์แรปเตอร์ Raptor Lamp

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 15 ม.ค. 61 - โคมไฟรูปไดโนเสาร์แรปเตอร์ Raptor Lamp

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 15 ม.ค. 61 - โคมไฟรูปไดโนเสาร์แรปเตอร์ Raptor Lamp

2018-01-19 18:47:03

     สัปดาห์นี้พาคุณไปรู้จักสินค้าที่มีไอเดียการออกแบบสร้างสรรค์โดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวไต้หวัน ระดมทุนในการผลิตโคมไฟที่มีลักษณะเก๋ไก๋โดดเด่นไม่เหมือนใคร เป็นโคมไฟรูปไดโนเสาร์แรปเตอร์ (恐龍燈 ข่งหลงเติง) หรือ Raptor Lamp โดยหวังว่าการเริ่มต้นจากจุดนี้จะทำให้ความฝันที่ต้องการให้สินค้าแบรนด์ไต้หวันมีความโดดเด่นในระดับโลกสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้

 

     สินค้าตัวนี้เพิ่งเริ่มวางจำหน่ายเมื่อปี 2017  เป็นของตกแต่งบ้านที่ดีไซน์มีความเก๋ไก๋และใช้ประโยชน์ได้ นอกจากเป็นโคมไฟแล้ว ยังสามารถวางพิงโทรศัพท์มือถือได้ด้วย และมีให้เลือกหลายสี โครงเป็นงานประกอบโลหะอลูมิเนียมอัลลอยและพลาสติก ใช้ไฟ DC 12V น้ำหนัก 0.95 kg สนนราคาอยู่ที่ 3480 NT สนใจสินค้าสามารถเสิร์ชกูเกิ้ลโดยใช้คำค้นหา "funcus raptor lamp" 

 

 

 

 

More
ซากุระสุดสวยที่ฟาร์มอู่หลิง

ดอกเหมยบานสะพรั่งทั่วไทเป + แพลนทริปชมเทศกาลซากุระทั่วไต้หวันกัน

ดอกเหมยบานสะพรั่งทั่วไทเป + แพลนทริปชมเทศกาลซากุระทั่วไต้หวันกัน

2018-01-15 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

         -ดอกเหมยบานสะพรั่งทั่วไทเป โดยเฉพาะที่บ้านพักอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและสวนสาธารณะจื้อเฉิงกงหยวน (志成公園) ที่เขตซื่อหลิน กรุงไทเป

         -แพลนทริปชมเทศกาลซากุระทั่วไต้หวัน ใครอยากไปแหล่งชมซากุระระดับเทพในไต้หวันรีบเข้ามาฟังกันเลย

 

บรรยากาศของดอกซากุระที่บานสะพรั่งทั่วฟาร์มอู่หลิง (武陵農場) ที่นครไทจง

 

หนาวนี้ขึ้นเขาชมซากุระทั่วไต้หวันกันเถอะ

 

ดอกเหมยบานสะพรั่งที่บ้านพักอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค

 

More
เหลียงจิ้งหรู แสดงความยินดีกับ ผิ่นกวั้น (品冠)

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของผิ่นกวั้น (品冠) ในชุด 言外之意 (Implication) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของผิ่นกวั้น (品冠) ในชุด 言外之意 (Implication) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-01-14 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของผิ่นกวั้น (品冠) ในชุด 言外之意 (Implication) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (เจิงจื้อเหว่ยปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ข่มขืนหลันเจี๋ยอิง /A-Lin เปิดคอนเสิร์ตที่เกาสง สามีและลูกมาให้กำลังใจสยบข่าวเตียงหัก)

 

ผิ่นกวั้น (品冠) หรือ Victor Wong กับอัลบั้มเพลงชุด Implication

 

เหลียงจิ้งหรู (梁靜茹) แสดงความยินดีกับ ผิ่นกวั้น (品冠) หรือ Victor Wong ในงานเกิดตัวอัลบั้มเพลงชุด Implication

 

 เจิงจื้อเหว่ย (曾志偉) ดาวตลกชื่อดังชาวฮ่องกง

 

A-Lin บนเวทีคอนเสิร์ตที่เกาสง

More
ปธน. คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 61 นักวิชาการไต้หวันระบุ เกาหลีเหนือต้องการสร้างความแตกแยกให้แก่สหรัฐฯ กับ เกาหลีใต้

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 61 นักวิชาการไต้หวันระบุ เกาหลีเหนือต้องการสร้างความแตกแยกให้แก่สหรัฐฯ กับ เกาหลีใต้

2018-01-16 20:27:02

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 61

 

เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ จูบปากกันแล้ว แต่คาดความสัมพันธ์ระหว่างกันจะก้าวให้ดีขึ้นอย่างเชื่องช้า 

ส่วนนักวิชาการไต้หวันระบุ เกาหลีเหนือต้องการสร้างความแตกแยกให้แก่สหรัฐฯ กับ เกาหลีใต้

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ไข่ปลากระบอก อาหารเลิศรสยอดนิยมของคนไต้หวัน

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 2561

2018-01-19 17:22:17

 

1. กระแสลมหนาวที่พัดมาระลอกล่าสุด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมา นับได้ว่าหนาวเย็นที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้ ลมหนาวที่หอบฝนมาด้วยทำให้น้ำในเขื่อนหลายแห่งมีน้ำเพิ่มขึ้น ขณะที่บนภูเขาสูงหลายลูกมีหิมะตกลงมาปกคลุมจนขาวโพลน ส่วนอุณหภูมิบนพื้นราบในเขตกรุงไทเปลดลงเหลือ 7-8°C ขณะที่อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้มีเพียง 3-4°C  อากาศที่หนาวเย็นทำให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วกว่า 300 คน ใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

2. อากาศที่หนาวเย็นส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์ แต่สัตว์ในเขตหนาวบางชนิด เช่นหมีแพนด้ากับนกแพนกวินกลับร่าเริงแจ่มใส วิ่งเล่นนอกอาคารอย่างมีความสุข นอกจากนี้ สวนดอกเหมยบนภูเขาหลายแห่งเบ่งบานสะพรั่ง เพราะดอกเหมยเป็นดอกไม้ที่ชอบอากาศหนาว ยิ่งหนาวยิ่งออกดอกได้สวยงาม สถานที่ชมดอกเหมยยอดนิยมได้แก่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน หมู่บ้านซิ่นอี้ เมืองหนานโถว หรือที่สวนดอกเหมยในเขตบ้านพักตากอากาศประธานาธิบดีเจียงไคเชคที่เจี่ยวป่านซาน (角板山 ) ในนครเถาหยวน

 

 

ดอกเหมย (梅花) เป็นดอกประจำชาติของไต้หวัน เบ่งบานในฤดูหนาว

 

3. สภาพอากาศของโลกแปรเปลี่ยนไป ทำไข่ปลากระบอกตามธรรมชาติ อาหารยอดนิยมของคนไต้หวันลดลง

         สภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั่วโลกในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาอบอุ่นขึ้น ทำให้ปลากระบอก(烏魚) วางไข่ลดน้อยลง ปริมาณปลากระบอกตามธรรมชาติที่จับได้ลดลงตามไปด้วย 

         อาหารไต้หวันมีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ ในจำนวนเมนูจานเด็ดที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวไต้หวัน มีอยู่จานหนึ่ง คนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นเคย ยกเว้นที่เคยไปร่วมงานแต่งหรืองานสังสรรค์ในภัตตาคารในไต้หวัน อาหารเย็นที่เสิร์ฟเป็นจานแรก หรือบางคนเรียกอาหารเรียกน้ำย่อย ก็มักจะมีไข่ปลากระบอกรวมอยู่ด้วย

        คนไต้หวันชื่นชอบทานไข่ปลากระบอกมากและมีสัดส่วนสูงที่สุดในโลก ประมาณกันว่ามูลค่าไข่ปลากระบอกที่คนไต้หวันบริโภคในแต่ละปีสูงกว่า 5,000 ล้านเหรียญไต้หวันทีเดียว

 

 

ไข่ปลากระบอก ทานกับต้นหอมสด อาหารเลิศรสยอดนิยมของคนไต้หวัน

 

ไข่ปลากระบอกย่าง รสชาติหอมชวนกิน

 

         ปลากระบอกเป็นปลาที่มีไข่จำนวนมาก และไข่ของมันเป็นอาหารอันโอชะ ปลากระบอกแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ปลากระบอกตามธรรมชาติ และปลากระบอกที่มาจากการเลี้ยง ในอดีต ปลากระบอกในไต้หวันประมาณ 70% เป็นปลากระบอกที่จับได้ตามธรรมชาติ โดยมากจะมาจากต่างถิ่น อย่างเช่นว่ายมาจากสหรัฐฯ จีนแผ่นดินใหญ่ บราซิล โดยเฉพาะญี่ปุ่น เมื่อถึงฤดูวางไข่ พวกมันจะพากันว่ายลงมาจากทางเหนือลงมาทางใต้ เพื่อมาวางไข่ มาถึงตำบลเฉติ้ง (茄萣) ในนครเกาสง โดยท่าเรือซิงต๋า (興達港) เป็นแหล่งซื้อขายปลากระบอกที่สำคัญที่สุด ปลากระบอกร้อยละ 90 ในไต้หวันจะซื้อขายจากท่าเรือประมงแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพอากาศที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้นทั่วโลกในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปลากระบอกวางไข่ลดน้อยลง ปริมาณปลากระบอกที่จับได้ลดลงตามไปด้วย ท่าเรือซิงต๋ากำลังทบทวนว่าจะปรับเปลี่ยนบทบาทไปทำอย่างอื่น ต่อไปคนไต้หวัน คงได้ทานแต่ไข่ปลากระบอกที่แพงและมาจากบ่อเลี้ยงเท่านั้น

        ไข่ปลากระบอกเป็นอาหารเลิศรสที่ขาดไม่ได้สำหรับหลายๆ ครอบครัวในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะช่วงตรุษจีน ประมาณกลางเดือนพ.ย.ของทุกปี เป็นช่วงที่ชาวประมงที่เลี้ยงปลากระบอกทั้งหลายเริ่มฆ่าปลากระบอกเพื่อเอาไข่ปลามาตากขาย

        ใอดีตคนญี่ปุ่นมักโกรธเคืองเจ้าปลากระบอกเป็นอย่างมาก เพราะมันกินอาหารของญี่ปุ่น อาศัยอยู่ในทะเลญี่ปุ่น แต่คนญี่ปุ่นกลับจับไม่ค่อยได้ เนื่องจากเมื่อมันกินอิ่ม ใกล้จะวางไข่ จะพากันแหวกว่ายลงใต้มาวางไข่ที่ไต้หวัน  เพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นจึงต้องมาซื้อไข่ปลากระบอกในราคาแพงจากไต้หวัน

 

 

ช่วงกลางเดือนพ.ย.เป็นต้นไปของทุกปี เป็นฤดูจับปลากระบอกที่ว่างลงมาวางไข่ที่ไต้หวัน แต่ปัจจุบัน เนื่องจากสภาพอากาศแปรเปลี่ยน ปริมาณปลากระบอกตามธรรมชาติที่จับได้น้อยลง

 

 

 ผึ่งแดดเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตไข่ปลากระบอก และในไต้หวันบริโภคไข่ปลากระบอกปีละกว่า 5,000 ล้าน NT$

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More