QR Code
รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 สโมสรผู้ฟัง (B)
2017-04-16
 • วิวโชว์ (威秀影城 VIESHOW CINEMAS0) โรงหนังอันดับหนึ่งของไต้หวัน

  วิวโชว์ (威秀影城 VIESHOW CINEMAS0) โรงหนังอันดับหนึ่งของไต้หวัน

  วิวโชว์ (威秀影城 VIESHOW CINEMAS0) โรงหนังอันดับหนึ่งของไต้หวัน ทั่วไต้หวันมี 13 แห่ง ในภาพเป็นวิวโชว์ย่านธุรกิจซิ่นอี้ในกรุงไทเป
 • หน้าร้อนปีนี้ โรงหนังห้ามเปิดแอร์ต่ำกว่า 26 c°

  หน้าร้อนปีนี้ โรงหนังห้ามเปิดแอร์ต่ำกว่า 26 c°

  เพื่อประหยัดไฟฟ้า หน้าร้อนปีนี้ จำกัดการเปิดเครื่องปรับอากาศในสถานที่สาธารณะ 20 ประเภท รวมโรงหนังห้ามเปิดต่ำกว่า 26 c°
 • โรงหนังในไต้หวัน ส่วนใหญ่เป็นโรงหนังขนาดเล็ก 300-400 ที่นั่ง

  โรงหนังในไต้หวัน ส่วนใหญ่เป็นโรงหนังขนาดเล็ก 300-400 ที่นั่ง

  โรงหนังในไต้หวัน ส่วนใหญ่เป็นโรงหนังขนาดเล็ก 300-400 ที่นั่ง
 • ครูใหญ่ชั้นประถมและมัธยมในไต้หวันที่เป็นเพศหญิงมีอัตราส่วนเพิ่มมากขึ้น

  ครูใหญ่ชั้นประถมและมัธยมในไต้หวันที่เป็นเพศหญิงมีอัตราส่วนเพิ่มมากขึ้น

  ครูใหญ่ชั้นประถมและมัธยมในไต้หวันที่เป็นเพศหญิงมีอัตราส่วนเพิ่มมากขึ้น เมืองซินจู๋สุงสุด 50%
 • ในไต้หวันมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิสตรีเป็นอย่างมาก

  ในไต้หวันมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิสตรีเป็นอย่างมาก

  ปัจจุบันในไต้หวันมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิสตรีเป็นอย่างมาก ผู้หญิงมีความสามารถในการทำงาน หาเลี้ยงชีพไม่แพ้ผู้ช

 

1. ร้อนนี้โรงหนังทั่วไต้หวันห้ามเปิดแอร์ต่ำกว่า 26 C゜

ร้อนนี้สถานที่สาธารณะในไต้หวันรวม 20 ประเภท ห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส

          กรมพลังงาน กระทรวงเศรษฐการของไต้หวัน เชิญชวนประชาชนช่วยกันประหยัดไฟ พร้อมออกมาตรการกำหนดให้สถานที่สาธารณะ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล และสถานที่ราชการต่างๆ รวม 20 ประเภท ห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส   สำหรับโรงภาพยนตร์ซึ่งทั่วไต้หวันมีจำนวนทั้งสิ้น 109 แห่ง เพิ่งจะถูกจัดให้เป็นสถานที่สาธารณะที่ต้องมีการกำหนดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็นครั้งแรก ดังนั้นกรมพลังงานจึงกำหนดให้หน้าร้อนปีนี้จะเป็นการทดลองใช้มาตรการดังกล่าวก่อน หากการดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างราบรื่นจะกำหนดเป็นมาตรการถาวร

 

เพื่อประหยัดไฟฟ้า หน้าร้อนปีนี้ จำกัดการเปิดเครื่องปรับอากาศในสถานที่สาธารณะ 20 ประเภท รวมโรงหนังห้ามเปิดต่ำกว่า 26 c°

 

2. โรงภาพยนตร์ไต้หวันส่วนใหญ่เป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก 300-400 ที่นั่ง และมีหลายโรงรวมอยู่ที่เดียวกัน ผู้ชมสามารถเลือกชมแนวภาพยนตร์ตามที่ตนชื่นชอบได้ และจะแบ่งออกเป็นโรงภาพยนตร์ที่ฉายหนังใหม่ แน่นอน ราคาค่าตั๋วจะแพงกว่า หากเป็นหนังที่สร้างในไต้หวันจะอยู่ที่ 250-300 เหรียญ แต่ถ้าเป็นหนังฟอร์มใหญ่จากฮอลลีวูด จะแพงกว่า ประมาณ 300 เหรียญขึ้นไป และยังมีโรงหนังอีกประเภทหนึ่ง ฉายหนังเก่าหรือหนังที่ลงโรงแล้วประมาณ 12 เดือน ค่าตั๋วเข้าชมจะถูกกว่า และสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งวัน ไม่มีการเคลียร์ที่นั่งระหว่างรอบ

 

 

โรงหนังในไต้หวัน ส่วนใหญ่เป็นโรงหนังขนาดเล็ก 300-400 ที่นั่ง

 

วิวโชว์ (威秀影城 VIESHOW CINEMAS0) โรงหนังอันดับหนึ่งของไต้หวัน ทั่วไต้หวันมี 13 แห่ง ในภาพเป็นวิวโชว์ย่านธุรกิจซิ่นอี้ในกรุงไทเป

 

3. ฮัวมู่หลาน 花木蘭 ยุคใหม่! ซินจู๋ เมืองที่บ่มเพาะครูใหญ่หญิงมากที่สุดในไต้หวัน

ปัจจุบันในไต้หวันมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิสตรีเป็นอย่างมาก ผู้หญิงมีความสามารถในการทำงาน หาเลี้ยงชีพไม่แพ้ผู้ชาย และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ชายเหมือนสังคมในอดีตอีกต่อไป จะเห็นได้ว่า งานหลายๆ อย่าง ในอดีตที่มีแต่ผู้ชายทำ ปัจจุบันผู้หญิงก็สามารถทำได้แล้ว อย่างทหาร ตำรวจ แม้กระทั่งนักบินที่ขับเครื่องบินรบ แต่วันนี้ ในรายการจะมาคุยเรื่องราวครูใหญ่โรงเรียนชั้นประถมและมัธยมในไต้หวัน ซึ่งอดีตร้อยละ 90 เป็นครูใหญ่ผู้ชาย แต่ปัจจุบันเป็นเพศหญิงเพิ่มมากขึ้นเกือบจะครึ่งต่อครึ่งแล้ว โดยเฉพาะในเมืองซินจู๋ (新竹) ซึ่งเป็นเมืองที่ประชากรมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงที่สุด เพราะในเมืองนี้เป็นที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์ (新竹科學園區) มีบริษัทไฮเทคโนโลยีตั้งเรียงรายกว่า 1,000 บริษัท ทั้งเมืองเต็มไปด้วยวิศวกร ปรากฎว่าเมืองนี้มีครูใหญ่ที่เป็นเพศหญิงสูงกว่าทุกที่ในไต้หวัน

          จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันพบว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนชั้นประถมและมัธยมทั่วไต้หวัน ซินจู๋มีครูใหญ่ที่เป็นเพศหญิงสูงถึง  50 % อันดับ 2 ได้แก่กรุงไทเป 46.67% อันดับ 3 เมืองเจียอี้ 45% สาเหตุที่เมืองซินจู๋มีครูใหญ่เพศหญิงสูง เพราะครูที่เป็นเพศหญิงในเมืองนี้มีจำนวนมากว่าครูผู้ชายในอัตราส่วน 7 ต่อ 3 และสัดส่วนของครูผู้ชายและผู้หญิงในการสอบตำแหน่งครูใหญ่ อยู่ที่ 1ต่อ 1 ประกอบกับผู้หญิงมีความละเอียดกว่า ขยันกว่า ทำงานด้านวิชาการและงานขีดเขียนดีกว่าผู้ชาย ที่ผ่านมา ผู้หญิงอาจติดปัญหาภาระการดูแลครอบครัว แต่ปัจจุบัน ความตื่นตัวในเรื่องสิทธิสตรีสูงขึ้น จึงคาดว่า ฮัวมู่หลาน (花木蘭) ยุคใหม่ จะเพิ่มมากขึ้น

         ทั้งนี้ ฮัวมู่หลาน(花木蘭) เป็นสตรีในยุคสมัยของราชวงศ์ฮั่น ที่มีความกล้าหาญ มีความกตัญญูกตเวที ยอมแปลงกายตนเองให้เป็นบุรุษเพศออกศึกสู้รบกับชนเผ่าผู้รุกรานแทนบิดาผู้แก่เฒ่า จนกลายเป็นตำหนานวีรสตรีของชาวจีน

 

ครูใหญ่ชั้นประถมและมัธยมในไต้หวันที่เป็นเพศหญิงมีอัตราส่วนเพิ่มมากขึ้น เมืองซินจู๋สุงสุด 50%

 

ปัจจุบันในไต้หวันมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิสตรีเป็นอย่างมาก ผู้หญิงมีความสามารถในการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่แพ้ผู้ชาย

 

4. ตอบจดหมายผู้ฟังจากประเทศไทยและในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ถนนเป่ยซิงซานลู่

ไม่ต้องเบียดใคร ตามไปชมแหล่งชมซากุระลึกลับในไทเปกัน+ทริปอิ่มบุญฉลองตรุษจีนกับศาลเจ้าฟ่งเทียนกง

ไม่ต้องเบียดใคร ตามไปชมแหล่งชมซากุระลึกลับในไทเปกัน+ทริปอิ่มบุญฉลองตรุษจีนกับศาลเจ้าฟ่งเทียนกง

2018-02-05 23:30:00

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-ไม่ต้องเบียดใคร ตามไปชมแหล่งชมซากุระลึกลับในไทเปกัน 

-ทริปอิ่มบุญฉลองตรุษจีนที่ศาลเจ้าฟ่งเทียนกง

More
กระแสการใช้บริการโรงแรมสัตว์เลี้ยงช่วงเทศกาลตรุษจีน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 5 ก.พ. 61 - กระแสการใช้บริการโรงแรมสัตว์เลี้ยงช่วงเทศกาลตรุษจีน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 5 ก.พ. 61 - กระแสการใช้บริการโรงแรมสัตว์เลี้ยงช่วงเทศกาลตรุษจีน

2018-02-06 17:28:04

ไต้หวันถือเป็นประเทศที่คนให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงมาก ยิ่งคนยุคใหม่นี้ไม่ค่อยมีลูกทำให้เลี้ยงสัตว์เสมือนลูก ภาษาจีนเรียกว่า เหมาไหจื่อ (毛孩子) หรือเหมาเป่าเป้ย (毛寶貝) แปลว่า ลูกรักที่มีขน จึงมีโรงแรมที่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักกับเจ้าของได้ด้วย และโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความนิยมมากและถือเป็นช่วงไฮซีซันในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 

โรงแรมแกรนด์ไฮแอทไทเป มีบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าพักพร้อมสุนัข (ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.)
จ่ายเพิ่มจากค่าห้องตัวละ 2,200 NT (ไม่เกินห้องละ 2 ตัว) ต้องจองห้องล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ภายในห้องพักมีอาหารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ

 

Good Time Pet Hotel โรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยง ฮอตฮิตสุดลูกค้าจองห้องเต็ม

มีบริการสุดประทับใจจัดอาหารวันสิ้นปีตรุษจีนหรือเหนียนไช่ (年菜) ให้น้องหมา

ที่สำคัญ เจ้าของสามารถดาวน์โหลด App ฟรี ดูกล้องวงจรปิดตามติดชีวิตน้องหมาลูกรักได้ตลอด 24 ชม.

More
หวงหงเซิง (黃鴻升)

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของหวงหงเซิง (เสียวกุ่ย) ในชุด HUMAN และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของหวงหงเซิง (เสียวกุ่ย) ในชุด HUMAN และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-02-04 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของหวงหงเซิง (เสียวกุ่ย) ในชุด HUMAN และข่าวบันเทิงไต้หวัน (หลินจื้อหลิงป่วยหนักเป็นไขหวัดใหญ่ จนลุกจากเตียงไม่ไหว ต้องขอบายทริปโปรโมทภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋วภาคใหม่ แต่ดันถูกเมาท์ว่าเธอจงใจหนีเพราะไม่พอใจที่บทน้อยไป /หลินยิ่วเจียเปิดมินิคอนเสิร์ตการกุศล 2 รอบเก็บรายได้รวมไป 3.3 ล้านเหรียญไต้หวัน)

More
โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ แถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาสหรัฐฯ

ก้าวทันโลก วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 61 ผู้นำพญาอินทรีย์แถลงรายงานสถานการณ์บ้านเมืองต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรก

ก้าวทันโลก วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 61 ผู้นำพญาอินทรีย์แถลงรายงานสถานการณ์บ้านเมืองต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรก

2018-02-03 15:27:32

ก้าวทันโลก วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 61

ผู้นำพญาอินทรีย์แถลงรายงานสถานการณ์บ้านเมืองต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรก

       ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ หลายฝ่ายวิตกอาจเป็นชนวนไปสู่การเปิดฉากสงครามทางการค้าระดับโลก จนกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจไฟลามทุงทีเดียว

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
แรงงานต่างชาติมีรายได้ไม่เกิน 408,000 NT$ ต่อปี ไม่ต้องเสียภาษี

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

2018-02-02 20:33:18

 

1. มนุษย์เงินเดือนได้เฮ สภานิติบัญญัติไต้หวันผ่านกฎหมายปฏิรูปภาษี เงินเดือนไม่เกิน 34,000 เหรียญไต้หวันไม่ต้องเสียภาษี

      สภานิติบัญญัติของไต้หวันผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษี ในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะได้รับการยกเว้นและลดหย่อนปีละ 408,000 เหรียญ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ ผู้มีรายได้ ซึ่งรวมแรงงานต่างชาติที่อยู่เกิน 183 วันใน 1 ปีด้วย หากมีเงินเดือนไม่เกิน 34,000 เหรียญไต้หวัน  (ไม่รวมเงินโบนัส) ในปีนั้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เลย หากมีการหักล่วงหน้า จะได้รับคืนทั้งหมด ทั้งนี้ กฎหมายภาษีฉบับใหม่นี้ เริ่มมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 นี้เป็นต้นไป เพราะฉะนั้น การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในเดือนพฤษภาคมปีหน้า ซึ่งเป็นการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของปีนี้ จะได้รับการลดหย่อนจากกฎหมายภาษีฉบับนี้

      กฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับนี้ มีการแก้ไขภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้า โดยในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้เพิ่มเงินลดหย่อนภาษีของผู้มีเงินได้จาก 218,000 เหรียญ เป็น 320,000 เหรียญ รวมกับค่ายกเว้นของผู้มีเงินได้ตลอดปี 88,000 เหรียญไต้หวันต่อคน ตลอดปีจะได้รับการยกเว้นและลดหย่อน เป็นเงิน 408,000 เหรียญ หมายความว่าผู้มีเงินได้ตลอดปี ไม่เกิน 408,000 เหรียญ ไม่ต้องเสียภาษี ผู้มีรายได้เกิน การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในเดือนพฤษภาคมปีหน้า จะเสียภาษีน้อยลงตั้งแต่ 5,000-25,000 เหรียญ ถือเป็นเงินโบนัสจากรัฐบาลที่มอบให้มนุษย์เงินเดือนในปีใหม่

 

 กฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับใหม่ ลดภาระผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ไม่น้อย ในภาพผู้คนกำลังรอเสียภาษีที่สรรพากร

 

      สำหรับแรงงานต่างชาติ ผู้พำนักอาศัยในไต้หวันครบ 183 วันในปีนี้ จะได้รับอานิสงส์เช่นกัน หากมีเงินเดือนไม่ถึง 34,000 เหรียญ กรณีที่ไม่มีการทำงานล่วงเวลาหรือโอที แต่หากมีโอทีส่วนที่ไม่เกิน 54 ชั่วโมง ซึ่งเป็นโอทีปลอดภาษี ค่าโอทีประมาณ 6,000 เหรียญ รวมแล้วไม่เกิน 40,000 เหรียญต่อเดือน ไม่ต้องเสียภาษี เท่ากับว่าแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ ไม่ต้องเสียภาษีเลย หากมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายล่วงหน้า เมื่อยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไปแล้ว 3-4 เดือน จะได้รับคืนทั้งหมด

      แต่สำหรับผู้ที่อยู่ไม่ครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี ยังต้องเสียภาษี 6% หากในเดือนนั้น มีรายได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หรือ 33,000 เหรียญไต้หวัน ผู้ที่อยู่ไม่ครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี และมีรายได้เกิน 33,000 เหรียญ ในเดือนนั้นต้องเสียภาษี 18% โดยไม่สามารถขอคืน

      มาตรการลดภาษีนี้ ใช้ตั้งแต่ปีนี้ ซึ่งจะเห็นผลในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในเดือนพฤษภาคมปีหน้า สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ซึ่งเป็นการยื่นเสียภาษีของปีที่แล้ว ผู้ที่อยู่ครบ 183 วันในปีที่แล้ว จะได้รับการลดหย่อนตลอดทั้งปี 306,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนที่เกินจากนี้ เรียกว่าเงินได้สุทธิ และเงินได้สุทธิส่วนที่ไม่เกิน 540,000 เหรียญ เสียภาษีเงินได้ 5% เกิน 540,000 แต่ไม่ถึง 1,210,000 เหรียญเสีย 12%

 

แรงงานต่างชาติที่อยู่ครบ 183 วันใน 1 ปี และตลอดปีมีรายได้ไม่เกิน 408,000 NT$ ไม่ต้องเสียภาษี

  

2. 10 เดือนแรกของปี 2560 ชาวต่างชาติก่อคดีอาชญากรรมในไต้หวันเพิ่มขึ้น 30%

      ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันที่กำลังจะพุ่งทะลุหลัก 700,000 คนอยู่รอมร่อ รวมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ 10 เดือนแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่ต้องหาก่อคดีอาชญากรรมถูกจับกุมดำเนินคดี เพิ่มขึ้น 29.5% ในจำนวนนี้ ข้อหาเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ยาเสพติดและลักทรัพย์ ครองสัดส่วนคดีเกือบร้อยละ 70

      ข้อมูลของสำนักงานตำรวจไต้หวันพบว่า ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 มีการตรวจพบคดีอาชญากรรมที่ชาวต่างชาติก่อขึ้น 2,893 คดี จำนวนผู้ต้องหาชาวต่างชาติ 2,694 คน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 29.5% ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานต่างชาติจากเวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจำนวน 1,869 คน ครองสัดส่วน 69.4% เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 42.9% ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติทั่วไปมี 825 คน ครองสัดส่วน 6.7%

 

 

 10 เดือนแรกของปี 2560 ชาวต่างชาติก่อคดีอาชญากรรมในไต้หวันเพิ่มขึ้น 30%

 

3. คดียิงคนงานเวียดนามเสียชีวิต ตำรวจซินจู๋ถูกอัยการสั่งฟ้องข้อหาทำเกินกว่าเหตุ

      คดีที่คนงานเวียดนามหลบหนีนายจ้างรายหนึ่ง เมาสุราและยาไอซ์ ใช้ท่อนไม้และก้อนหินทุบรถและขัดขืนการจับกุม ต่อสู้และแย่งรถตำรวจ ถูกตำรวจยิง 9 นัดเสียชีวิต เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมปีที่แล้ว สำนักงานอัยการของศาลท้องถิ่นซินจู๋เห็นว่า ตำรวจใช้อาวุธปืนอย่างไม่เหมาะสมและเกินกว่าเหตุ สั่งฟ้องข้อหาประมาทในหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต ในสำนวนฟ้องระบุว่า นายเฉินฉงเหวิน พลตำรวจจากสถานีตำรวจจู๋เป่ย ขณะจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำผิดซึ่งหน้า แม้จะปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้อาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ขณะเกิดเหตุ คนงานเวียดนามในสภาพที่เปลือยกาย ไม่ได้พกพาหรือซ่อนอาวุธไว้ในเสื้อผ้า น่าจะใช้วิธียิงขู่หรือยิงไปที่ล้อรถตำรวจ หรือขาของผู้ต้องหาก็พอ แต่เลือกยิงไปสะโพก ทำให้กระสุนปืนพลาดไปโดนท้องและหลังของผู้ต้องหา เป็นเหตุให้เลือดออกในปริมาณมากและทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ตำรวจนายนี้ หลังเกิดเหตุ ได้เข้ามอบตัวต่อสำนักงานอัยการ ตามกฎระเบียบ จะได้รับการลดโทษ ในสำนวนฟ้อง ได้ขอให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษให้กับตำรวจนายนี้ด้วย

      คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเมื่อช่วงเช้าวันที่ 31 สิงหาคมปีที่แล้ว ชื่อนายเหงียน อายุ 27 ปี คนงานเวียดนามผิดกฎหมายในสภาพเปลือยกายไม่สวมเสื้อผ้า ใช้ก้อนหินและท่อนไม้ทุบกระจกรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทาง และผลักรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลงแม่น้ำฟ้งซานในเมืองจู๋เป่ยเขตพื้นที่ซินจู๋ ถูกชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์โทรศัพท์แจ้งตำรวจ เมื่อนายเฉินฉงเหวิน ตำรวจจากโรงพักฟ้งกัง สถานีตำรวจจู๋เป่ยเดินมาถึงพร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอีก 2 คน เรียกให้แรงงานเวียดนามรายนี้หยุดการกระทำ แทนที่คนงานเวียดนามจะทำตามคำสั่งและมอบตัวโดยดี กลับขัดขืน ชกต่อยเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ในระว่างชุลมุน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนหนึ่งโดนคนงานเวียดนามรายนี้ใช้ก้อนหินขว้างใส่หน้าจนดั้งจมูกหักเลือดไหลอาบใบหน้า ตำรวจเห็นเอาไมอยู่จึงต้องใช้ไม้กระบองตีและฉีดสเปรย์พริกไทย คนงานเวียดนามวิ่งหลบเข้าไปในรถตำรวจหมายจะขับหนี ตำรวจเกรงว่าเรื่องจะบานปลาย จึงลั่นไกปืนยิงกระสุนใส่รถ 9 นัด ลูกกระสุนเจาะเข้าที่เอวและท้องของคนงานเวียดนามอาการสาหัส ตำรวจรีบโทรแจ้งรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลรักษาฉุกเฉิน แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตหลังส่งเข้าโรงพยาบาลในวันเดียวกัน

       หลังเกิดเหตุ สำนักงานอัยการศาลท้องถิ่นซินจู๋ดำเนินการตรวจสอบ นิติเวชทำการชันสูตรศพนายเหงียน พบทั้งตัวมีรอยกระสุน 18 รู ถูกยิงอย่างน้อย 6 นัด ส่วนใหญ่ถูกยิงที่ท้องและที่ขา

 

พ่อและน้องสาวของผู้ตาย เดินทางมาจากเวียดนาม เรียกร้องขอความเป็นธรรม

 

องค์กร NGO ประท้วงตำรวจที่ทำเกินกว่าเหตุ เรียกร้องเปิดเผยเทปบันทึกภาพ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
สวีเจียอิ๋ง

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของสาว Lala สวีเจียอิ๋ง ในเพลง 修練愛情 (ซิวเลี่ยนอ้ายฉิง-ฝึกหัดรัก) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของสาว Lala สวีเจียอิ๋ง ในเพลง 修練愛情 (ซิวเลี่ยนอ้ายฉิง-ฝึกหัดรัก) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-02-02 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของสาว Lala สวีเจียอิ๋ง ในเพลง 修練愛情 (ซิวเลี่ยนอ้ายฉิง-ฝึกหัดรัก) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (สวีเจียอิ๋งจัดมินิคอนเสิร์ตแบบส่วนตั๊วส่วนตัว นั่งเมาท์กับแฟนเพลงในระยะประชิด/แฟนคลับครางฮือ โจวซิงฉือแก่ไปเยอะเลย)

More
สื่อไต้หวันลงข่าวคนงานไทยปฏิเสธต่อสัญญารอบใหม่ในไต้หวัน

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

2018-02-04 08:21:26

 

1. ไต้หวันตั้งเป้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญภายในเวลา 4-6 ปี

             ช่วงนี้ ปัญหาค่าจ้างตกต่ำกลายเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงกันในสังคมของไต้หวันเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไฉ่อิงเหวิน ประธานาธิบดีเคยพูดไว้ช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมาว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 30,000 เหรียญไต้หวัน เป็นเป้าหมายที่ท่านอยากให้เป็นจริงมากที่สุด หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลออกมาพูดหลายคน ในทำนองว่า เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ที่พูดค่อนข้างชัดเจนและมีเงื่อนเวลาก็คือ นายซือจวิ้นจี๋ (施俊吉) รองนายกรัฐมนตรีที่พูดในการให้สัมภาษณ์รายการวิทยุเมื่อ 16 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า หากเศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายสูงกว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าที่จะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็น 30,000 เหรียญไต้หวัน จะสามารถเป็นจริงได้ภายในเวลา 4-6 ปี

 

ไต้หวันตั้งเป้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 30,000 เหรียญภายในเวลา 4-6 ปี

 

2. มีชาวไต้หวันโพสข้อความเล่าเรื่องคนงานไทยในโรงงานของตนรายหนึ่ง ปฏิเสธต่อสัญญารอบใหม่ในไต้หวัน เหตุผลคือเตรียมกลับไปทำงานในประเทศไทย เพราะค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทยเริ่มต้นที่ 24,000 บาท ในข้อความที่โพสระบายด้วยความห่วงกังวลว่า เงินเดือนในไต้หวันตกต่ำถึงขั้น คนงานต่างชาติเตรียมแห่เดินทางกลับไปทำงานที่บ้าน ซึ่งมีค่าจ้างสูงกว่าไต้หวันเสียแล้ว กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สื่อไต้หวันทั้งทีวีและสื่อสิ่งพิมพ์ติดตาม อย่างไรก็ตาม สื่อไต้หวันตามข่าวจากไทยและรายงานว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ล่าสุดของไทย ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่ 1 เม.ย. 2561 ทั่วประเทศมีอัตราค่าจ้างตั้งแต่ 308-330 บาทต่อวัน ในส่วนของแรงงานไทยรายนั้น หากเป็นจริงตามที่พูด อาจเป็นกรณีที่มีทักษะพิเศษ

 

สื่อไต้หวันลงข่าวคนงานไทยปฏิเสธต่อสัญญาใหม่ในไต้หวัน อ้างกลับไปทำงานที่เมืองไทยได้ค่าจ้างมากกว่า เริ่มต้นที่ 24,000 บาท

 

3. คุณกลิตจอห์น อดีตแรงงานไทยผู้ยึดหลักมุ่งมั่น ขยันทำงานและชื่อสัตย์ หลังทำงานครบสัญญา 12 ปีแล้ว ไม่สามารถทำงานในไต้หวันต่อไปได้ ได้รับความไว้วางใจจากนายจ้างและเพื่อนชาวไต้หวัน ให้ไปทำงานเป็นผู้ดูแลธุรกิจคาร์แคร์ที่ประเทศไทย นอกจากเงินเดือนสูงแล้ว นายจ้างยังแบ่งปันผลประกอบการในแต่ละเดือนให้อีก 10% และมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลธุรกิจทั้งหมด  

 

อดีตแรงงานไทยผู้ยึดหลักมุ่งมั่น ขยันและชื่อสัตย์ ได้รับความไว้วางใจจากนายจ้างชาวไต้หวัน เป็นผู้ดูแลธุรกิจคาร์แคร์ที่ประเทศไทย

 

4. สัมภาษณ์คุณสุรชัย หวังวัฒนานุกุล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปทำงานต่างประเทศ เรื่องสถานการณ์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ โดยตลาดแรงงานในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของแรงงานไทย ยังคงเป็นไต้หวัน เนื่องจากมีระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติที่ดีกว่า และเตือนแรงงานไทยด้วยความห่วงใยว่า ขอให้ห่างใกลยาเสพติด เพราะจะนำความหายนะมาสู่ตนเองและครอบครัว

 

ไต้หวันยังเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศยอดนิยมของแรงงานไทย

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
แนวบิน M503 เลียบแนวกึ่งกลางช่องแคบไต้หวัน

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 31 ม.ค. 61 แนวบิน M503 กระทบเดินทางช่วงตรุษจีน ช่องแคบไต้หวันจึงควรรีบเจรจากัน

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 31 ม.ค. 61 แนวบิน M503 กระทบเดินทางช่วงตรุษจีน ช่องแคบไต้หวันจึงควรรีบเจรจากัน

2018-01-31 11:55:00

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 31 ม.ค. 61

แนวบิน M503 กระทบเดินทางช่วงตรุษจีน ช่องแคบไต้หวันจึงควรรีบเจรจากัน 

 

         จากกรณีที่ทางการจีนแผ่นดินใหญ่ประกาศเริ่มใช้เส้นทางบิน M503 เมื่อต้นเดือนม.ค. ที่ผ่านมา โดยเส้นทางบินดังกล่าวเข้าใกล้

เส้นแบ่งเขตพื้นที่ช่องแคบที่มีความอ่อนไหวเพียง 4.2 ไมล์ทะเล (หรือประมาณ 7.8 กม.) โดยไม่ผ่านการทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องของช่องแคบไต้หวัน ซึ่งรัฐบาลไต้หวันไม่พอใจเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไต้หวัน กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม

ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน จึงมีมติให้ระงับการให้อนุญาตเพิ่มจำนวนเที่ยวบินช่วงเทศกาลตรุษจีนของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

และสายการบินเซี่ยเหมินแอร์ซึ่งเป็นสายการบินสัญชาติจีนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้ คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ สภาบริหารไต้หวัน

ยังเรียกร้องให้ทางการจีนแผ่นดินใหญ่รีบทำการเจรจาทำความเข้าใจในเชิงปฏิบัติกับไต้หวัน เพื่อรับประกันการเดินทางขนส่งผู้โดยสาร

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 

     ด้านสมาคมนโยบายสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีดังกล่าว ประชาชนผู้ตอบแบบสำรวจ

74.2% ไม่เห็นด้วยกับการที่จีนแผ่นดินใหญ่เปิดใช้เส้นทางบิน M503 17.6% เห็นด้วย และผู้ที่สนับสนุนให้รัฐบาลไต้หวันเรียกร้องให้

จีนแผ่นดินใหญ่เร่งเจรจาทำความเข้าใจและรับประกันความปลอดภัยทางการบินระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันมี 85.7% ไม่สนับสนุน 9.8%

ส่วนกรณีที่กรมการบินพลเรือนระงับการให้อนุญาตเพิ่มจำนวนเที่ยวบินของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์และเซี่ยเหมินแอร์ มีผู้เห็นด้วย

63.4% ไม่เห็นด้วย 31.8% นอกจากนี้ 58.2% เห็นว่าเส้นทางบิน M503 ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการบินอย่างรุนแรง 60 %

เห็นว่าเส้นทางบิน M503 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง

 

 

 

 ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 

More
กระแสชุนเหลียนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 61 - กระแสชุนเหลียนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 61 - กระแสชุนเหลียนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

2018-02-05 21:28:23

สัปดาห์นี้พาคุณไปรู้จักความเป็นมาป้ายกลอนคําอวยพรบนกระดาษสีแดงหรือที่เรียกกันว่า ชุนเหลียน (春聯) ซึ่งเป็นที่นิยมแขวนประดับในช่วงเทศกาลตรุษจีน และไอเดียสร้างสรรค์ชุนเหลียนของจิตรกรหญิงชาวไต้หวันที่ศรัทธาเจ้าแม่ทับทิมอย่างแรงกล้า นำศาสนามาผสมผสานกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไร ติดตามได้ในรายการ

คุณหวงจูผิง จิตรกรหญิงวาดรูปเจ้าแม่ทับทิมประทับลงบนชุนเหลียน

 

 

 

ผลงานโปสการ์ดเจ้าแม่ทับทิมของคุณหวงจูผิง

 

ชุนเหลียนที่อดีตประธานาธิบดีบรรจงเขียนด้วยพู่กันจีน แจกจ่ายให้ประชาชนฟรีในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ 250,000 แผ่น
เป็นที่นิยมจนมีคนเอามาขายในอินเตอร์เน็ตแผ่นละ 60 NT

More
Taiwan Statrup Hub

คนมีฝันมาทางนี้ Taiwan Startup Hub จุดเริ่มต้นของคนที่ฝันอยากเป็นเถ้าแก่

คนมีฝันมาทางนี้ Taiwan Startup Hub จุดเริ่มต้นของคนที่ฝันอยากเป็นเถ้าแก่

2018-01-29 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

        -ซากุระเริ่มบานแล้ว ทั้งที่ศาลเจ้าเทียนหยวนกงแถบต้านสุ่ย และบนเขาหยางหมิงซานแถวๆ ซอย 42 ถ. ผิงจิงเจีย

        -คนมีฝันมาทางนี้ Taiwan Startup Hub จุดเริ่มต้นของคนที่ฝันอยากเป็นเถ้าแก่

 

Taiwan Startup Hub จุดเริ่มต้นในการสร้างฝันของเถ้าแก่รุ่นใหม่

 

ดอกซากุระบานเต็มที่ที่ศาลเจ้าเทียนหยวนกง คนรักซากุระรีบมาชมไวๆ

 

บรรยากาศของดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่ซอย 42 ถ.ผิงจิงเจีย บนเขาหยางหมิงซาน

More
ปธน. ไช่อิงเหวิน ให้สัมภาษณ์พิเศษสื่อทีวีเป็นครั้งแรก

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 61 ผู้นำไต้หวันระบุไม่เคยมีใครปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จีนคอมมิวนิสต์จะใช้กำลังทหารต่อไต้หวัน

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 61 ผู้นำไต้หวันระบุไม่เคยมีใครปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จีนคอมมิวนิสต์จะใช้กำลังทหารต่อไต้หวัน

2018-01-29 11:55:00

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 61

ผู้นำไต้หวันระบุไม่เคยมีใครปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จีนคอมมิวนิสต์จะใช้กำลังทหารต่อไต้หวัน

        ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน(蔡英文)  แห่งไต้หวันสาธารณรัฐจีนกล่าวขณะให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ SET สื่อท้องถิ่นเมื่อคืนวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมาว่า นโยบายสองฝั่งช่องแคบไต้หวันของรัฐบาลชุดปัจจุบันมีความชัดเจนทั้งด้านเป้าหมายและภารกิจนั่นก็คือธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน กุญแจสำคัญในการจัดการปัญหาระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันคือ 1.ประธานาธิบดีมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่หรือไม่ 2.รัฐบาลมีศักยภาพในการรับมือกับแรงกดดันมากน้อยเพียงใด 3. ประชาชนมีความสามัคคีกันหรือไม่

       สำหรับคำถามที่ว่าจีนจะใช้กำลังอาวุธโจมตีไต้หวันหรือไม่นั้น ผู้นำไต้หวันกล่าวว่า ไม่มีใครขจัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องนี้และขึ้นอยู่กับความมีเหตุผลของผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายของจีนทั้งนี้เพราะการตัดสินใจใดๆก็ตามย่อมต้องมีการคำณวนถึงต้นทุนและผลที่จะตามมาด้วย

 

 ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

 

More
โจวซิ่งเจ๋อ (Eric)

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของ Eric โจวซิ่งเจ๋อ ในชุด 如果雨之後 (The Chaos After You) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของ Eric โจวซิ่งเจ๋อ ในชุด 如果雨之後 (The Chaos After You) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-01-28 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของ Eric โจวซิ่งเจ๋อ ในชุด 如果雨之後 (The Chaos After You) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (โจวฮุ่ยหมิ่นปรากฏตัวบนเวทีคอนเสิร์ตฉลองเข้าวงการครบรอบ 30 ปีในชุดเซเลอร์มูน /อาเจ๊โจลิน ไช่อีหลินใจป้ำ แฟนคลับบอกไม่มีค่ารถจากหยุนหลินมาไทเป เจ๊เลยจัดให้)

More