QR Code
 
รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ขุนพล แรงงานไทย (B)
2017-04-13
 • ผอ.ใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทย มอบของที่ระลึกแก่รมว.แรงงานไต้หวัน

  ผอ.ใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทย มอบของที่ระลึกแก่รมว.แรงงานไต้หวัน

  นายพิรุณ ลายสมิต ผอ.ใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทย มอบของที่ระลึกแก่ นางหลิน เหม่ย จู รมว.แรงงานไต้หวัน
 • คณะเจ้าหน้าที่ไทยและเจ้าหน้ที่กระทรวงแรงงานไต้หวัน

  คณะเจ้าหน้าที่ไทยและเจ้าหน้ที่กระทรวงแรงงานไต้หวัน

  คณะเจ้าหน้าที่ไทยในไต้หวันและเจ้าหน้ที่กระทรวงแรงงานไต้หวันถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก
 • แรงงานไทยติดคดียาเสพติดชิงหลบออกจากไต้หวันก่อน อย่าคิดว่าจะรอด

  แรงงานไทยติดคดียาเสพติดชิงหลบออกจากไต้หวันก่อน อย่าคิดว่าจะรอด

  แรงงานไทยติดคดียาเสพติดชิงหลบออกจากไต้หวันก่อน อย่าคิดว่าจะรอด หลายคนเปลี่ยนชื่อกลับเข้ามาใหม่โดนรวบ
 • แรงงานเวียดนามที่กลายเป็นเจ้าชายนิทราได้กลับประเทศแล้ว

  แรงงานเวียดนามที่กลายเป็นเจ้าชายนิทราได้กลับประเทศแล้ว

  แรงงานเวียดนามที่กลายเป็นเจ้าชายนิทราได้กลับประเทศแล้ว
 • สวี่หรูเฟิน (คนที่ 2 จากซ้าย) นางพยาบาลใจบุญจาก ร.พ.ไถหนาน

  สวี่หรูเฟิน (คนที่ 2 จากซ้าย) นางพยาบาลใจบุญจาก ร.พ.ไถหนาน

  สวี่หรูเฟิน (คนที่ 2 จากซ้าย) นางพยาบาลใจบุญจาก ร.พ.ไถหนาน ถ่ายภาพร่วมกับภรรยาและน้องชายของแรงงานเวียดนามที่กลายเป็นเจ้าชายนิทรา

 

1. ผอ.ใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทยเข้าพบหารือปัญหาแรงงานไทยกับ รมว.แรงงานไต้หวัน เรียกร้องให้ขยายเวลาทำงาน 12 ปีออกไป

          เมื่อบ่ายเวลา 15.30 น. วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานไทย ไทเปและเกาสง เข้าเยี่ยมคารวะ นางหลิน เหม่ย จู (林美珠) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวัน พร้อมหารือปัญหาแรงงานไทย อาทิ ความเป็นไปได้ในการขยายระยะเวลาทำงานของแรงงานต่างชาติมากกว่า 12 ปี การฝึกอาชีพให้แก่แรงงานไทย การออกใบรับรองผ่านงานให้แก่แรงงานไทยที่ทำงานครบสัญญาเดินทางกลับประเทศและปัญหายาเสพติด ฯลฯ รมว. แรงงานไต้หวัน รับจะนำไปพิจารณาและให้ความร่วมมือต่อไป ขณะเดียวกันฝ่ายไต้หวันแสดงความประสงค์ที่จะยกระดับหัวหน้าคณะที่ประชุมคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 18 ซึ่งไต้หวันจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่กรุงไทเปในปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ จากระดับอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน

          ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยกล่าวแสดงความยินดีต่อนางหลินเหม่ยจู เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง รมว.กระทรวงแรงงาน และได้นำความปรารถนาดีของ รมว. กระทรวงแรงงานไทยมามอบให้ รมว.กระทรวงแรงงานไต้หวันด้วย ขณะที่นางหลินเหม่ยจู กล่าวขอบคุณแรงงานไทยที่เดินทางมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมของไต้หวัน โดยกระทรวงแรงงานในนามรัฐบาลไต้หวัน จะให้การดูแลและพิทักษ์คุ้มครองแรงงานไทยตามกฎหมายเฉกเช่นแรงงานท้องถิ่น

          นอกจากกล่าวทักทายตามพิธีการแล้ว นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย กล่าวสะท้อนปัญหาที่แรงงานไทยส่วนใหญ่มีความประสงค์ขอให้ฝ่ายไต้หวันนำไปพิจารณาผ่อนผัน ได้แก่ปัระเด็นแรงงานไทยจำนวนมากเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน จนใกล้ครบหรือครบ 12 ปีแล้ว ไม่สามารถอยู่ทำงานในไต้หวันต่อไป ประสงค์จะขอให้ไต้หวันพิจารณาผ่อนผัน ขยายระยะเวลาทำงานเกิน 12 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากตามกฎหมายการจ้างงานของไต้หวันในปัจจุบัน อนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำงานได้ไม่เกิน 12 ปี แต่แรงงานไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยและอยากจะอยู่ทำงานในไต้หวันต่อไป ประกอบกับแรงงานไทยเหล่านี้ มีทักษะการทำงานที่ดีเยี่ยม เป็นที่ชื่นชอบของนายจ้าง หากไม่สามารถอยู่ทำงานต่อไปได้ จะเป็นความสูญเสียทั้งลูกจ้าง นายจ้างและอุตสาหกรรมของไต้หวัน หลังฟังข้อชี้แจงของฝ่ายไทยแล้ว รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวันรับที่จะนำไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

 

นายพิรุณ ลายสมิต ผอ.ใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางหลิน เหม่ย จู รมว.แรงงานไต้หวัน หารือปัญหาแรงงานไทย

 

          นอกจากประเด็นปัญหาขยายระยะเวลาการทำงานเกิน 12 ปีแล้ว แรงงานไทยยังต้องการให้กระทรวงแรงงานไต้หวัน ออกใบรับรองผ่านการทำงานที่ไต้หวัน ให้แก่แรงงานไทยที่ทำงานครบสัญญา ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับบ้าน เพื่อเป็นเกียรติและสามารถนำไปใช้สมัครงานกับนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทยได้ นางหลินเหม่ยจูกล่าวว่า เป็นข้อเสนอที่ดี นอกจากสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไปแล้ว ยังรับว่าจะนำไปหารือกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยที่ทำงานครบสัญญาแล้ว และไม่สามารถเดินทางกลับมาทำงานที่ไต้หวันได้อีก มีโอกาสเข้าไปทำงานในธุรกิจของชาวไต้หวันในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่ใต้ของรัฐบาลไต้หวันที่กำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้

          รมว. แรงงานของไต้หวันกล่าวว่า ปัจจุบัน ไต้หวันผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานหลายฉบับ ทำให้แรงงานมีวันหยุดพักผ่อนเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลส่งเสริมให้จัดกิจกรรมสันทนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของแรงงานต่างชาติ หากฝ่ายไทยมีแนวความคิดดีๆ ขอให้เสนอได้ ด้านนางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สนร. ไทเปกล่าวว่า หากกระทรวงแรงงานไต้หวันจะพิจารณาจัดคอร์สฝึกอาชีพให้แก่แรงงานไทย โดยอาศัยช่วงเวลาว่างเว้นจากการทำงาน เช่นสอนภาษาจีน สอนการใช้คอมพิวเตอร์ หรือฝึกวิชาอาชีพที่แรงงานไทยจะนำกลับไปประกอบอาชีพที่เมืองไทยได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยอย่างมาก รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวันผู้นี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษาความเป็นไปได้ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังกล่าวถึงปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในหมู่แรงงานต่างชาติ ฝ่ายไต้หวันก็รับที่จะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอให้สำนักงานแรงงานไทยประสานติดต่อกับกรมพัฒนากำลังแรงงานอย่างใกล้ชิด เพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือแก้ไขปัญหาแรงงานไทยต่อไป และในการนี้ รมว. แรงงานไต้หวัน ได้แสดงความประสงค์ที่จะขอให้ฝ่ายไทยยกระดับหัวหน้าคณะในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 18 ซึ่งไต้หวันจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่กรุงไทเปในปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ จากระดับอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน ฝ่ายไทยรับจะนำไปรายงานต่อกระทรวงแรงงานต่อไป

 

นายพิรุณ ลายสมิต ผอ.ใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทยและนางหลินเหม่ยจู รมว.แรงงานไต้หวัน มอบของที่ระลึกซึ่งกันและกัน

 

คณะเจ้าหน้าที่ไทยและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานไต้หวันถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก

 

2. แรงงานไทยติดคดียาเสพติดหลบกลับบ้าน ก่อนถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศ กลับเข้าไต้หวันอีกรอบโดนรวบ

          แรงงานไทยอายุ 30 ปี มาจากจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันเป็นรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. ปีนี้ โดยทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตเครื่องดนตรีชื่อดังระดับโลกในเขตจงลี่ นครเถาหยวน เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีตำรวจหลายนายบุกเข้าไปที่โรงงานและจับกุมแรงงานไทยรายนี้ไปยังโรงพัก ข้อหาหลบคดี ซึ่งถูกจับกุมเสพและขายยาเสพติดตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่หลังจากอัยการปล่อยตัวกลับมาโรงงาน รอการขึ้นศาล แรงงานไทยรายนี้อาศัยช่วงว่างชิงหลบหนีกลับประเทศไทย ก่อนที่อัยการจะสั่งระงับการเดินทางออกนอกประเทศ หลังกลับแล้วหลายเดือน คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้ว ตำรวจคงตรวจพบยาก จึงไปสมัครงานกับบริษัทจัดหางานเดินทางกลับเข้ามาทำงานที่ไต้หวันใหม่ สำนักงานอัยการศาลท้องถิ่นนครเถาหยวน ตรวจพบชื่อผู้ต้องหาหนีคดีรายนี้จากฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงส่งตำรวจไปจับกุมตัวมาดำเนินคดี หลังเดินทางถึงโรงพักแล้ว ตำรวจบังคับตรวจปัสสาวะพบว่ามีปฏิกิริยาเป็นบวกต่อสารเสพติด เจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่า ตนเสพยาไอซ์จริง และจำหน่ายให้เพื่อนฝูงด้วย อัยการจึงส่งเข้าสถานบำบัดยาเสพติด ซึ่งต้องใช้เวลาบำบัด 1 เดือนครึ่ง หลังพ้นจากการบำบัดแล้ว จะเนรเทศส่งกลับประเทศ ทางด้านนายจ้าง หลังได้ยินว่า แรงงานไทยรายนี้นอกจากเสพแล้ว ยังเป็นเอเย่นต์จำหน่ายยาเสพติดมอมเมาเพื่อนร่วมชาติด้วย ผวารีบแจ้งยกเลิกสัญญาต่อกระทรวงแรงงาน ไม่กล้าจะรับแรงงานไทยรายนี้เข้าทำงานอีกต่อไป โดยผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม จะไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ไต้หวันอย่างน้อย 5 ปี

          ส่วนแรงงานไทยอีกรายของบริษัทเดียวกัน ซึ่งก่อคดีจี้โชเฟอร์แท็กซี่จนดังไปทั่วไต้หวัน เมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เนื่องจากมีท่าทีอ่อนโยน และให้ความร่วมมือโดยดี อัยการปราณี ไม่สั่งฟ้องและอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา

 

อย่าคิดว่าจะรอด! แรงงานไทยติดคดียาเสพติดชิงหลบออกจากไต้หวันก่อน  หลายคนเปลี่ยนชื่อกลับเข้ามาใหม่ถูกจับคาสนามบิน

 

3. ชาวไต้หวันใจดี บริจาคเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและส่งแรงงานต่างชาติป่วยหนักเดินทางกลับประเทศ

          ไต้หวันเป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล แม้กับแรงงานต่างชาติก็เช่นกัน เมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้อนุบาลอินโดนีเซียป่วยด้วยโรคไตวาย แรงงานเวียดนามเส้นเลือดสมองแตกกลายเป็นเจ้าชายนิทรา แม้ว่ากองทุนประกันสุขภาพจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลส่วนใหญ่ ส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบมีจำนวนไม่มาก แต่สำหรับแรงงานต่างชาติแล้ว ก็ถือเป็นเงินจำนวนมหาศาล กองแรงงานนครไถหนาน นอกจากช่วยยื่นขอเงินสงเคราะห์ตามสิทธิ์แล้ว ยังรณรงค์รับบริจาคเงินช่วยเหลือแรงงานต่างชาติทั้งสองคนด้วย ไม่เพียงแต่จะเพียงพอจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ยังสามารถจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยดูแลระหว่างการเดินทางกลับประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 เหรียญไต้หวัน ยังเหลือเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลหลังจากกลับถึงประเทศแล้วด้วย

            เจ้าหน้าที่กองแรงงาน นครไถหนานกล่าวว่า เมื่อปลายปีที่แล้ว มีผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายหนึ่ง อายุ 23 ปี เพิ่งเดินทางมาทำงานดูแลคนป่วย แต่ดูแลได้ไม่กี่วัน ก็ป่วยเป็นโรคไตวาย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องไอซียู หลังออกจากโรงพยาบาล นายจ้างได้ว่าจ้างผู้อนุบาลท้องถิ่นมาดูแลผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ ด้านบริษัทจัดหางานได้ช่วยรับพี่ชายของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมและดูแลน้องสาวถึงที่ไต้หวัน ขณะที่กองแรงงานได้ช่วยยื่นขอเงินสงเคราะห์จากกระทรวงแรงงานจำนวน 100,000 เหรียญ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แรงงานอินโดนีเซียรายนี้อาการดีขึ้น นายจ้างได้ซื้อตั๋วเครื่องบินส่งกลับประเทศไปแล้ว พร้อมกับพี่ชาย

          อีกรายหนึ่งเป็นแรงงานเวียดนาม ดื่มเหล้าฉลองวันเกิดหลังจากรับเงินเดือน ทำให้มีอาการเมา เดินพลาดขณะลงบันได หัวฟาดพื้น สมองถูกกระแทกอย่างแรง ต้องทำการผ่าตัดหลายครั้ง แม้ช่วยกู้ชีวิตได้ แต่กลายเป็นเจ้าชายนิทรา นายจ้างและบริษัทจัดหางานได้ช่วยรับภรรยาเดินทางมาเยี่ยมและดูแลถึงที่ไต้หวัน หลังจากอาการมั่นคง นายจ้าง บริษัทจัดหางาน และชาวไต้หวันผู้ใจบุญ ได้ช่วยกันบริจาคเงิน จ่ายค่าเดินทางกว่า 400,000 เหรียญไต้หวัน ส่งแรงงานเวียดนามรายนี้กลับประเทศไปแล้ว ตามความต้องการของญาติพี่น้อง และยังเหลือเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลหลังกลับถึงเวียดนามแล้ว

 

สวี่หรูเฟิน (คนที่ 2 จากซ้าย) นางพยาบาลใจบุญจาก ร.พ.ไถหนาน ถ่ายภาพร่วมกับภรรยาและน้องชายของแรงงานเวียดนามที่กลายเป็นเจ้าชายนิทรา

 

 

ด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ร.พ. และชาวไต้หวันผู้ใจบุญ แรงงานเวียดนามที่กลายเป็นเจ้าชายนิทรา ได้กลับประเทศแล้ว ตามความต้องการของญาติพี่น้อง

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

บรรยากาศการแช่ออนเซ็นที่เป่ยโถว

อากาศหนาวมาแล้ว ไปแช่ออนเซ็นแถวเป่ยโถวกันเถอะ

อากาศหนาวมาแล้ว ไปแช่ออนเซ็นแถวเป่ยโถวกันเถอะ

2017-10-23 23:30:00

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-อากาศหนาวมาแล้ว ไปแช่ออนเซ็นแถวเป่ยโถวกันเถอะ

-เทศกาลทะเลดอกไม้ซินเซ่อ เตรียมเปิดฉากวันที่ 11 พ.ย. นี้ พลพรรคคนรักดอกไม้ทั้งหลายไม่ควรพลาด

More
นายหลินเฮ่อหมิง โฆษกทำเนียบ ปธน. ไต้หวัน

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 23 ต.ค. 60 ผู้นำไต้หวันย้ำ 4 ไม่ ตอบโต้คำกล่าวของผู้นำจีนคอมมิวนิสต์

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 23 ต.ค. 60 ผู้นำไต้หวันย้ำ 4 ไม่ ตอบโต้คำกล่าวของผู้นำจีนคอมมิวนิสต์

2017-10-23 22:55:00

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 23 ต.ค. 60

 

ผู้นำไต้หวันย้ำ 4 ไม่ ตอบโต้คำกล่าวของผู้นำจีนคอมมิวนิสต์ 

ความเป็นมิตรไม่เปลี่ยนแปลง

คำมั่นไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่กลับไปดำเนินนโยบายเผชิญหน้า

ไม่ยอมสยบให้แก่แรงกดดันใดๆ 

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันประกาศยกเว้นวีซ่าให้ฟิลิปปินส์

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

 

More
หลูกว่างจ้ง (盧廣仲)

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของหลูกว่างจ้ง ในชุดหัวเจี่ยหนานหายจ่วนต้าเหริน และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของหลูกว่างจ้ง ในชุดหัวเจี่ยหนานหายจ่วนต้าเหริน และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-10-22 23:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

           แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของหลูกว่างจ้ง ในชุดหัวเจี่ยหนานหายจ่วนต้าเหริน (花甲男孩轉大人) เพลงนำในลครชื่อเดียวกัน และข่าวบันเทิงไต้หวัน (วง 911 บริจาค 2 แสนช่วยรณรงค์ให้คนรักหมา)

 

 

หลูกว่างจ้ง (盧廣仲) และอัลบั้มเพลงชุดฮัวเจี่ยหนานหายจ่วนต้าเหริน (花甲男孩轉大人)

More
กลุ่มนักเรียนอินโดนีเซียในไต้หวันชวนประชาชนกินกล้วยช่วยเกษตรกร

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560

2017-10-22 10:39:36

 

1. อากาศเริ่มเย็นแล้ว ต้องระมัดระวังสุขภาพ เพราะช่วงเปลี่ยนฤดู ร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาจเป็นหวัดได้ง่าย ทางที่ดีไปรับการฉีดวัคซีนตามคลินิกในราคาเข็มละ 500 เหรียญไต้หวัน ซึ่งจะช่วยป้องกันได้ประมาณ 80%

 

2. ฝนตกอากาศไม่ดี กรมอุตุประกาศไม่เหมาะสำหรับการปีนเขา แต่มีนักไต่เขา 3 คน ไม่ขออนุญาตปีนเขาอุทยานแห่งชาติในเมืองฮัวเหลียน เจอน้ำป่าไหลหลาก ไม่สามารถลงจากเขาได้ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย ถูกทางการฮัวเหลียนปรับเป็นรายแรก คนละ 60,000 เหรียญ และยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกู้ภัยโดยเฮลิคอปเตอร์ นักปีนเขาประเภทที่ชอบทำตามอำเภอใจ โดยไม่มีการขออนุญาต ทั้งที่ทางการประกาศแล้วว่าสภาพอากาศไม่เหมาะสำหรับการปีนเขา คงต้องระวังกระเป๋าแฟบ

 

 

3 นักปีนเขาฝ่าฝืนกฎระเบียบเข้าป่าอุทยานแห่งชาติและออกมาไม่ได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่ง ฮ.ไปช่วยเหลือโดนปรับคนละ 60,000 เหรียญ

 

3. ชาวสวนไต้หวันทุกข์หนัก ราคากล้วยร่วงต่ำสุด ทหารต้องแสดงบทบาทเป็นฮีโร่ช่วยชาติอีกตามเคย

          ต้นปีที่ผ่านมา ราคากล้วยหอมในร้านสะดวกซื้อลูกละ 20 เหรียญ แต่ตอนนี้ 3-4 ลูกไม่ถึง 10 เหรียญ ยิ่งราคารับซื้อที่หน้าสวน จากเมื่อก่อน กก. ละ 130 เหรียญขึ้นไป เดียวนี้ ไม่ถึง กก. ละ 8 เหรียญ ทำให้ชาวสวนกล้วย นำกล้วยไปแจกชาวบ้านแทนขาย บางรายไม่เก็บ ปล่อยให้สุกงอมจนเสียคาต้น เพราะไม่คุ้มค่าเก็บ

          ทำไมราคากล้วยหอมถึงขึ้นลงมากมายขนาดนี้ ทั้งนี้ เพราะเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้ว ไต้หวันโดนพายุไต้ฝุ่นถล่มติดต่อกันถึง 4 ลูก ทำให้ภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยได้รับความเสียหายอย่างหนัก ช่วงต้นปีนี้ กล้วยหอมมีผลผลิตน้อยมาก ราคาจึงแพงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ชาวสวนจำนวนมากแห่กันปลูก ทั้งที่รัฐบาลก็ออกมาเตือนให้ระวังแล้วว่า ช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้เป็นต้นไป หลังกล้วยใหม่ออกสู่ตลาด ราคากล้วยจะร่วงตกลงอย่างมาก แต่ชาวสวนจำนวนมากไม่ฟัง ทำให้ราคากล้วยหอมในไต้หวันร่วงตกลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 18 ต.ค. นี้ ราคาหน้าสวนเหลือไม่ถึง กก. ละ 10 เหรียญ ชาวสวนจำนวนมากไม่ขาย แต่นำไปแจกญาติสนิทมิตรสหาย และกองทัพก็ต้องรับภารกิจกู้ชาติอีกตามเคย ผลไม้หลังอาหาร 3 มื้อของทหารเป็นกล้วยทุกวัน จนมีเสียงบ่นกันว่า เห็นกล้วยแล้วอยากจะอ้วก เพราะกินทุกวันตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา

          ชาวสวนกล้วยหลายคนบอกว่า จะทิ้งก็เสียของ ทำให้ช่วงนี้อ้วนขึ้นหลายกิโล เพราะกินกล้วยทุกวัน แม้แต่ลิงในป่าก็อ้วนขึ้นเยอะ เพราะมีกล้วยให้กินตามสวน

          ชาวสวนกล้วยที่เขตเหม่ยหนง (美濃) และเขตฉีซาน (旗山) ในนครเกาสงบอกว่า ต้นทุนการปลูกกล้วยแต่ละต้นอยู่ที่ 200 เหรียญ แต่ขายได้เครือละ 50-60 เหรียญเท่านั้น ขาดทุนย่อยยับ ชาวสวนจำนวนมากจึงปล่อยให้กล้วยสุกงอมคาต้น กลายเป็นอาหารของลิงไป

 

ชาวสวนกว้วยทุกข์ใจ ราคากล้วยหอมในไต้หวันร่วงต่ำสุด ราคาหน้าสวนเหลือ กก. ละ 8 เหรียญ

 

ราคากล้วยที่หน้าสวนตกลง กก. ละ 8 เหรียญ จากเมื่อต้นปี กก. ละ 130 เหรียญ

 

ราคากล้วยหอมในไต้หวันร่วงต่ำสุด ทหารต้องแสดงบทบาทเป็นฮีโร่ช่วยชาติกินกล้วยทุกมื้อหลังอาหาร

 

 ล้วยนั้นมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรามากมายดังนี้ (หากทานวันละ 1- 2 ลูก ไม่ทานมากเกินไป)

1. ช่วยป้องกันกระดูกเปราะ เพราะกล้วยหอมมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูง ซึ่งสารอาหารชนิดนี้จะมีส่วนช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกเราได้ อีกทั้งในกล้วยหอมก็ยังมีแคลเซียมช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกระดูกส่วนต่าง ๆ ในร่างกายได้อีกทาง

2. ต้านอนุมูลอิสระ เพราะมีวิตามินซีอยู่พอสมควร

3. ช่วยคลายเครียด เมื่อร่างกายตกอยู่ในสภาวะเครียด ความดันเลือดก็จะสูงขึ้น ส่งผลให้เรารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว หรืออาจก่อให้เกิดอาการปวดหัวตุบ ๆ ได้ ซึ่งจุดนี้โพแทสเซียมและวิตามินในกล้วยหอมจะช่วยลดความดันเลือดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงทำให้ร่างกายลดระดับความตึงเครียดลงไปด้วยนั่นเอง

4. บำรุงสายตา  กล้วยหอมพกมาทั้งวิตามินเอ และเบต้า-แคโรทีน ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญต่อสุขภาพดวงตา มีส่วนช่วยบำรุงการทำงานของระบบประสาทตา จึงสามารถบำรุงสายตาและการมองเห็นได้เป็นอย่างดี

5. แก้ท้องผูก  ไฟเบอร์ที่มีอยู่ในกล้วยหอมเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้ ซึ่งดีต่อระบบขับถ่ายของเรามากเลยทีเดียว ดังนั้นใครมีอาการท้องผูกบ่อย ๆ ลองกินกล้วยหอมให้ได้ทุกวัน วันละ 1 ลูก ก็น่าจะช่วยแก้ท้องผูกให้คุณได้

 

 

 

ราคาตก เกษตรกรปล่อยให้กล้วยหอมเน่าคาต้น กลายเป็นอาหารของลิงป่า

 

บรรดานักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐชวนประชาชนกินกล้วยช่วยเกษตรกร

 

 กลุ่มนักเรียนอินโดนีเซียในไต้หวันชวนประชาชนกินกล้วยช่วยเกษตรกร

 

4. ท่านที่อยู่ในประเทศไทย อยากหางานทำในโรงงานของนักธุรกิจไต้หวันในไทย หรือประสงค์จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน แต่ไม่ทราบติดต่อบริษัทจัดหางานไหนที่น่าเชื่อถือได้ เชิญไปร่วมงานนัดพบผู้ฟัง Rti ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ได้ที่ รร. ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 60 เวลา 13.00-17.00 น. รับรองไม่ผิดหวัง

          สถานีวิทยุ Rti ขอเชิญชวนเพื่อนผู้ฟังไปร่วมพบปะสังสรรค์ในงานนัดพบผู้ฟังครั้งที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา (99/1 ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีห้วยขวาง เดินออกมาเจอเลย อยู่เยื้อง รร. สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด) ลิงค์แผนที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

          เพื่อนผู้ฟังในไต้หวันก็สามารถร่วมงานนัดพบผู้ฟังครั้งนี้ได้ ด้วยการทักทายและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ฟังในประเทศไทย ผ่านการไลฟ์สดทาง RtiFanpage (ผู้จัดบางส่วนจะอยู่ที่สถานี Rti ในนไทเป เชิญชวนผู้ฟังในไต้หวันร่วมทักทายกับผู้ฟังใน กทม. เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เวลาในไต้หวัน) ท่านที่แชร์ไลฟ์สดจาก RtiFanpage จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ เช่น โทรศัพท์มือถือ บัตรขึ้นเน็ต 4G แบบอันลิมิเตด 365 วัน (นับสิบใบ) รวมทั้งรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ท่านที่ประสงค์จะหางานทำในประเทศไทย หรืออยากจะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน พลาดไม่ได้ เพราะจะมีนักธุรกิจไต้หวันในไทย และบริษัทจัดหางานไทยรายใหญ่ๆ ไปร่วมงานและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างในงานครั้งนี้เป็นการเฉพาะ

         เนื่องจากสถานที่จำกัดและเราได้เตรียมของที่ระลึกพิเศษจาก Rti แจกให้ทุกท่าน จึงขอให้ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน โปรดสมัครลงทะเบียนล่วงหน้า ด้วยการแจ้งชื่อ-นามสกุล และเบอร์มือถือกลับมาทางเมล์ที่ thai@rti.org.tw ก่อนวันที่ 30 ตุลาคมศกนี้ โดยจะรับเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านจะพาญาติมิตรไปร่วมงานด้วยก็ได้ แต่ต้องสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าค่ะ

 

บรรยากาศในงานนัดพบผู้ฟัง  Rti ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

 

 บรรยากาศในงานนัดพบผู้ฟัง Rti  ใน กทม. ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

 

5. ตอบจดหมายผู้ฟังจากในประเทศไทยและในไต้หวัน

  

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
รอบๆ หยวนซาน (圓山附近 : Scenery near Yuan Shan)

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 60 แนะนำภาพวาดผลงานกัวเสวี่ยหู ที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ภาพและเสียง

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 60 แนะนำภาพวาดผลงานกัวเสวี่ยหู ที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ภาพและเสียง

2017-10-21 22:55:00

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 60

 

แนะนำภาพวาดผลงานกัวเสวี่ยหู ที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ภาพและเสียง

 

ตอนที่ 1  

ชื่อผลงาน : รอบๆ หยวนซาน (圓山附近 : Scenery near Yuan Shan)

ชื่อจิตรกร : กัวเสวี่ยหู (郭雪湖) (ค.ศ. 1908-2012)

ชื่อจริง : กัวจินหั่ว เกิดที่ ต้าเต้าเฉิง ในไทเป

ประวัติโดยย่อ : กัวเสวี่ยหูเข้าเป็นลูกศิษย์ในหอศิลป์เสวี่ยซีของไช่เสวี่ยซีในปี ค.ศ. 1925 ผลงานของเขาชนะการประกวดในงานประกวดภาพวาดไต้หวันในปี ค.ศ. 1927 เป็น 1 ใน 3 จิตกรเยาวชนไต้หวันชื่อดัง พร้อมกับเฉินจิ้น และหลินยู่ซาน  และเป็นเจ้าของรางวัลวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่ 27 (The 27th National Cultural Award) ในปี ค.ศ. 2007 ขณะที่มีอายุ 99 ปี

ผลงานเด่น : รอบๆ หยวนซาน (圓山附近 : Scenery near Yuan Shan)  ธุรกิจคึกคักในย่านถนนหนานเจ (南街殷賑: Festival on South Street)  สวนดอกไม้ตระกูลหลินที่อู้ฟง (萊園春色: Spring in Garden (Lin Gardens at Wufeng) )เป็นต้น

 ชมภาพและเสียงได้ที่  https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=vCyT8tBTt28

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
บ. หัวทง มีสวัสดิการดูแลแรงงานต่างชาติอย่างดีเยี่ยม

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

2017-10-21 11:02:19

 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฟรี เพื่อยกระดับทักษะและเทคนิคการดูแลและการปฐมพยายามผู้ป่วย ผู้สูงวัยของผู้อนุบาลต่างชาติ จัดโดยกองแรงงาน กรุงไทเป รอบสุดท้ายมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 27 ต.ค. นี้ ผู้อนุบาลไทยที่สนใจ สามารถติดต่อเองหรือให้นายจ้างช่วยติดต่อให้ที่ goo.gl/6ya36r หรือทางโทรศัพท์ 0922-165-369

 

2. รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องให้นายจ้างปรับขึ้นค่าจ้างผู้อนุบาลจาก 17,000 เหรียญเป็น 19,000 เหรียญ

           ปัจจุบันแรงงานต่างชาติในภาคสวัสดิการสังคม ได้แก่ผู้อนุบาลในครัวเรือน มีจำนวนกว่า 246,485 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้อนุบาลอินโดนีเซีย 188,395 คน ครองสัดส่วนประมาณ 75% หรือ 3 ใน 4 ของผู้อนุบาลต่างชาติทั้งหมด

           ตามที่กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจากปัจจุบัน 21,009 เหรียญ เป็น 22,000 เหรียญไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค. 2561 เป็นต้นไป รัฐบาลอินโดนีเซียกล่าวว่า จะขอให้นายจ้างไต้หวันที่จะว่าจ้างผู้อนุบาลอินโดนีเซีย ปรับขึ้นค่าจ้างจากปัจจุบัน 17,000 เหรียญไต้หวันอย่างน้อย 10% เป็นเดือนละ 18,700 เหรียญไต้หวัน หรือปรับขึ้นเป็น 19,000 เหรียญไต้หวันเลย

          ค่าจ้างของแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต ซึ่งปรับขึ้นตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปัจจุบันอยู่ที่ 21,009 เหรียญ กำลังจะได้รับการปรับขึ้นเป็น 22,000 เหรียญไต้หวันในวันที่ 1 ม.ค. 61 ขณะที่ผู้ใช้แรงงานในครัวเรือน เช่นตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือน ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายมาตรฐานแรงงาน ไม่ได้รับการปรับขึ้น โดยปัจจุบันค่าจ้างของผู้อนุบาลต่างชาติที่ทำงานตามบ้านของนายจ้าง นอกจากผู้อนุบาลไทยแล้ว ได้รับค่าจ้างเพียง 17,000 เหรียญไต้หวัน ตัวเลขมีการปรับขึ้นจาก 15,840 เหรียญเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 หลังจากไม่ได้ปรับขึ้นมาเป็นเวลานาน 18 ปี ดังนั้น รัฐบาลอินโดนีเซียจึงหวังปรับขึ้นค้างผู้อนุบาลตามไปด้วย

 

 ค่าจ้างผู้อนุบาลอินโดนีเซียยังอยูี่เดือนละ 17,000 เหรียญไต้หวัน รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องปรับขึ้นเป็น 19,000 เหรียญ 

 

3. ผู้อนุบาลไทยได้รับค่าจ้างสูงกว่าชาติอื่น

           กระทรวงแรงงานของไทย กำหนดให้ค่าจ้างแรงงานไทยในตำแหน่งผู้อนุบาล จะต้องได้รับไม่ต่ำกว่าแรงงานในภาคอื่นๆ ดังนั้นนายจ้างที่ยื่นขอนำเข้าผู้อนุบาลไทย จะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขณะที่ยื่นขอนำเข้าแรงงานไทย

 

4. ตลาดแรงงานต่างชาติในไต้หวันล้างไพ่ใหม่ อินโดมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยเวียดนามและฟิลิปปินส์

           จากสถิติของกระทรวงแรงงานไต้หวัน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 พบว่า ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน มี 666,820 คน ในจำนวนนี้ ทำงานอยู่ในภาคการผลิต 419,554 คน ทำงานอยู่ในภาคสวัสดิการสังคม 247,266 คน ในจำนวนคนงานต่างชาติทั้งหมด เป็นแรงงานอินโดนีเซียมากที่สุด มีจำนวน 256,592 ตามด้วยแรงงานเวียดนาม  201,071 ฟิลิปปินส์  147,383 คน ส่วนแรงงานไทยยังคงอยู่อันดับสุดท้าย มีจำนวน 61,473 คน  แต่ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 เดือนแล้ว

 

 แรงงานต่างชาติในไต้หวันเป็นแรงงานอินโดนีเซียมากที่สุด มีจำนวน 256,592 คน

 

5. แรงงานต่างชาติแห่มาทำงานกับโรงงานไต้หวันที่เป็นซับพลายเออร์บริษัทข้ามชาติ เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

          ปัจจุบันบริษัทข้ามชาติ อาทิ แอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นต้น กำหนดให้โรงงานที่ป้อนอะไหล่ชิ้นส่วน ซึ่งมีมากกว่า 30 โรงงาน หากนำเข้าแรงงานต่างชาติ นายจ้างต้องจ่ายค่าหัวคิวและค่าใช้จ่ายทุกรายการแทนคนงาน หรือพูดง่ายๆ แรงงานต่างชาติที่มาทำงานกับโรงงานเหล่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว ทำให้แรงงานต่างชาติแห่กันมาทำงานกับนายจ้างเหล่านี้ ในส่วนของโรงงานที่ว่าจ้างแรงงานไทย มีประมาณ 6-7 บริษัท โดยมากไม่ต้องประกาศ เพราะพนักงานในโรงงานแจ้งญาติมิตรของตนเองก็เต็มโควตาแล้ว ใครที่สนใจ ต้องมหมั่นติดตามข่าวคราวทางด้านนี้จากในรายการ Rti

 

 บริษัทหัวทง หรือ COMPEQ MANUFACTURING  ที่หลูจู๋ นครเถาหยวน 1 ในบริษัทซับพลายเออร์ของบริษัทข้ามชาติ นำเข้าแรงงานไทยโดยจ่ายแทนทุกอย่าง ปัจจุบันมีแรงงานไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ชาติละ 200 คน (ในภาพเป็นแรงงานไทยถ่ายกับคณะของสำนักงานแรงงานไทยที่ไปเยี่ยม)

 

6. สัมภาษณ์คุณธันย์ชนก จงยศยิ่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร สางานข่าวต่างประเทศ สปริง นิวส์ ในโอกาสมาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับนโยบายมุ่งใต้ของไต้หวันและคนไทยในไต้หวัน

 

 

คุณธันย์ชนก จงยศยิ่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร สางานข่าวต่างประเทศ สปริง นิวส์ เยี่ยม Rti สัมภาษณ์คุณอโศก ศรีจันทร์ หัวหน้าภาคภาษาไทย

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ชิงฟง

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Soda Green ในเพลงหว่อไล่หนี่ (我賴你) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Soda Green ในเพลงหว่อไล่หนี่ (我賴你) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-10-20 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Soda Green ในเพลงหว่อไล่หนี่ (我賴你) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (ชิงฟงแห่งโซดากรีนปรี๊ดแตก เพราะน้ำหนักตัวขึ้น 8 กิโล หลังจากพักวง)

More
สองสาวตระกูลจัน (จันหย่งหราน และจันเฮ่าฉิง)

สองสาวตระกูลจันแห่งไต้หวันร่วมกันคว้าแชมป์ WTA รายการที่ 10 ที่ฮ่องกง

สองสาวตระกูลจันแห่งไต้หวันร่วมกันคว้าแชมป์ WTA รายการที่ 10 ที่ฮ่องกง

2017-10-19 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-สองสาวตระกูลจันแห่งไต้หวัน (จันหย่งหราน และจันเฮ่าฉิง) ร่วมกันคว้าแชมป์ WTA รายการที่ 10 ในทัวร์นาเมนต์ที่ฮ่องกง

-ศึกกอล์ฟ LPGA Tour รายการ 2017 Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship ในไต้หวันเตรียมระเบิดฉากในช่วงสุดสัปดาห์นี้

More
อดีตนักมวยไทยก็มารับการฝึกอบรมวิชาต้มตุ๋นที่ไต้หวัน

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

2017-10-19 08:25:00

1. ไทย-ไต้หวันจับมือทำผิดครั้งแรก! ตำรวจไทจงจับ 18 คนไทย อาศัยฟรีวีซ่า ร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน หลอกลวงเพื่อนร่วมชาติ

            กรมสอบสวน กระทรวงยุติธรรมไต้หวันได้รับแจ้งข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ของไทยว่า นางธัญวรรณ วงษ์ภักดี และนายณัฐสิทธิ์ สามตะคุ สองคู่รักชาวไทย ซึ่งเป็นสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในไทย ได้ชักชวนคนบ้านเดียวกัน มาตั้งเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่นครไทจง โดยร่วมมือกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของไทย ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ และโทรศัพท์  สร้างเรื่องให้ผู้เสียหายในประเทศไทยตื่นตระหนกว่าจะถูกดำเนินคดี เพื่อให้ผู้เสียหายโอนเงินให้ กรมสอบสวนจึงมีการตรวจสอบพบว่า ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีชาวไทยที่เข้าร่วมขบวนการนอกกฎหมายแก๊งนี้ทยอยเดินทางมายังไต้หวันในฐานะนักท่องเที่ยว จำนวน 9 คน จึงมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องอย่างใกล้ชิด จนในที่สุด เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา กรมสอบสวนสนธิกำลังสำนักงานอัยการไทจง สำนักงานตรวจสอบทั้งภาคกลางภาคใต้ กองปราบและกองแรงงานไทจง กว่า 100 นาย ปฏิบัติการพร้อมๆ กับในประเทศไทย บุกเข้าไปจับกุมที่บ้านพักหลังหนึ่งในนครไทจงและบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งอุปกรณ์คอมพิเตอร์ที่ใช้ทำความผิด ตั้งอยู่ที่เมืองเหมียวลี่ สามารถจับกุมสมาชิกขบวนการต้มตุ๋นที่เป็นชาวไทยได้ 18 คน ชาวไต้หวันที่เป็นระดับแกนนำ 7 คน พร้อมของกลางอีกมากมาย เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ คู่มือสอนวิธีการหลอกลวงฉบับภาษาไทย-จีน ข้อมูลพื้นฐาน เบอร์โทรศัพท์และเลขบัญชีธนาคารของคนไทยที่ตกเป็นเป้าหมายอีกนับพันคน

 

อดีตนักมวยไทยก็มารับการฝึกอบรมวิชาต้มตุ๋นที่ไต้หวัน

 

           จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มมิจฉาชีพ หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้ ได้ก่อเหตุโดยใช้โทรศัพท์โทรเข้าประเทศไทย หลอกลวงเอาเงินจากเหยื่อ ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยพฤติการณ์ของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ จะมีการอ้างตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ จากนั้นก็จะพูดจาข่มขู่หลอกผู้เสียหายว่า เข้าไปมีส่วนพัวพันในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการฟอกเงิน ก่อนจะเรียกรับเงินจากผู้เสียหายเพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดี หรือตรวจสอบ อีกทั้งมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลา อาทิ มีการใช้ไลน์ ไอดี ของหน่วยงานรัฐฯ ในการสร้างความน่าเชื่อถือ เวลาที่ติดต่อไปหาเหยื่อ หรือแม้กระทั่งวิธีการต่างๆ โดยจะใช้หลักจิตวิทยาในการทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวมาเป็นจุดอ่อนในการก่อเหตุ

          ถือเป็นครั้งแรกที่มีแก๊งนอกกฎหมายของไทยร่วมมือกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน ทำการหลอกลวงต้มตุ๋นชาวไทย ขณะที่ในประเทศไทย ก็มีปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมๆ กัน

 

 

ตำรวจไทจงจับ 18 คนไทย อาศัยฟรีวีซ่า ร่วมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน ตุ๋นเพื่อนร่วมชาติ

 

2. นักธุรกิจไต้หวันในไทยใจบุญ ออกค่าใช้จ่ายพา 5 อดีตแรงงานไทยกลับมาเยี่ยมไต้หวัน

          แรงงานไทยที่อดีตเคยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันจำนวน 5 คน มีโอกาสเดินทางกลับมาเยี่ยมไต้หวันอีกครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากมีนักธุรกิจไต้หวันในไทยออกค่าใช้จ่ายให้กลับมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันอีกครั้งเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 9-15 ต.ค. นี้

          กัวซิวหมิ่น (郭修敏) หรือคุณธัญวลัย เดชเจริญจิรดา ประธานบริษัทไทยเฟิง จำกัด (泰國泰豐有限公司) ซึ่งเป็นชาวไต้หวันที่ไปลงทุนในประเทศไทย โดยตั้งโรงงานผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสสติกคุณภาพสูง เช่นวาล์วปั้มพีวีซี บอลวาล์วพลาสติกเป็นต้นกล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบสนองโครงการตอบแทนแรงงานไทยที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไต้หวัน ด้วยการพาอดีตแรงงานไทยกลับไปเยี่ยมสถานที่ที่เคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาอีกครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งนายถงเจิ้นหยวน (童振源) ผอ.ใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยกับสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน ร่วมกันผลักดันโครงการนี้ โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งที่พักและอาหาร ตกประมาณคนละ 40,000 เหรียญไต้หวัน

         กัวซิวหมิ่นกล่าวว่า....ฟังจากรายการออนไลน์

         ส่วนแรงงานไทยที่โชคดี ได้เดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันในครั้งนี้ มี 5 คน เป็นชุดแรกในจำนวน 12 คน ที่โชคดีได้เดินทางกลับมาท่องไต้หวันฟรี ซึ่งส่วนใหญ่รับทราบข่าวโครงการนี้จาก Rti กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกประทับใจและสนุกสนานมาก ในอดีตเคยมาทำงานที่ไต้หวัน แต่ไม่มีโอกาสไปท่องเที่ยว มาครั้งนี้ ทำให้รู้ว่า ไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย

        คุณวราพร ศรีคำอิน 1 ในอดีตแรงงานไทนผู้โชคดีกล่าวว่า....ฟังรายละเอียดจากรายการออนไลน์

        คุณวุฒิพัฒน์ก็กล่าวว่า....ฟังรายละเอียดจากรายการออนไลน์

 

กัวซิวหมิ่น ประธานบริษัทไทเฟิงจำกัด ออกค่าใช้จ่ายพาพนักงานในโรงงานและ 5 อดีตแรงงานไทยกลับมาเยี่ยมไต้หวัน

 

5 อดีตแรงงานไทยและพนักงานของบริษัทไทยเฟิงเที่ยวอาลีซาน

 

3. อดีตหน่วยรบพิเศษเวียดนามโชคร้าย วิ่งแพ้ตำรวจไต้หวันนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนโดนรวบ

          สืบเนื่องจากคดีฆาตกรรมแรงงานต่างชาตินิรนามทิ้งแม่น้ำปาจ่างซี (八掌溪) ที่ตำบลสุ่ยซ่าง (水上) เมืองเจียยี่ (嘉義縣) ซึ่งสันนิษฐานว่า ผู้ร้ายอาจเป็นแรงงานต่างชาติด้วยกัน ตำรวจในเมืองเจียยี่ระดมกำลังออกตรวจค้นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นายชิวฉางฮั่ว (邱昶樺) ตำรวจจากสถานีตำรวจหนานจิ้งในตำบลสุ่ยซ่าง เมืองเจียยี่ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมานี้ วิ่งไล่แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายคนหนึ่ง ซึ่งวิ่งเร็วมาก แต่หลังวิ่งไล่ตามระยะทางประมาณ 1 กม. เศษ ไล่ทันและจับตัวได้ เมื่อควบคุมตัวกลับถึงสถานีตำรวจแล้ว แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายรายนี้ อดที่จะสงสัยไม่ได้ถามขึ้นว่า ทำไมตำรวจไต้หวันวิ่งเก่งจัง ผมเคยเป็นหน่วยรบพิเศษ เคยได้รับการฝึกฝนและมีความเชื่อมั่นว่าวิ่งเร็วมาก แต่ก็ยังแพ้โดนจับจนได้ ตำรวจตอบด้วยใบหน้ายิ้มๆ ว่า คุณโชคร้าย เพราะเจอตำรวจที่เป็นนักวิ่งอัลตร้ามาราธอน

         เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา ตำรวจในเมืองเจียยี่ ได้ระดมกำลังออกตรวจค้นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในท้องที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคลี่คลายคดีฆาตกรรมแรงงานต่างชาตินิรนามบริเวณแม่น้ำปาจ่างซีในเมืองเจียยี่ โดยได้เข้าไปตรวจตามสถานประกอบการกว่า 30 โรงงาน ร้านอาหารและแหล่งบันเทิง 12 แห่ง และตั้งด่านตรวจบริเวณเขตพื้นที่ที่สงสัยเป็นแหล่งหลบซ่อนของแรงงานผิดกฎหมายอีก 8 จุด ในระหว่างปฏิบัติการ พบแรงงานเวียดนามผิดกฎหมายหลบซ่อนอยู่ในคลองชลประทานชายจำนวน 7 คน นายหยาง 1 ในจำนวนแรงงานเวียดนามผิดกฎหมาย ฉวยโอกาสระหว่างชุลมุนฝ่าวงล้อมวิ่งหนี ถูกนายชิวฉางฮั่ว เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองเจียยี่ไล่กวดตามทันที นายหยางไม่เพียงแต่วิ่งเร็ว ยังวิ่งหลบไปมาซ้ายขวา เพื่อหลอกล่อให้ตำรวจหลงกล ทั้งยังปราดเปรียวว่องไว แต่โชคร้ายที่เจอตำรวจไต้หวัน ซึ่งเป็นนักกีฬาวิ่งอัลตร้ามาราธอนระยะทาง 100 กม. มีการซ้อมวิ่งเป็นประจำ หลังจากจากไล่ตามระยะทาง 1 กม. เมตรแล้ว สามารถจับกุมนายหยาง แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายรายนี้ได้

        หลังจากควบคุมตัวกลับถึงสถานีตำรวจแล้ว นายหยางชมต่อหลายคนว่า ตำรวจไต้หวันนายนี้ วิ่งเก่งมาก เมื่อล่ามมาช่วยสื่อสาร จึงรู้ว่า นายหยาง ซึ่งมีอายุเพียง 23 ปี ก่อนจะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน เคยเป็นทหารประจำการอยู่ในหน่วยรบพิเศษของเวียดนาม และเป็นนักวิ่งประจำกองทัพด้วย แต่ไม่คิดไม่ฝันว่า จะวิ่งแพ้และโดนตำรวจไต้หวันที่มีอายุมากกว่าถึง 12 ปีจับกุม

        นายเฉินจวิ้นหมิง ผู้บังคับการสถานีตำรวจสุ่ยซ่างระบุ แรงงานเวียดนามผิดกฎหมายกลุ่มนี้ หลบหนีนายจ้างมาแล้วเป็นเวลา 6 เดือน – 2 ปี สาเหตุที่หลบหนี ส่วนใหญ่กล่าวว่า มีภาระหนี้สินมหาศาล จากที่ต้องไปกู้เงินเพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าหัวคิวให้แก่บริษัทจัดหางาน ทำให้อยากได้ค่าจ้างมากกว่าที่ได้รับจากโรงงาน จึงเชื่อฟังนายหน้าที่แนะนำและจัดหางาน แต่หลบหนีออกไปแล้ว จึงรู้ว่า เป็นงานที่ไม่แน่นอน รายได้ในแต่ละเดือนน้อยกว่าโรงงานที่ทำงานอย่างถูกกฎหมายเสียด้วยซ้ำ แต่จะเสียใจก็สายไปเสียแล้ว ตำรวจได้ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงาน

 

อดีตหน่วยรบพิเศษเวียดนามโชคร้าย วิ่งแพ้ตำรวจไต้หวันนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนโดนรวบ

 

ชิวฉางฮั่ว ตำรวจสถานีตำรวจในเมืองเจียยี่เป็นนักวิ่งอัลตร้ามาราธอน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
นายเย่จวิ้นหยง รมว. มหาดไทย ไต้หวัน

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 18 ต.ค. 60 ไต้หวันทุ่ม 6300 ล้านเอ็นที พลิกโฉมเมืองแนว 2-3 เทียบชั้นเมืองแนวหน้า

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 18 ต.ค. 60 ไต้หวันทุ่ม 6300 ล้านเอ็นที พลิกโฉมเมืองแนว 2-3 เทียบชั้นเมืองแนวหน้า

2017-10-18 22:55:00

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 18 ต.ค. 60

 

ไต้หวันทุ่ม 6300 ล้านเอ็นที พลิกโฉมเมืองแนว 2-3 เทียบชั้นเมืองแนวหน้า

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
โฮ่วไหน่ฉา (厚奶茶) ชานมฮอตฮิตที่กำลังเป็นกระแสในไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60 - โฮ่วไหน่ฉา ชานมฮอตฮิตที่กำลังเป็นกระแสในไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60 - โฮ่วไหน่ฉา ชานมฮอตฮิตที่กำลังเป็นกระแสในไต้หวัน

2017-10-21 21:32:52

 

           สัปดาห์นี้พาคุณไปรู้จักโฮ่วไหน่ฉา (厚奶茶) ชานมฮอตฮิตของ บ.อี้เหม่ยฟูดส์ (義美食品 ImeiFood) ที่กำลังเป็นกระแสในไต้หวัน ที่ผู้คนต่างวิ่งกรูแย่งกันซื้อตั้งแต่ห้างเปิด มีจำหน่ายเฉพาะในห้าง Costco เท่านั้น ทำไมถึงฮิต? และแนะนำสูตรลับที่สามารถผสมเองก็อร่อยได้เหมือนกัน ติดตามรับฟังได้ในรายการ

 

 

 

 

เกิดปรากฎการณ์แห่ซื้อโฮ่วไหน่ฉา (厚奶茶) ชานมฮอตฮิตของ บ.Imei Food จนผลิตไม่ทัน

 

More
กิจกรรม DIY ทำสีภายในโรงงาน Lucky Art Factory

หนีฝนไป DIY ทำสีเทียนที่โรงงาน Lucky Art Factory กัน

หนีฝนไป DIY ทำสีเทียนที่โรงงาน Lucky Art Factory กัน

2017-10-18 08:33:02

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-หนีฝนไป DIY ทำสีเทียนที่โรงงาน Lucky Art Factory (蜡藝彩繪館) เมืองอี๋หลานกัน

-ไปเที่ยวชมนกในเทศกาลชมนกนานาชาติไทเประหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. 60 ที่สวนอนุรักษ์ธรรมชาติกวนตู้ (關渡自然公園) ชานกรุงไทเป

 

หน้าประตูทางเข้าโรงงานเชิงท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม DIY ทำสีเทียนในเมืองอี๋หลาน

 

 

 

 

บรรยากาศการทำ DIY สีเทียนภายในโรงงาน Lucky Art Factory ในเมืองอี๋หลาน

 

 

เทศกาลชมนกนานาชาติไทเประหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. 60 ที่สวนอนุรักษ์ธรรมชาติกวนตู้ (關渡自然公園) ชานกรุงไทเป

 

สวนอนุรักษ์ธรรมชาติกวนตู้ (關渡自然公園) ชานกรุงไทเป

More