QR Code
 
บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. 59-เรียนภาษาช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ฟรี สำหรับลูกของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ บ้านหลังใหม่ หัวใจไต้หวัน (B)
2016-05-24
  • เรียนภาษาช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ฟรี สำหรับลูกของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

    เรียนภาษาช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ฟรี สำหรับลูกของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

    กองการปกครอง เทศบาลกรุงไทเป เปิดอบรมภาษาและวัฒนธรรมอันหลากหลายสำหรับลูกของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ฟรี มีคอร์สภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม

ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้ กองการปกครอง เทศบาลกรุงไทเป เปิดอบรมภาษาและวัฒนธรรมอันหลากหลายสำหรับลูกของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ฟรี มีคอร์สภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม รายละเอียดติดตามได้ในรายการค่ะ กดที่รูปหูฟังเลย!

 

ช่วงติวสอบ TOCFL ข้อสอบการอ่านระดับต้น Band A ข้อ 16-20

ผอ.ใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทย มอบของที่ระลึกแก่รมว.แรงงานไต้หวัน

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 12 เมษายน 2560

รายการขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 12 เมษายน 2560

2017-04-13 08:46:42

 

1. ผอ.ใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทยเข้าพบหารือปัญหาแรงงานไทยกับ รมว.แรงงานไต้หวัน เรียกร้องให้ขยายเวลาทำงาน 12 ปีออกไป

          เมื่อบ่ายเวลา 15.30 น. วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานไทย ไทเปและเกาสง เข้าเยี่ยมคารวะ นางหลิน เหม่ย จู (林美珠) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวัน พร้อมหารือปัญหาแรงงานไทย อาทิ ความเป็นไปได้ในการขยายระยะเวลาทำงานของแรงงานต่างชาติมากกว่า 12 ปี การฝึกอาชีพให้แก่แรงงานไทย การออกใบรับรองผ่านงานให้แก่แรงงานไทยที่ทำงานครบสัญญาเดินทางกลับประเทศและปัญหายาเสพติด ฯลฯ รมว. แรงงานไต้หวัน รับจะนำไปพิจารณาและให้ความร่วมมือต่อไป ขณะเดียวกันฝ่ายไต้หวันแสดงความประสงค์ที่จะยกระดับหัวหน้าคณะที่ประชุมคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 18 ซึ่งไต้หวันจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่กรุงไทเปในปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ จากระดับอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน

          ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยกล่าวแสดงความยินดีต่อนางหลินเหม่ยจู เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง รมว.กระทรวงแรงงาน และได้นำความปรารถนาดีของ รมว. กระทรวงแรงงานไทยมามอบให้ รมว.กระทรวงแรงงานไต้หวันด้วย ขณะที่นางหลินเหม่ยจู กล่าวขอบคุณแรงงานไทยที่เดินทางมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมของไต้หวัน โดยกระทรวงแรงงานในนามรัฐบาลไต้หวัน จะให้การดูแลและพิทักษ์คุ้มครองแรงงานไทยตามกฎหมายเฉกเช่นแรงงานท้องถิ่น

          นอกจากกล่าวทักทายตามพิธีการแล้ว นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย กล่าวสะท้อนปัญหาที่แรงงานไทยส่วนใหญ่มีความประสงค์ขอให้ฝ่ายไต้หวันนำไปพิจารณาผ่อนผัน ได้แก่ปัระเด็นแรงงานไทยจำนวนมากเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน จนใกล้ครบหรือครบ 12 ปีแล้ว ไม่สามารถอยู่ทำงานในไต้หวันต่อไป ประสงค์จะขอให้ไต้หวันพิจารณาผ่อนผัน ขยายระยะเวลาทำงานเกิน 12 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากตามกฎหมายการจ้างงานของไต้หวันในปัจจุบัน อนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำงานได้ไม่เกิน 12 ปี แต่แรงงานไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยและอยากจะอยู่ทำงานในไต้หวันต่อไป ประกอบกับแรงงานไทยเหล่านี้ มีทักษะการทำงานที่ดีเยี่ยม เป็นที่ชื่นชอบของนายจ้าง หากไม่สามารถอยู่ทำงานต่อไปได้ จะเป็นความสูญเสียทั้งลูกจ้าง นายจ้างและอุตสาหกรรมของไต้หวัน หลังฟังข้อชี้แจงของฝ่ายไทยแล้ว รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวันรับที่จะนำไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

 

นายพิรุณ ลายสมิต ผอ.ใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นางหลิน เหม่ย จู รมว.แรงงานไต้หวัน หารือปัญหาแรงงานไทย

 

          นอกจากประเด็นปัญหาขยายระยะเวลาการทำงานเกิน 12 ปีแล้ว แรงงานไทยยังต้องการให้กระทรวงแรงงานไต้หวัน ออกใบรับรองผ่านการทำงานที่ไต้หวัน ให้แก่แรงงานไทยที่ทำงานครบสัญญา ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับบ้าน เพื่อเป็นเกียรติและสามารถนำไปใช้สมัครงานกับนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทยได้ นางหลินเหม่ยจูกล่าวว่า เป็นข้อเสนอที่ดี นอกจากสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไปแล้ว ยังรับว่าจะนำไปหารือกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยที่ทำงานครบสัญญาแล้ว และไม่สามารถเดินทางกลับมาทำงานที่ไต้หวันได้อีก มีโอกาสเข้าไปทำงานในธุรกิจของชาวไต้หวันในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่ใต้ของรัฐบาลไต้หวันที่กำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้

          รมว. แรงงานของไต้หวันกล่าวว่า ปัจจุบัน ไต้หวันผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานหลายฉบับ ทำให้แรงงานมีวันหยุดพักผ่อนเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลส่งเสริมให้จัดกิจกรรมสันทนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของแรงงานต่างชาติ หากฝ่ายไทยมีแนวความคิดดีๆ ขอให้เสนอได้ ด้านนางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สนร. ไทเปกล่าวว่า หากกระทรวงแรงงานไต้หวันจะพิจารณาจัดคอร์สฝึกอาชีพให้แก่แรงงานไทย โดยอาศัยช่วงเวลาว่างเว้นจากการทำงาน เช่นสอนภาษาจีน สอนการใช้คอมพิวเตอร์ หรือฝึกวิชาอาชีพที่แรงงานไทยจะนำกลับไปประกอบอาชีพที่เมืองไทยได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยอย่างมาก รมว. กระทรวงแรงงานไต้หวันผู้นี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษาความเป็นไปได้ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังกล่าวถึงปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในหมู่แรงงานต่างชาติ ฝ่ายไต้หวันก็รับที่จะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอให้สำนักงานแรงงานไทยประสานติดต่อกับกรมพัฒนากำลังแรงงานอย่างใกล้ชิด เพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือแก้ไขปัญหาแรงงานไทยต่อไป และในการนี้ รมว. แรงงานไต้หวัน ได้แสดงความประสงค์ที่จะขอให้ฝ่ายไทยยกระดับหัวหน้าคณะในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 18 ซึ่งไต้หวันจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่กรุงไทเปในปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ จากระดับอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน ฝ่ายไทยรับจะนำไปรายงานต่อกระทรวงแรงงานต่อไป

 

นายพิรุณ ลายสมิต ผอ.ใหญ่ สนง.การค้าและเศรษฐกิจไทยและนางหลินเหม่ยจู รมว.แรงงานไต้หวัน มอบของที่ระลึกซึ่งกันและกัน

 

คณะเจ้าหน้าที่ไทยและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานไต้หวันถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก

 

2. แรงงานไทยติดคดียาเสพติดหลบกลับบ้าน ก่อนถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศ กลับเข้าไต้หวันอีกรอบโดนรวบ

          แรงงานไทยอายุ 30 ปี มาจากจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันเป็นรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. ปีนี้ โดยทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตเครื่องดนตรีชื่อดังระดับโลกในเขตจงลี่ นครเถาหยวน เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีตำรวจหลายนายบุกเข้าไปที่โรงงานและจับกุมแรงงานไทยรายนี้ไปยังโรงพัก ข้อหาหลบคดี ซึ่งถูกจับกุมเสพและขายยาเสพติดตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่หลังจากอัยการปล่อยตัวกลับมาโรงงาน รอการขึ้นศาล แรงงานไทยรายนี้อาศัยช่วงว่างชิงหลบหนีกลับประเทศไทย ก่อนที่อัยการจะสั่งระงับการเดินทางออกนอกประเทศ หลังกลับแล้วหลายเดือน คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้ว ตำรวจคงตรวจพบยาก จึงไปสมัครงานกับบริษัทจัดหางานเดินทางกลับเข้ามาทำงานที่ไต้หวันใหม่ สำนักงานอัยการศาลท้องถิ่นนครเถาหยวน ตรวจพบชื่อผู้ต้องหาหนีคดีรายนี้จากฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงส่งตำรวจไปจับกุมตัวมาดำเนินคดี หลังเดินทางถึงโรงพักแล้ว ตำรวจบังคับตรวจปัสสาวะพบว่ามีปฏิกิริยาเป็นบวกต่อสารเสพติด เจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่า ตนเสพยาไอซ์จริง และจำหน่ายให้เพื่อนฝูงด้วย อัยการจึงส่งเข้าสถานบำบัดยาเสพติด ซึ่งต้องใช้เวลาบำบัด 1 เดือนครึ่ง หลังพ้นจากการบำบัดแล้ว จะเนรเทศส่งกลับประเทศ ทางด้านนายจ้าง หลังได้ยินว่า แรงงานไทยรายนี้นอกจากเสพแล้ว ยังเป็นเอเย่นต์จำหน่ายยาเสพติดมอมเมาเพื่อนร่วมชาติด้วย ผวารีบแจ้งยกเลิกสัญญาต่อกระทรวงแรงงาน ไม่กล้าจะรับแรงงานไทยรายนี้เข้าทำงานอีกต่อไป โดยผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม จะไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ไต้หวันอย่างน้อย 5 ปี

          ส่วนแรงงานไทยอีกรายของบริษัทเดียวกัน ซึ่งก่อคดีจี้โชเฟอร์แท็กซี่จนดังไปทั่วไต้หวัน เมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เนื่องจากมีท่าทีอ่อนโยน และให้ความร่วมมือโดยดี อัยการปราณี ไม่สั่งฟ้องและอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา

 

อย่าคิดว่าจะรอด! แรงงานไทยติดคดียาเสพติดชิงหลบออกจากไต้หวันก่อน  หลายคนเปลี่ยนชื่อกลับเข้ามาใหม่ถูกจับคาสนามบิน

 

3. ชาวไต้หวันใจดี บริจาคเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและส่งแรงงานต่างชาติป่วยหนักเดินทางกลับประเทศ

          ไต้หวันเป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล แม้กับแรงงานต่างชาติก็เช่นกัน เมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้อนุบาลอินโดนีเซียป่วยด้วยโรคไตวาย แรงงานเวียดนามเส้นเลือดสมองแตกกลายเป็นเจ้าชายนิทรา แม้ว่ากองทุนประกันสุขภาพจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลส่วนใหญ่ ส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบมีจำนวนไม่มาก แต่สำหรับแรงงานต่างชาติแล้ว ก็ถือเป็นเงินจำนวนมหาศาล กองแรงงานนครไถหนาน นอกจากช่วยยื่นขอเงินสงเคราะห์ตามสิทธิ์แล้ว ยังรณรงค์รับบริจาคเงินช่วยเหลือแรงงานต่างชาติทั้งสองคนด้วย ไม่เพียงแต่จะเพียงพอจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ยังสามารถจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยดูแลระหว่างการเดินทางกลับประเทศ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 เหรียญไต้หวัน ยังเหลือเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลหลังจากกลับถึงประเทศแล้วด้วย

            เจ้าหน้าที่กองแรงงาน นครไถหนานกล่าวว่า เมื่อปลายปีที่แล้ว มีผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายหนึ่ง อายุ 23 ปี เพิ่งเดินทางมาทำงานดูแลคนป่วย แต่ดูแลได้ไม่กี่วัน ก็ป่วยเป็นโรคไตวาย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องไอซียู หลังออกจากโรงพยาบาล นายจ้างได้ว่าจ้างผู้อนุบาลท้องถิ่นมาดูแลผู้อนุบาลอินโดนีเซียรายนี้ ด้านบริษัทจัดหางานได้ช่วยรับพี่ชายของผู้อนุบาลรายนี้เดินทางมาเยี่ยมและดูแลน้องสาวถึงที่ไต้หวัน ขณะที่กองแรงงานได้ช่วยยื่นขอเงินสงเคราะห์จากกระทรวงแรงงานจำนวน 100,000 เหรียญ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แรงงานอินโดนีเซียรายนี้อาการดีขึ้น นายจ้างได้ซื้อตั๋วเครื่องบินส่งกลับประเทศไปแล้ว พร้อมกับพี่ชาย

          อีกรายหนึ่งเป็นแรงงานเวียดนาม ดื่มเหล้าฉลองวันเกิดหลังจากรับเงินเดือน ทำให้มีอาการเมา เดินพลาดขณะลงบันได หัวฟาดพื้น สมองถูกกระแทกอย่างแรง ต้องทำการผ่าตัดหลายครั้ง แม้ช่วยกู้ชีวิตได้ แต่กลายเป็นเจ้าชายนิทรา นายจ้างและบริษัทจัดหางานได้ช่วยรับภรรยาเดินทางมาเยี่ยมและดูแลถึงที่ไต้หวัน หลังจากอาการมั่นคง นายจ้าง บริษัทจัดหางาน และชาวไต้หวันผู้ใจบุญ ได้ช่วยกันบริจาคเงิน จ่ายค่าเดินทางกว่า 400,000 เหรียญไต้หวัน ส่งแรงงานเวียดนามรายนี้กลับประเทศไปแล้ว ตามความต้องการของญาติพี่น้อง และยังเหลือเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลหลังกลับถึงเวียดนามแล้ว

 

สวี่หรูเฟิน (คนที่ 2 จากซ้าย) นางพยาบาลใจบุญจาก ร.พ.ไถหนาน ถ่ายภาพร่วมกับภรรยาและน้องชายของแรงงานเวียดนามที่กลายเป็นเจ้าชายนิทรา

 

 

ด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ร.พ. และชาวไต้หวันผู้ใจบุญ แรงงานเวียดนามที่กลายเป็นเจ้าชายนิทรา ได้กลับประเทศแล้ว ตามความต้องการของญาติพี่น้อง

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ไต้หวันงัดมาตรการภาษีดึงบุคลากรต่างชาติทำงานในไต้หวัน

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 11 เม.ย. 60 ไต้หวันงัดมาตรการภาษีดึงบุคลากรต่างชาติทำงานในไต้หวัน

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 11 เม.ย. 60 ไต้หวันงัดมาตรการภาษีดึงบุคลากรต่างชาติทำงานในไต้หวัน

2017-04-13 11:53:33

ชีพจรเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 11 เม.ย. 60

 

ไต้หวันงัดมาตรการภาษีดึงบุคลากรต่างชาติทำงานในไต้หวัน

นรม. หลินฉวน เร่งส่งแผนพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่ออนาคตให้สภานิติบัญญัติพิจารณาภายในส้ินเดือน พ.ค. 60 นี้ 

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
อันดับ 1 ถุงหอมยี่ห้อน้องหมี

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 60 - สินค้าฮอตฮิตที่นักท่องเที่ยวเกาหลีนิยมซื้อจากไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 60 - สินค้าฮอตฮิตที่นักท่องเที่ยวเกาหลีนิยมซื้อจากไต้หวัน

2017-04-12 23:35:36

ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ไต้หวันมีตลาดนักท่องเที่ยวเกาหลีเพิ่มขึ้น 34.25% โดยสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเกาหลีไม่พลาดไปเยือนนั่นก็คือ ห้างคาร์ฟูร์ (เจียเล่อฝู) สินค้าฮอตฮิตของไต้หวัน 5 อันดับขายดีที่นักท่องเที่ยวเกาหลีนิยมซื้อมีอะไรบ้าง ไปติดดาวกันเลย!

 

อันดับ 1 ถุงหอมยี่ห้อน้องหมี Snuggle 熊寶貝香氛袋 (สงเป่าเป้ยเซียงเฟินไต้) 

 

อันดับ 2 ยาสีฟันดาร์ลี่ 黑人牙膏 (เฮยเหรินหยาเกา) 

 

อันดับ 3 ชานมยี่ห้อ 3:15 PM 3點1刻奶茶 (ซันเตี่ยนอีเค่อไหน่ฉา) 

 

อันดับ 4 ช็อกโกแล็ตและลูกอมแบบเคี้ยวยี่ห้อ IMEI 義美巧克力及芒果QQ糖 (อี้เหม่ยเฉี่ยวเค่อลี่จี๋หมังกั่วคิวคิวถัง) 

 

อันดับ 5 เยลลี่รสมะม่วง 芒果口味果凍 (หมังกั่วโข่วเว่ยกั๋วต้ง) 

More
หิ่งห้อยแถวๆ เน่ยวานของซินจู๋

หิ่งห้อยมาแว้ว .... กับแหล่งชมหิ่งห้อยยอดฮิตในไต้หวัน (ตอนจบ)

หิ่งห้อยมาแว้ว .... กับแหล่งชมหิ่งห้อยยอดฮิตในไต้หวัน (ตอนจบ)

2017-04-10 23:30:00

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- ไปเที่ยวชมหิ่งห้อยทั่วไต้หวันกัน กับแหล่งชมหิ่งห้อยระดับเทพฝุดๆ

 

เหล่ามวลหิ่งห้อยส่องแสงสุกใสในยามค่ำที่เน่ยวานของซินจู๋ (新竹內灣)

 

เหล่าหิ่งห้อยนับร้อยนับพันในเขตถู่เฉิงของนครนิวไทเป  (土城青雲路螢火蟲 Cr:oh-ow.blogspot.tw)

 

บรรยากาศของเหล่าหิ่งห้อยระยิบระยับที่ทะเลสาปสุริยันจันทรา (SML)

 

More
ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้้งหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งขอรับใบสมัคร

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 60 เปิดยุทธการเลือกหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งคนใหม่

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 60 เปิดยุทธการเลือกหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งคนใหม่

2017-04-10 11:55:00

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 60

 

เปิดยุทธการเลือกหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งคนใหม่

ผู้นำไต้หวันเร่งดันนโยบายมุ่งสู่ใต้ครั้งใหม่ 

ลุ้นไต้หวันจะได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม WHA ปีนี้่หรือไม่

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ELLA โพสคลิปโชว์แดนซ์สะบัด ไม่หวั่นแม้วันท้องโต

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของกัวเสียวเสี่ยว ในชุด I และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของกัวเสียวเสี่ยว ในชุด I และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-04-09 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- แนะนำอัลบั้มเพลงจีนชุดใหม่ของกัวเสียวเสี่ยว ในชุด I และข่าวบันเทิงไต้หวัน (ELLA แห่ง S.H.E. จัดเต็ม โพสคลิปโชว์สเต็ปแดนซ์สะบัดแม้วันท้องโต แถมคุยว่าเป็นหนึ่งในสตรีมีครรภ์ที่แกร่งที่สุดในโลก)

 

 

 

ELLA โพสคลิปโชว์แดนซ์สะบัด ไม่หวั่นแม้วันท้องโต

กัวเสียวเสี่ยวกับอัลบั้มเพลงชุด I

More
ที่ตั้งรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา ในยุโรป

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 60 มารู้จักรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา หรือ คณะทหารองค์อธิปัตย์แห่งมอลตา

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 60 มารู้จักรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา หรือ คณะทหารองค์อธิปัตย์แห่งมอลตา

2017-04-09 11:55:00

ก้าวทันโลก วันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย. 60

 

มารู้จักรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา หรือ คณะทหารองค์อธิปัตย์แห่งมอลตา 

รัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา หรือ คณะทหารองค์อธิปัตย์แห่งมอลตา (อังกฤษ: Sovereign Military Order of Malta: SMOM) ย่อว่า ออร์เดอร์ออฟมอลตา หรือ คณะแห่งมอลตา (Order of Malta) ชื่อเต็มว่า คณะฮอสปิทัลเลอร์ทหารองค์อธิปัตย์แห่งนักบุญยอห์นแห่งเยรูซาเลม แห่งโรดส์ และแห่งมอลตา (Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta) เป็นคณะนักบวชคาทอลิกฝ่ายฆราวาสซึ่งตามประเพณีแล้วมีลักษณะเป็นทหาร อัศวิน และขุนนาง เดิมเจอราร์ดผู้รับพร (Blessed Gerard) ก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มอัศวินฮอสปิทัลเลอร์ (Knights Hospitaller) ราว ค.ศ. 1099 ณ กรุงเยรูซาเลม ราชอาณาจักรเยรูซาเลม คณะนักบวชนี้จึงเป็นคณะอัศวินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังเหลืออยู่ ปัจจุบัน กองบัญชาการของคณะอยู่ที่วังมอลตา (Palazzo Malta) ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี และถือกันอย่างกว้างขวางว่า คณะนี้เป็นบุคคลอธิปไตย (sovereign subject) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ภารกิจของคณะปรากฏอยู่ในคติพจน์ของคณะเอง คือ "ปกป้องศรัทธา ช่วยเหลือยาจก" (Defence of the faith and assistance to the poor; Tuitio fidei et obsequium pauperum)

ข้อมูล wikipedia.org

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
ไต้หวันประสบปัญหาสมองไหลรุนแรง

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

รายการสโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

2017-04-09 09:21:40

 

1. เมื่อวันที่ 4 เม.ย. เป็นวันเช็งเม้ง ซึ่งเป็นประเพณีเซ่นไหว้และทำความสะอาดสุสานบรรพบุรุษของของชาวจีน และถือเป็นวันรวมญาติอีกวันหนึ่ง หลูหลานที่ไปทำงานหรือตั้งรกรากในที่ต่างๆ จะเดินทางกลับมาเซ่นไหว้และทำความสะอาดสุสานของบรรพบุรุษตน ในจำนวนนี้ การรวมตัวของลูกหลานที่มีจำนวนมากที่สุด น่าจะไม่มีใครเกอน ลูกหลานของอากง เย่ชุนรื่อ ที่เขตซินอูในนครเถาหยวน (เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 1735) จากในไต้หวันและทั่วโลกกว่า 8,000 คน บรรยากาศในพิธีเซ่นไหว้เสมือนงานเฉลิมฉลองขนาดใหญ่

 

ลูกหลานของอากง เย่ชุนรื่อ กว่า 8,000 คน มาชุมนุมกันเพื่อทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ บรรยากาศเสมือนงานเฉลิมฉลองขนาดใหญ่

 

2. ชาวไต้หวันนิยมฝังเถ้าอัฐิตามโคนต้นไม้และดอกไม้ตามนโยบายส่งเสริมการทำศพเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

                ไต้หวันมีพื้นที่เพียง 36,000 ตร.กม. ขณะที่มีประชากรมากถึง 23 ล้านคน จัดเป็นเขตพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตาย จึงเป็นปัญหาใหญ่ เพราะตามประเพณีดั้งเดิมของชาวจีน จะใช้วิธีฝังศพเป็นส่วนใหญ่ แต่ในไต้หวันมีข้อจำกัดในพื้นที่สุสานสำหรับการฝังศพ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ประชาชนทำพิธีกรรมงานศพ โดยการฌาปนกิจศพ จากนั้นนำเอาเถ้าอัฐิไปเก็บตามเจดีย์เก็บอัฐิของรัฐหรือของภาคเอกชน จนปัจจุบัน ชาวไต้หวันส่วนใหญ่จะใช้วิธีเผาศพ แต่ละเมืองจะมีสถานที่ฌาปนกิจศพของรัฐ ค่าใช้จ่ายไม่แพง อย่างไรก็ตาม เริ่มมีปัญหาการจัดหาสถานที่สร้างเจดีย์เก็บอัฐิ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ประชาชนทำพิธีศพเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการฌาปนกิจ จากนั้นนำเอาเถาอัฐิไปลอยอังคาร (ต้องบดเถาอัฐิให้ละเอียดก่อน) ซึ่งรัฐบาลท้องที่จะอำนวยความสะดวกและบริการฟรี แต่ละปีมีชาวไต้หวันไปใช้บริการกว่า 1,000 คน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไต้หวันในภาคเหนือ และที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ได้แก่การนำเถ้าอัฐิไปฝังตามโคนต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯ ไม่ต้องสร้างสุสาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนถึงขณะนี้ รัฐบาลได้จัดสร้างสุสานการฝังเถ้าอัฐิตามโคนต้นไม้และดอกไม้ทั่วไต้หวัน 29 แห่ง มีชาวไต้หวันไปใช้บริการแล้วร่วม 100,000 ราย ในจำนวนนี้ชาวกรุงไทเปใช้บริการมากที่สุด

 

 

สุสานสาธารณะหยางหมิงซาน (陽明山第一墓園) เป็นสุสานที่ให้บริการนำเถ้าอัฐิไปฝังในสวนดอกไม้

 

สุสานสาธารณะทหารในกรุงไทเป (臺北市軍人公墓) เป็นสุสานที่เปิดให้นำอัฐิข้าราชการทหารไปฝังตามโคนต้นไม้

 

สุสานสาธารณะต้าเคิงในนครไทจง (大坑樹灑花葬區) เป็นสุสานที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปนำอัฐิไปฝังตามโคนต้นไม้

 

3.  ไต้หวันประสบปัญหาสมองไหลรุนแรง ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีชาวไต้หวันที่จบการศึกษาสูง เดินทางไปทำงานต่างประเทศกว่า 720,000 คน สาเหตุสำคัญมาจากอัตราเงินเดือนไม่ขยับขึ้น ขณะที่มีการนำเข้าแรงงานไร้ฝีมือเพิ่มขึ้น

 

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีชาวไต้หวันที่จบการศึกษาสูง เดินทางไปทำงานต่างประเทศกว่า 720,000 คน

 

4. ตอบจดหมายผู้ฟังจากประเทศไทยและในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ลูก-หลาน มิใช่สมบัติส่วนตัวของพ่อแม่

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 8 เม.ย. 60 ลูก-หลาน มิใช่สมบัติส่วนตัวของพ่อแม่

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 8 เม.ย. 60 ลูก-หลาน มิใช่สมบัติส่วนตัวของพ่อแม่

2017-04-08 11:55:00

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 8 เม.ย. 60  

 

ลูก-หลาน มิใช่สมบัติส่วนตัวของพ่อแม่

 

แสดงความคิดเห็นต่อรายการนี้ (tuei@rti.org.tw)

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
แรงงานท้องถิ่นบ่น กฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับใหม่ ทำรายได้หด

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

รายการไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

2017-04-08 09:57:14

 

             1. สาธารณสุขไต้หวันย้ำ แรงงานต่างชาติไม่ต้องรับการตรวจ HIV ก่อนหรือหลังเข้าไต้หวัน ห้ามนายจ้างหรือ บจง. บังคับแรงงานต่างชาติรับการตรวจหรือแสดงใบผ่านการตรวจโรคเอดส์ หากฝ่าฝืน มีโทษปรับ 60,000- 300,000 เหรียญไต้หวัน และจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติบางส่วนหรือทั้งหมด แต่หากแรงงานต่างชาติสงสัยตนติดเชื้อเอดส์? สามารถเข้ารับการตรวจ ด้วยการออกค่าใช้จ่ายเอง และสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจต้องแจ้งผลตรวจแก่ผู้รับการตรวจเท่านั้น ห้ามแจ้งผลตรวจแก่นายจ้างหรือผู้อื่น กรณีที่ตรวจพบว่า ติดเชื้อเอดส์ แรงงานต่างชาติมีสิทธิ์จะขอรับการรักษาที่ไต้หวันได้ โดยออกค่ารักษาเอง หากแรงงานต่างชาติคนไหน ถูกนายจ้างเรียกร้องให้ไปรับการตรวจโรคเอดส์ สามารถโทรแจ้งไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 1955 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

แรงงานต่างชาติไม่ต้องรับการตรวจ HIV ก่อนหรือหลังเข้าไต้หวัน และห้ามนายจ้าง บจง. บังคับแรงงานต่างชาติรับการตรวจหรือแสดงใบผ่านการตรวจโรคเอดส์

 

            2. ผู้ใช้แรงงาน และนายจ้างกดดันรัฐบาล ปรับแก้กฎหมายวันหยุดประจำสัปดาห์ เหตุทำเสียหายทุกฝ่าย

เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีวันหยุดเพิ่มขึ้น รัฐบาลได้แก้กฎหมายมาตรฐานแรงงาน เพิ่มวันหยุดประจำสัปดาห์เป็น 2 วัน ในจำนวนนี้มี 1 วัน เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ทำงานล่วงเวลาไม่ได้ ยกเว้นกรณีเกิดภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีก 1 วันเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์ที่ทำงานล่วงเวลาได้ แต่นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าโอทีเพิ่มจากที่ได้รับตามปกติอยู่แล้ว 2 ชั่วโมงแรก เพิ่มให้ชั่วโมง 1.33 เท่า ชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป จ่ายให้ชั่วโมงละ 1.66 เท่าของชั่วโมงปกติ หากการทำงานล่วงเวลาไม่ถึง 4 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 4 ชั่วโมง เกิน 4 ชั่วโมง แต่ไม่ถึง 8 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 8  ชั่วโมง เกิน 8 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้คิดเป็น 12 ชั่วโมง มาตรการนี้ มีเจตนาดีต้องการให้แรงงานมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น แต่การกำหนดอย่างละเอียดเช่นนี้ กลับทำให้นายจ้างลดการทำงานล่วงเวลาลง เพื่อประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน รวมถึงเกรงว่าจะทำผิดกฎหมายถูกลงโทษในสถานหนัก ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้ลดลง และราคาสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคพุ่งสูงขึ้น เสียงสะท้อนและแรงกดดัน ทำให้กระทรวงแรงงานอาจต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวใหม่อีกรอบ

 

แรงงานท้องถิ่นบ่น กฎหมายมาตรฐานแรงงานฉบับใหม่ส่วนที่เกี่ยวกับวันหยุดประจำสัปดาห์และการทำงานล่วงเวลา ทำรายได้หดหาย

 

           3. เชิญชวนพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวันเที่ยวงานแข่งขันเซปักตะกร้อและงานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานหน้าที่ทำการนครนิวไทเป วันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย. 60 พบกับมนต์แคนแก่นคูน และคณะนาฏศิลป์อัครนาฏยจากประเทศไทย ลงนามถวายความอาลัยในหลวง ร.9 รับการตรวจสุขภาพฟรีจากหมอไต้หวัน-ไทย และบริการฟรีด้านต่างๆ ลุ้นโชคตั๋วเครื่องบินไปกลับไทเป-กรุงเทพฯ มือถือหรูและรถจักรยาน รวมถึงรางวัลต่างๆ มากมาย

 

 

           4. คุณปารณีย์ จันทรกุล ผู้สื่อข่าวโต๊ะต่างประเทศ  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวัน หลังเดินทางมาทำข่าวชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทย การกำจัดขยะและการควบคุมปริมาณน้ำตาลและเกลือในอาหารของไต้หวัน ฯลฯ

 

คุณปารณีย์ จันทรกุล ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขณะให้สัมภาษณ์อโศก ศรีจันทร์ จาก Rti

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
เฉินฉี่เจิน (ซ้าย) และอาซิ่น (ขวา)

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 勇敢 (หยงกั่น-กล้า) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 勇敢 (หยงกั่น-กล้า) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-04-07 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

- ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของ Mayday ในเพลง 勇敢 (หยงกั่น-กล้า) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (เฉินฉีเจินร่วมแสดงในฟรีคอนเสิร์ตของ Mayday)

More
คลาสเรียนภาษาไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 60 - คลาสเรียนภาษาไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 6 เม.ย. 60 - คลาสเรียนภาษาไต้หวันสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

2017-04-12 22:55:09

สำนักงานเขตเหวินซาน กรุงไทเป เปิดคลาสสอนสอนภาษาไต้หวันและแคมป์อบรมการใช้ชีวิตระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมศกนี้ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ เนื้อหาที่จะทำการสอนภายในคลาสคือ ภาษาหมิ่นหนานหรือภาษาไต้หวัน ศิลปวัฒนธรรม การทัวร์เขตเหวินซาน การป้องกันอัคคีภัย การฝึกอบรมวิชาชีพ การให้คำปรึกษาในด้านการจ้างงาน การปรับตัวในการดำรงชีวิตและการปลดปล่อยความเครียด เรียนรู้เกี่ยวกับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์และการรายงานและคืนภาษี การป้องกันโรคร้าย การทำธุรกรรมเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและสัญชาติ ความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎระเบียบจราจร เป็นต้น และเนื่องจากระยะเวลาการเรียนนั้นจะคาบเกี่ยวกับเทศกาลเรือมังกร ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม จะมีการจัดกิจกรรมทำบะจ่างในคลาสเรียนอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ http://wsdo.gov.taipei/ ในหมวดกิจกรรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (新移民活動訊息) หรือโทรสอบถามที่ 02-29365522 ต่อ 356

 

ช่วงติวสอบ TOCFL ข้อสอบการอ่าน ระดับกลาง Band B ข้อ 1-5

More