QR Code
ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ขุนพล แรงงานไทย
2018-05-26
 • 2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกเสียชีวิตในหน้าที่

  2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกเสียชีวิตในหน้าที่

  2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกไฟคลอก กองแรงงานนครเถาหยวนยืนยันเสียชีวิตในหน้าที่
 • พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน

  พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน

  พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน
 • สนร.ไทย ไทเป เยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูน

  สนร.ไทย ไทเป เยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูน

  สนร.ไทย ไทเป จ่ายเงินเยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้
 • กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยทำความสะอาดถนนและลำธารเป็นประจำทุกเดือน
 • กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

 

 1. กองแรงงานเถาหยวนยืนยัน 2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกไฟคลอก เสียชีวิตในหน้าที่

      เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน อินดัสเทรียล สาขาผิงเจิ้นในนครเถาหยวน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 6 นาย และยังมีแรงงานไทยซึ่งนอนอยู่ในหอพัก หนีไม่ทันเสียชีวิต 2 คน เนื่องจากหอพักดังกล่าว นายจ้างเป็นผู้จัดหาให้และอยู่ในบริเวณโรงงานที่เกิดเพลิงไหม้ สำนักงานตรวจสอบด้านแรงงานนครเถาหยวนยืนยันว่า 2 แรงงานไทยแม้จะเสียชีวิตในหอพัก แต่ถือว่าเสียชีวิตในหน้าที่ นายโจวเสียนผิง ผอ. สำนักงานตรวจสอบด้านแรงงาน นครเถาหยวนกล่าวว่า โดยทั่วไป การเสียชีวิตในหน้าที่ จะต้องเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติทำให้เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ แต่กรณีของ 2 แรงงานไทย แม้ขณะเกิดเหตุ จะนอนหลับอยู่ในหอพัก ไม่ได้ทำงาน แต่หอพักที่เกิดเหตุ นายจ้างเป็นผู้จัดหาให้และอยู่ติดกับโรงงานที่เป็นต้นเพลิง จึงถือว่าแรงงานไทยที่เคราะห์ร้ายทั้ง 2 รายนี้ เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ นอกจากเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัยแรงงานที่จะได้ตามกฎหมายแล้ว นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยต่างหากให้ทายาทผู้ตาย 45 เท่าของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกัน และยังต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งด้วย

      กองแรงงานนครเถาหยวนกล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ให้ทายาททราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันทางสำนักงานแรงงานไทย ไทเปได้ช่วยเหลือทายาท 2 แรงงานไทย เจรจากับนายจ้าง จนนายจ้างยินยอมจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทมากกว่าที่กฎหมายกำหนดหลายเท่า

 

2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกไฟคลอก กองแรงงานนครเถาหยวนยืนยันเสียชีวิตในหน้าที่

 

      ด้านการฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา นายจ้างและบริษัทจัดหางานได้ทำพิธีไว้อาลัยนายภานุพงษ์ เสงี่ยม และนายเชิดศักดิ์ บุรัมสูงเนิน 2 แรงงานไทยที่เคราะห์ร้ายเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานชินพูน ณ ฌาปนสถานจงลี่ โดยมีนายหวางอันปัง ผอ. กองแรงงานนครเถาหยวน และ นางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเปและคณะเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประธานและผู้บริหารระดับสูงและเพื่อนร่วมงานในบริษัทชินพูนไปร่วมพิธีไว้อาลัยอย่างคับคั่ง หลังเสร็จพิธีไว้อาลัย ได้มีการฌาปนกิจศพนายภานุพงศ์ ซึ่งทายาทได้นำอัฐิกลับไปทำบุญที่บ้านเกิดจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วในวันถัดมา

      ส่วนนายเชิดศักดิ์ เนื่องจากถูกไฟไหม้จนเกรียมทั้งใบหน้าและร่างกาย อัยการให้บุตรสาวเดินทางมาตรวจดีเอ็นเอ ต้องรอผลตรวจ 15 วัน เมื่อยืนยันว่าเป็นนายเชิดศักดิ์แล้ว จึงอนุญาตให้นำศพไปฌาปนกิจตามประเพณีได้ ในส่วนนี้ ทายาทได้มอบอำนาจให้บริษัทจัดหางานดำเนินการและส่งอัฐิกลับไปทำบุญที่บ้านเกิดต่อไป ดังนั้น หลังทำพิธีไว้อาลัยและเสร็จสิ้นการเจรจาเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือแล้ว ทายาทนายเชิดศักดิ์ ก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยไปแล้วพร้อมกัน

 

พิธีไว้อาลัย 2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนที่เคราะห์ร้ายถูกไฟคลอกเสียชีวิต

 

      สำหรับตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตในวันที่เกิดเหตุ 5 นายและมาเสียชีวิตอีก 1 รายเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา รวมเสียชีวิต 6 นาย ได้ทำพิธีไว้อาลัยและฌาปนกิจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. เวลา 10.00 น.  ณ สนามกีฬาเถาหยวนอารีน่า นครเถาหยวน

     

พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน

 

 

สนร.ไทย ไทเป จ่ายเงินเยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้

 

2. สส.บี้กระทรวงแรงงานเร่งลดอัตราการเกิดอุบัติของแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานเตรียมตรวจเข้มโรงงานที่ว่าจ้างแรงงานเกิน 30 คนขึ้นไป

      จากการที่มีข่าวแรงงานต่างชาติเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สะท้อนถึงปัญหาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ ได้เชิญรมว.กระทรวงแรงงานไปรายงานมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ในที่ประชุม นางสาวสวี่สูหัว สมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าวอ้างอิงสถิติของทางการกล่าวว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 จนถึง ปีพ.ศ. 2559 แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวันเสียชีวิตมากถึง 864 ราย ประกอบกับเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักโรงงาน Sican Co., Ltd. เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดไฟไหม้ที่โรงงานชินพูน อินดัสเทรียล อาจทำให้ความประสงค์ที่จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันของแรงงานต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลให้ภาวะขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงสงสัยว่า กระทรวงแรงงานไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างเต็มที่

 

เพลิงไหม้ที่หอพักคนงานเวียดนามในโรงงาน Sican Co., Ltd. เมื่อ 14 ธ.ค. 60 ทำให้แรงงานเวียดนามเสียชีวิต 6 คน

 

      นางสาวสวี่สูหัว (許淑華) ส.ส.พรรคก๊กมินตั๋ง ระบุว่า ปัจจุบัน กระทรวงงแรงงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติเพียง 274 คน ขณะที่ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติพุ่งขึ้นแตะ 680,000 คนแล้ว อัตราการเกิดอุบัติเหตุของแรงงานต่างชาติในไต้หวันสูงกว่าประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก โดยในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา มีแรงงานต่างชาติในไต้หวันเสียชีวิตสูงถึง 864 คน อัตราเสียชีวิตเฉลี่ย 0.28 ต่อหนึ่งพันคน เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นในรอบ 6 ปี มีแรงงานต่างชาติเสียชีวิต 158 คน อัตราเสียชีวิตเฉลี่ย 0.17 ต่อหนึ่งพันคน แต่จำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันมีเพียงกึ่งหนึ่งของแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น ส.ส.สวี่สูหัวชี้ว่า เนื่องจากไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ แต่กลับมีอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นเป็นประจำ จึงถามว่า กระทรวงแรงงานตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างไร แค่ไหน? สส. สังกัดพรรคก๊กมินตั๋ง ซึ่งเป็นฝ่ายค้านผู้นี้ยังกล่าวว่า รัฐบาลผลักดันนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่อย่างเอาจริงเอาจัง แต่ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติกลับไม่ได้รับการใส่ใจแก้ไข รัฐบาลกลางควรจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้แล้ว

 

 

     ต่อกรณีดังกล่าว นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานตอบว่า ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการในอัตราสูง จะมีการทบทวนและหามาตรการแก้ไขโดยเร็ว โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และกองแรงงานท้องถิ่นเป็นต้น มาร่วมประชุมหารือภายใน 2 สัปดาห์หน้า คาดว่าจะได้ข้อสรุปการดำเนินการภายใน 1 เดือน จากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองสวัสดิการและความปลอดภัยของแรงงานต่างชาติ

 

 นางสวี่หมิงชุน รมว.กระทรวงแรงงานสั่งการให้ตรวจเข้มมาตรฐานหอพักของร.ง.ที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป

 

3. ชาวนครไทจงชื่นชมกลุ่มแรงงานอินโดนีเซีย บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยทำความสะอาดถนนและลำธารเป็นประจำทุกเดือน

      ริมฝั่งธารน้ำใสซินเซิ่งกรีนวอเตอร์เวย์ (Shin Sei Green Waterway : 新盛綠川水岸廊道) ในนครไทจง ทุกๆ เดือน จะเห็นคนกลุ่มหนึ่ง ก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดและทำความสะอาดถนน สนามหญ้าและริมธารน้ำ พวกเขาคือกลุ่มคนที่ถูกเรียกขานว่า คนงานต่างชาติและผู้อนุบาลต่างชาติ แต่ทำไมถึงต้องมาเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณถนนและริมธารน้ำเป็นประจำทุกเดือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง นางสาว Pindy ผู้อนุบาลชาวอินโดนีเซียจากเกาะชวากลาง หัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้กล่าวว่า ก็เพราะพวกเรารักไต้หวัน

 

 

      นางสาว Pindy นอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้อนุบาล ดูแลอาม่าชาวไต้หวันที่นครไทจงแล้ว ในยามว่าง ยังเรียนรู้เทคนิคการปั้นแป้งตุ๊กตา ซึ่งเป็นหัตถศิลป์พื้นบ้านของไต้หวัน และยังจัดงานนิทรรศการโชว์ผลงานหัตศิลป์ของตน นอกจากนี้ ยังเปิดสอนวิธีปั้นแป้งตุ๊กตาให้แรงงานต่างชาติที่สนใจ ตามแหล่งชุมนุม เช่นอาคารอาเซียนสแควร์และสุเหร่า เนื่องจากเห็นว่าเป็นอีก 1 อาชีพที่จะช่วยให้แรงงานต่างชาติหลุดพ้นความยากจนได้

 

 

      ช่วง 3-4 เดือนมานี้ นางสาว Pindy เป็นตัวตั้งตัวตี รณรงค์กลุ่มแรงงานต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมชาติที่ทำงานอยู่ในนครไทจง บำเพ็ญกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ด้วยการเก็บกวาดทำความสะอาดถนนและสนามหญ้าริมฝั่งธารน้ำใสที่ขึ้นชื่อของนครไทจง ซินเซิ่งกรีนวอเตอร์เวย์ เริ่มจาก 10 กว่าคน จำนวนคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้เกินกว่า 30 คนแล้ว

 

 

           นางสาว Pindy กล่าวว่า พวกเราที่มาจากประเทศอาเซียนก็รักความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นกัน  ใช่ว่าชาวอาเซียนจะทิ้งเศษขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางกันทุกคน และหวังว่า กิจกรรมทำความสะอาดนี้ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของแรงงานต่างชาติให้ดีขึ้น  

           ชาวนครไทจงที่พบเห็นหลายคนจะเข้าไปทักและขอบคุณแรงงานอินโดนีเซียกลุ่มนี้ นางสาว Pindy กล่าวตอบว่า ต้องขอบคุณรัฐบาลไต้หวันที่ให้โอกาสพวกตนเดินทางมาทำงานหาเงินไปเลี้ยงครอบครัว ขอบคุณในความเป็นมิตรของนายจ้างและชาวไต้หวัน และพวกเราถือไต้หวันเสมือนบ้านเกิดแห่งที่ 2 พวกเรารักและต้องการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของไต้หวัน

 

 กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยทำความสะอาดถนนและลำธารเป็นประจำทุกเดือน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

รางวัลพิเศษใบเสร็จกำกับภาษีสร้างเศรษฐี 10 ล้าน มาแล้ว 366 คน

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

2018-04-01 08:07:23

 

1. ใกล้ถึงเทศกาลเช็งเม้งที่ลูกหลานต้องไปปัดกวาดทำความสะอาดสุสานบรรพบุรุษกันแล้ว ปีนี้ในไต้หวันหยุดยาว 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่ 4-8 เม.ย. โดยวันที่ 4 เม.ย. เป็นวันเด็กและสตรี วันที่ 5 เป็นวันเช็งเม้ง ทางการประกาศให้ผู้ใช้แรงงานทั่วไต้หวัน ทำงานในวันเสาร์ที่ 31 มี.ค. ตามปกติ 1 วัน เพื่อสลับหยุดวันศุกร์ที่ 6 เม.ย.นี้ เทศกาลเช็งเม้งปีนี้หยุดยาวถึง 5 วัน แนะนำให้มีการวางแผนใช้วันหยุดยาวให้เป็นประโยชน์

 

ช่วงเทศกาลเช็งเม้ง สุสานสาธารณะทั่วไต้หวันคึกคักไปด้วยผู้คน ในภาพเป็นสุสานสาธารณะที่เหมียวลี่

 

2. รางวัลพิเศษล็อตเตอรี่ใบเสร็จกำกับภาษีของไต้หวัน สร้างเศรษฐี 10 ล้านแล้ว 366 คน ยังมีอีก 144 ใบไม่มีคนไปรับ

          เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากการจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไต้หวันใช้ระบบใบเสร็จกำกับภาษี ซึ่งกระทรวงการคลังพิมพ์ขึ้นมาใช้เหมือนกันหมดทั่วไต้หวัน ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1950 จึงเป็นที่มาของคำว่า 統一發票 อ่านว่า  ถ่งอีฟาเพี่ยว คำว่า 統一 ถ่งอี คือรวมเป็นหนึ่งเดียว หรือเหมือนกันหมด ส่วน 發票 ก็คือใบเสร็จ รวมกันแล้วคือใบเสร็จกำกับภาษี ในระยะแรก มีพ่อค้าจำนวนไม่น้อยไม่ออกใบเสร็จกำกับภาษีให้กับลูกค้า และลูกค้าบางคนก็ไม่อยากทวงเอาใบเสร็จจากผู้ขาย ทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

             เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ ในปี ค.ศ. 1982 รัฐบาลได้คิดวิธีดึงดูดผู้บริโภคเอาใบเสร็จหลังจากใช้บริการหรือซื้อสินค้าแล้ว ด้วยการออกรางวัลใบเสร็จกำกับภาษีเดือนละครั้ง เจ้าของใบเสร็จสามารถตรวจผลรางวัลได้ และเงินรางวัลก็น่าสนใจ ทำให้ผู้บริโภคเริ่มตื่นตัว ซื้อของหรือใช้บริการแล้ว ไม่ว่ามูลค่าเท่าไหร่? ต้องเอาใบเสร็จกำกับภาษีจากผู้ขาย ทำให้กลายความเคยชินอย่างหนึ่ง แน่นอน ทำให้รัฐจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น และในปี 1988 เปลี่ยนมาเป็นออกทุก 2 เดือน คือจะออกผลรางวัลทุกวันที่ 25 ของเดือนคี่  

 

 

          เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคติดนิสัยซื้อสินค้าแล้วต้องเอาใบเสร็จกำกับภาษีจากผู้ขาย ซึ่งจะทำผู้ขายไม่สามารถหลบเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐบาลเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 2011 เป็นต้นมา กระทรวงการคลังไต้หวันได้เพิ่มเงินรางวัลพิเศษ 10 ล้านในแต่ละงวด จำนวน 10-15 รางวัล ซึ่งหมายความว่า ทุก 2 เดือน จะมีเศรษฐีใหม่ที่โชคดีถูกรางวัลพิเศษ 10 ล้าน 10-15 คน

          7 ปีที่ผ่านมา รางวัลพิเศษใบเสร็จกำกับภาษีออกมาแล้ว 510 รางวัล สร้างเศรษฐี 10 ล้าน มาแล้ว 366 คน อีก 144 คนยังไม่เป็นรับเงิน ส่วนใหญ่เลยกำหนด หมดสิทธิ์แล้ว

 

 

             เมืองไหนที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษ 10 ล้านล็อตเตอรี่ใบเสร็จมากที่สุด ปรากฎว่า เป็นเมืองซินจู๋เมือง มีคนเฮงมากที่สุด อัตราถูกล็อตเตอรี่ใบเสร็จรางวัลใหญ่มากที่สุด ส่วนจินเหมินไม่เคยมีผู้ถูกรางวัลใหญ่เลย กรุงไทเปมีจำนวนผู้ถูกรางวัลมากที่สุด แต่ถ้าเทียบกับจำนวนประชากร ซินจู๋เป็นเมืองที่อัตราผู้ถูกรางวัลสูงสุด

     กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สถิติในช่วง 5 ปีมานี้ พบว่าผู้ที่ถูกรางวัลใหญ่และรางวัลพิเศษ ครึ่งหนึ่งถูกรางวัลจากใบเสร็จที่ซื้อสินค้ารวมมูลค่าต่ำกว่า 100 เหรียญ ในจำนวนนี้มูลค่าต่ำที่สุดคือ 2 เหรียญ เป็นค่าถ่ายเอกสารในร้านสะดวกซื้อ ส่วนใบเสร็จที่ถูกรางวัลใหญ่โดยยอดใช้จ่ายมูลค่าสูงที่สุดคือสินค้าแอลกอฮอล์  71,724 เหรียญไต้หวัน

 

ซื้อของจากร้านต่างๆ ในไต้หวัน อย่างลืมเก็บใบเสร็จลุ้นรางวัลใหญ่ จับรางวัลทุกวันที่ 25 ของเดือนคี่

 

2. คนไต้หวันรุ่นใหม่ยอมว่างงาน หากไม่ได้ทำงานที่ตนชื่นชอบ

          ภาวะขาดแคลนแรงงานในไต้หวันอยู่ในสภาพรุนแรง โดยเฉพาะงานประเภท 3K (งานหนัก สกปรกและอันตราย) จึงต้องนำเข้าแรงงานต่างชาติ ซึ่งขณะนี้สูงถึง 700,000 คนแล้ว ในขณะที่อัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาว อายุระหว่าง 20-24 ปี ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 11.89 สูงกว่าอัตราการว่างงานโดยเฉลี่ยในทุกกลุ่มอายุ ซึ่งมีร้อยละ 3.7 ถึง 3 เท่าตัว

          จากการสำรวจของเว็บไซต์จัดหางานออนไลน์พบว่า ปัจจุบันไต้หวันขาดแคลนแรงงานกว่า 200,000 คน โดยเฉพาะงานหนักและสกปรก เช่นช่างซ่อมรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ช่างไฟฟ้า ประปาและเครื่องปรับอากาศ ตำแหน่งงานเหล่านี้ เงินเดือนผู้ไม่มีประสบการณ์เริ่มต้น 35,000 เหรียญ หากมีประสบการณ์เริ่มต้นที่ 50,000 เหรียญไต้หวัน

          แต่ผลสำรวจพบว่า ความฝันของคนรุ่นใหม่ร้อยละ 66.5 ยอมว่างงาน หากไม่ได้งานที่ตนชื่นชอบ ร้อยละ 52.5 ฝันอยากทำเงินถังแรก (โดยมากเป็น 1 ล้านเหรียญไต้หวัน) ให้ได้ ร้อยละ 48.8 อยากได้งานตรงกับที่ตนเรียนมา ร้อยละ 38.3 ฝันอยากซื้อบ้านเป็นของตนเอง ส่วนที่อยากเป็นเข้าธุรกิจหรือเป็นเถ้าแก่เองมีเพียงร้อยละ 30 ซึ่งแตกต่างจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นอย่างมาก

 

งานซ่อมรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ดอกวีสเทอเรียสุดสวยบนเขาหยางหมิงซาน

ตามไปดูดอกกุหลาบพันปีและแหล่งชมดอกวีสเทอเรียลึกลับบนเขาหยางหมิงซาน

ตามไปดูดอกกุหลาบพันปีและแหล่งชมดอกวีสเทอเรียลึกลับบนเขาหยางหมิงซาน

2018-03-30 23:45:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- ตามไปดูดอกกุหลาบพันปีและแหล่งชมดอกวีสเทอเรียลึกลับบนเขาหยางหมิงซาน

 

ดอกวีสเทอเรียบานสะพรั่งบนเขาหยางหมิงซานแล้ว

 

แหล่งชมดอกวีสเทอเรียสุดสวยบนเขาหยางหมิงซานอยู่ที่ไหนกันแน่ อย่าลึมตามไปชมให้ได้นะครับ

More
เตือนแรงงานไทยต้องหมั่นดูแลสุขภาพในทุกด้าน

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

2018-03-31 07:55:42

 

1. โรคไหลตายคร่าชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน 4 วัน 4 ราย

             ช่วงเวลาสั้นๆ 4 วัน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม มีแรงงานไทยในไต้หวันเสียชีวิตไปถึง 4 ราย ด้วยโรคไหลตาย มัจจุราชเงียบที่ผู้ตายเองก็ไม่ทันรู้ตัว ซึ่งเป็นโรคปริศนาที่มีการค้นหาสาเหตุมาโดยตลอด แต่ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ยังมีน้อย ส่วนหนึ่งเชื่อว่ามาจากพันธุกรรม ส่วนสิ่งแวดล้อมสำคัญ คือ เกิดขึ้นเวลากลางคืน และเป็นในผู้ชาย เตือนให้ดูแลสุขภาพ นอนหลับพักผ่อนและออกกำลังกายเพียงพอ และทานอาหารที่มีสารอาหารครบทุกหมู่

             รายแรกเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา นายธีรยุทธ อายุ 33 ปี มาจาก อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เดินทางมาทำงานที่โรงงานเคมีภัณฑ์ที่นครไทจง เข้านอนตามปกติโดยเมื่อเวลา 22.00. น. ได้ชั่วโมงเดียว มีอาการหายใจติดขัดส่งเสียงดัง เพื่อนร่วมห้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาดู จึงรีบแจ้งนายจ้างพาไปส่งโรงพยาบาล แต่ได้เสียชีวิตระหว่างทาง อัยการได้เดินทางไปตรวจชันสูตรศพ ในวันต่อมา

 

โรคไหลตายยังเป็นเพชรฆาตเงียบที่น่ากลัว เตือนแรงงานไทยต้องหมั่นดูแลสุขภาพในทุกด้าน

 

             รายที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อรุ่งเช้าวันที่ 14 มี.ค. นายสมชาย อายุ 46 ปี มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาทำงานกับนายจ้างที่ตำบลเหอเหม่ย เมืองจางฮั่ว ขณะที่คนงานไทยต่างตื่นนอนล้างหน้าล้างตาทานอาหารเตรียมเข้างาน แต่นายสมชายนอนเงียบสนิท เพื่อร่วมห้องจึงไปปลุกให้ตื่น พบตัวเย็นนอนแข็งทื่อเสียชีวิตบนเตียงเสียแล้ว จึงรีบแจ้งหัวหน้างานทราบ

             รายที่ 3 ชื่อนายอาทิตย์ อายุ 25 ปี มาจาก อ. แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เดินทางมาทำงานกับนายจ้างที่เขตกังซาน นครเกาสง นายอาทิตย์ทำงานกะดึก ปกติจะนอนช่วงกลางวัน และตื่น 19.00 น. เพื่อทานอาหารเตรียมตัวเข้าทำงานในเวลา 20.00 น. แต่วันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อนร่วมห้องเห็นนายอาทิตย์นอนหลับไหล ทั้งที่ใกล้ถึงเวลาเข้างานแล้ว จึงไปปลุกให้ตื่น พบสิ้นลมหายใจไปแล้ว ทางโรงงานรีบแจ้งรถพยาบาลส่งกู้ชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ไร้ผล ล่าม บจง. เล่าว่า นายอาทิตย์ชอบดื่มสุราเป็นชีวิตจิตใจ บางวันไม่ทานอาหารดื่มแต่เหล้า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การเสียชีวิตก็ได้ ทางด้านอัยการได้มีการผ่าศพพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปแล้ว

            รายที่ 4 เกิดขึ้นเมื่อรุ่งเช้าวันเสาร์ที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา แรงงานไทยที่เคราะห์ร้ายนี้ ชื่อนายสอง เดินทางมาทำงานที่โรงงานผลิตยางรถยนต์ที่เมืองจางฮั่ว ได้เวลาเข้างานแล้ว เพื่อนร่วมงานเห็นนายสองยังไม่ตื่น เข้าไปปลุก พบว่าเสียชีวิตไปแล้ว....ฟังเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

                  เตือนแรงงานไทยต้องหมั่นดูแลสุขภาพในทุกด้าน

 

2. 5 ชาวเวียดนามนั่งเรือยางลักลอบขึ้นฝั่งที่ไถตง ถูกคลื่นซัดจมน้ำดับ 2

           เมื่อรุ่งเช้า 02.17 น. ของวันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา หน่วยยามฝั่งที่ 10 ของสำนักงานป้องกับชายฝั่งของไต้หวัน  ขณะที่กำลังตรวจลาดตระเวนชายฝั่งด้านตะวันออก นอกเมืองไถตง พบชาย 1 หญิง 1 นอนงออยู่บริเวณชายฝั่ง จึงเข้าไปตรวจดู พบเป็นชาวเวียดนามและผู้หญิงหมดลมหายใจไปแล้ว ขณะที่ผู้ชายยังหายใจแผ่วเบา จึงรีบนำส่งรักษาที่โรงพยาบาล แต่เสียชีวิตระหว่างทาง ขณะเดียวกันมีการตรวจค้นบริเวณเดียวกัน จับชาวเวียดนามได้ 3 คน และชาวไต้หวันที่ให้ความช่วยเหลือชาวเวียดนามลักลอบเข้าเมืองอีก 1 คน

          โฆษกสำนักงานป้องกับชายฝั่งแถลงว่า ชาวเวียดนามทั้ง 5 คน นั่งเรือยางหมายจะลักลอบขึ้นฝั่งที่ไถตง แต่โชคร้ายเจอคลื่นทะเลลูกใหญ่ซัดเรือยางจนพลิกคว่ำ ทำให้คนบนเรือตกลงไปในทะเล ในจำนวนนี้ มีชาวเวียดนามหญิง 1 ชายหนึ่งจมอยู่ในน้ำ ถูกคลื่นซัดไปกองอยู่ที่ชายฝั่ง ชาวเวียดนามอีก 3 คนและชาวไต้หวัน 1 คนที่เป็นเจ้าของเรือว่ายขึ้นฝั่งได้ แต่สุดท้ายถูกจับทั้งหมด

          นอกจากเรือยางดังกล่าวแล้ว หน่วยยามฝั่งยังตรวจพบและสกัดจับชาวเวียดนามที่นั่งเรือประมง หมายจะลักลอบขึ้นฝั่งที่ไถตงได้อีก 16 คน ทั้งหมดให้การสารภาพว่า ต้องการจะลักลอบเข้าไต้หวันเพื่อหางานทำ โดยแต่ละคน ต้องจ่ายค่าหัวคิวให้ขบวนการที่ช่วยให้ลักลอบขึ้นฝั่ง 6,500 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 200,000 เหรียญไต้หวัน เหตุที่ต้องเสี่ยงชีวิตมาหางานทำที่ไต้หวัน ก็เพราะที่บ้านเกิดค่าแรงถูกและไม่มีงานให้ทำ

 

 

 

5 ชาวเวียดนามนั่งเรือยางลักลอบขึ้นฝั่งที่ไถตง ถูกคลื่นซัดจมน้ำดับ 2

 

3.จำคุก 15 ปี แรงงานอินโดนีเซียผิดกฎหมาย ฆ่าแฟนสาวยัดใส่กล่องกระดาษในวันวาเลนไทน์

          เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ปีที่แล้ว เกิดเหตุฆาตกรรมสยองขวัญคดีหนึ่ง JARYANTO หรือนายอาตู้อายุ 36 ปี และนางสาว SOPIAH หรืออาหยา อายุ 40 ปี 2 แรงงานอินโดนีเซียที่หลบหนีจากนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ไปหลบซ่อนและแอบทำงานอยู่บนเขาหลีซาน ทั้งคู่ไปพบและอยู่กินกันเป็นเวลานาน 5 ปี จนกระทั้งตกลงกันว่า จะเข้ามอบตัวต่อตำรวจ เพื่อเดินทางกลับบ้านเกิด เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ปีที่แล้ว จึงชวนกันลงจากเขาทางทิศตะวันออก ลงมาถึงตัวเมืองอี๋หลาน แต่เนื่องจากค่ำแล้ว จึงไปขอพักที่ร้านขายของชำ ซึ่งมีเพื่อนที่รู้จักเป็นพนักงานขายของอยู่ที่นั่น เพื่อนชาวอินโดนีเซียจัดให้ทั้ง 2 พักที่ชั้น 3 ของร้าน เมื่อถึงกำหนดเวลาปิดร้าน เพื่อนกลับไปพักที่บ้านพัก ปล่อยให้อาตู้และอาหยาพักตามลำพัง ระหว่างนั้นไม่มีปากเสียงกระทบกระทั่ง แต่รุ่งเช้าวันที่ 14 ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ ฝ่ายชาย เกิดอาการคลั่งใช้พลั่วที่เป็นเครื่องมือเกษตร ทุบหัวนางสาวอาหยาอย่างไม่ยั้ง จนเลือดกระเด็นเต็มพื้นห้องและที่ขั้นบันได จากนั้นจับยัดกล่องกระดาษในท่าคุกเข่า หลังเกิดเหตุนายอาตู้ ไม่ได้หลบหนี แต่หลบไปร้องไห้อยู่ในมุมมืด จนกระทั่งช่วงเช้า เพื่อนมาเปิดประตูร้าน เพื่อทำการค้าตามปกติ พบสภาพการณดังกล่าว ตกใจรีบโทรศัพท์แจ้งความ ตำรวจมาถึงจับกุมตัวนายอาตู้ และเมื่อเปิดกล่องกระดาษ พบนางสาวอาหยาอยู่ข้างใน บนหัวเป็นแผลเหวอะหวะ เลือดท่วมตัว เสียชีวิตไปนานแล้ว

          นายอาตู้ให้การกับตำรวจว่า ไม่ทราบเหมือนกันว่า ทำไมในขณะนั้น ตนถึงโมโหและใช้พลั่วทุบแฟนสาวตาย มีความรู้สึกว่า คล้ายกับโดนผีสิง ควบคุมตัวเองไม่ได้ กระทำความผิดลงไปโดยไม่รู้ตัว หลังเกิดเหตุ รู้ว่าทุบแฟนจนเสียชีวิตก็รู้สึกเสียใจ

          คดีนี้ ศาลสูงไต้หวันคำนึงถึงว่า นายอาตู้ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน ประกอบกับรับสารภาพความผิดและให้ความร่วมมือในขั้นตอนการไต่สวน ตัดสินจำคุกเป็นเวลา 15 ปี และเมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา ศาลฏีกาตีกลับคำอุทธรณ์ของจำเลย ตัดสินคงโทษจำคุกนายอาตู่เป็นเวลา 15 ปี หลังพ้นโทษแล้ว เนรเทศส่งกลับประเทศ

 

นายอาตู้ แรงงานอินโดนีเซียผิดกฎหมาย ฆ่าแฟนสาวยัดใส่กล่องกระดาษในวันวาเลนไทน์ ถูกตัดสินจำคุก 15 ปี

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ไต้จืออิ่ง

ไต้จืออิ่งตบอากาเนะคว่ำ ป้องกันแชมป์แบดหญิงเดี่ยวออลอิงแลนด์ได้เป็นคนแรกในรอบ 10 ปี

ไต้จืออิ่งตบอากาเนะคว่ำ ป้องกันแชมป์แบดหญิงเดี่ยวออลอิงแลนด์ได้เป็นคนแรกในรอบ 10 ปี

2018-03-29 22:30:00

 

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- ไต้จืออิ่งตบอากาเนะคว่ำ ป้องกันแชมป์แบดหญิงเดี่ยวออลอิงแลนด์ได้เป็นคนแรกในรอบ 10 ปี

- สองสาวตระกูลจันตกรอบเทนนิสหญิงคู่รอบ 8 คู่สุดท้ายในทัวร์นาเมนต์ที่ไมอามี่

 

ไต้จืออิ่งคว้าแชมป์แบดหญิงเดี่ยวออลอิงแลนด์ 2018

 

ได้ 4 แมตซ์พอยต์แต่ปิดแมตซ์ไม่ได้ สองสาวตระกูลจันเลยตกรอบเทนนิสหญิงคู่ที่ไมอามี่อย่างน่าเสียดาย

More
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กทม. เปิด 29 มี.ค. นี้ สำนักพิมพ์จากไต้หวันร่วมงาน 156 ราย

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61 สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กทม. เปิดฉากวันนี้

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61 สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กทม. เปิดฉากวันนี้

2018-03-29 07:30:00

 

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61

        สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กทม. เปิดฉากวันนี้ พร้อมเปิดตัวบูธหลักงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ที่ กทม. สร้างสีสรรค์พร้อมบรรยากาศสไตล์ไต้หวันเต็มเปี่ยม ทั้งนักเขียน นักพูด การแสดงศิลปวัฒนธรรม บันเทิง เรียกว่า ไต้หวันเต็มสตรีม  อย่าลืมไปสัมผัสบรรยากาศไต้หวันในงานนี้ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 3 วันเต็ม ๆ 

 

 สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กทม. เปิด 26 มี.ค. นี้ สำนักพิมพ์จากไต้หวันร่วมงาน 156 ราย

 

นางเจิ้งลี่จวิน รมว. วัฒนธรรมไต้หวัน ประกาศใช้ "อำนาจละมุน" (soft power) แสดงบทบาทในงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ กทม.

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

        

More
ไต้หวันอยู่ระหว่างร่างกฎหมายดึงดูดบุคลากรทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและแรงงานระดับกึ่งฝีมือ

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

2018-03-31 18:14:35

 

1. ไข้หวัดใหญ่ระบาดรุนแรง เตือนต้องหมั่นล้างมือและฉีดวัคซีนป้องกัน

            ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ปีที่แล้ว จนถึงต้นเดือนมีนาคมปีนี้ ไต้หวันมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการหนัก 670 และมี 104 รายที่เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ สถานการณ์การระบาดรุนแรงกว่าทุกปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพอากาศที่แปรปรวนมากขึ้น รัฐบาลท้องที่ต่างๆ ได้ลดอายุผู้รับบริการฉีดวัคซีนฟรีลง และมีการไปให้บริการฉีดวัคซีนฟรีแก่แรงงานต่างชาติในโรงงานหรือไซต์งานขนาดใหญ่ด้วย แม้ปลายเดือนมีนาคม สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่จะชะลอลง แต่จะชะล่าใจไม่ได้

            กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันแนะวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ดังนี้

            1. หมั่นดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าตรากตรำทำงานหนักมากเกินไป

            2. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง

            3. ดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เมื่อไม่มีโรคที่ต้องจำกัดน้ำดื่ม

            4. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อย ๆ และล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

            5. ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีผู้คนแออัด

            6. อย่าเข้าใกล้หรือนอนรวมกับผู้ป่วย แต่ถ้าจำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ควรสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ

 

แผ่นพับแนะนำวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน

 

2. คนงานไทยทำงานครบสัญญาเดินทางกลับประเทศแล้ว อยากจะมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันได้ไหม? จะต้องทำอย่างไร

             แรงงานไทยที่ทำงานครบสัญญาหรือไม่ครบสัญญา หากไม่เคยมีประวัติทำผิดกฎหมาย เช่นหลบหนี หรือเคยก่อคดีอาญา สามารถเดินทางกลับมาเที่ยวที่ไต้หวันได้ โดยปัจจุบัน ไต้หวันได้ยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเวาลไม่เกิน 30 วัน เพียงแค่มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน ซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับและมีที่พักที่แน่นอน ก็สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้แล้ว

 

3. แรงงานไทยจำนวนมากทวงถามเรื่องการขยายเวลาทำงานเกิน 12 ปี จะมีผลคืบหน้าเมื่อไหร่?

            สืบเนื่องจากไต้หวันประสบปัญหาอัตราการเกิดที่ตกต่ำ โครงสร้างสังคมกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและประสบกับภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก นอกจากนี้ยังเกิดภาวะสมองไหล กล่าวคือบุคลากรภายในประเทศถูกต่างชาติดึงดูดเดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นจำนวนมาก รัฐบาลไต้หวันจึงมีนโยบายจะบัญญัติกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและบุคลากรมืออาชีพ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลในขณะนี้

            จากสถิติพบว่า ไต้หวันมีประชากรวัยทำงานสูงสุด 17.37 ล้านคน เมื่อปีค.ศ. 2015 แล้ว นับจากนั้นเป็นต้นมา ประชากรวัยทำงานได้ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ดาดว่า เมื่อถึงค.ศ. 2030 ประชากรวัยทำงานในไต้หวันจะลดลงเหลือ 15.16 ล้านคน ถือเป็นปัญหาใหญ่ด้านแรงงานที่ท้าทายความสามารถของรัฐบาล

 

 

            คณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติกำลังอยู่ระหว่างวิเคราะห์วิธีการดึงดูดบุคลากรต่างชาติ รวมถึงแรงงานต่างชาติระดับพื้นฐานหรือระดับกรรมกร แต่ได้รับการฝึกฝนทักษะจากการทำงานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน้าที่การงาน หลังจากที่ทำงานครบ 12 ปี ให้สามารถทำงานในไต้หวันต่อไปได้ ด้วยวิธีขยายระยะเวลาทำงานโดยตรงหรือยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ

           ก่อนหน้านี้ นายหลินว่านอี้ (林萬億) รัฐมนตรีประจำสภาบริหาร เสนอแนวความคิดเปิดให้แรงงานข้ามชาติย้ายถิ่นมายังไต้หวันได้ โดยจะเริ่มจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของนโยบายมุ่งสู่ใต้ก่อน เขากล่าวว่า ไต้หวันเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติมาเป็นเวลาร่วม 30 ปีแล้ว จากในระยะแรก อนุญาตให้ทำงานได้เพียง 2 ปี ต่อมาขยายระยะเวลาเรื่อยมา จนปัจจุบัน ผู้อนุบาลในครัวเรือน สามารถทำงานได้ไม่เกิน 14 ปี ขณะที่แรงงานในภาคการผลิตทำงานได้ไม่เกิน 12 ปี และอนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันได้ โดยไม่ต้องกลับไปทำเรื่องมาใหม่หลังทำงานครบ 3 ปีแล้ว และรายงานของสภาอุตสาหกรรมไต้หวันประจำปี 2559 และ 2560 ได้มีการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาการทำงานของแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตมากกว่า 12 ปี

 

ไต้หวันอยู่ระหว่างร่างกฎหมายดึงดูดบุคลากรทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและแรงงานระดับกึ่งฝีมือ

 

           รัฐมนตรีประจำสภาบริหารผู้นี้กล่าวว่า ไต้หวันต้องการแรงงานที่มีทักษะและแรงงานระดับผู้บริหาร เมื่อไต้หวันมีแรงงานต่างชาติที่ผ่านการฝึกฝน กลายเป็นแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานจำนวนมาก ทำไมไม่พิจารณาให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ย้ายถิ่น อาศัยและทำงานในไต้หวันต่อไปได้ นอกจากแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนร่วม 700,000 คนแล้ว นายหลินว่านอี้ยังกล่าวว่า ภาคการเกษตร การประมงและโครงการดูแลผู้สูงวัยระยะยาว ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก รัฐบาลอาจพิจารณาเปิดให้นำเข้านักศึกษาต่างชาติระดับปวช.หรือ ปวส. หรือแม้กระทั่งระดับอุดมศึกษา มาเรียนต่อและฝึกงานที่ไต้หวันได้ เมื่อจบการศึกษา อนุญาตให้ทำงานและพำนักอาศัยในไต้หวันได้ และหากทำงานไประยะหนึ่ง ไม่มีประวัติฝ่าฝืนกฎหมาย ก็อนุญาตให้ย้ายถิ่นหรือพำนักอาศัยในไต้หวันอย่างถาวรต่อไปได้

           อย่างไรก็ตาม นโยบายข้างต้น ยังอยู่ระหว่างร่างกฎหมาย ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง จึงจะมีผลคืบหน้า

 

ไต้หวันอยู่ระหว่างร่างกฎหมายดึงดูดบุคลากรทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและแรงงานระดับกึ่งฝีมือ

 

4. ผู้อนุบาลต่างชาติ แม้จะไม่ได้ทำงานในภาคการผลิต แต่มีส่วนช่วยทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวัน ทำให้ลูกหลานของผู้ป่วย สามารถไปทำงานได้โดยไม่ต้องห่วงกังวลว่า พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของตนจะไม่มีคนดูแล

 

ผู้อนุบาลต่างชาติ มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไต้หวันโดยทางอ้อม

 

5. นายสมพงษ์ ทำงานโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์น้ำแช่แข็งแห่งหนึ่งในเมืองเจียอี้ เนื่องจากทำงานดี มีความรับผิดชอบ ไม่เคยขาดงาน เลิกงานแล้วยังทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เพื่อนชวนไปดื่มเหล้าก็จะใช้คำพูดทางอ้อมปฏิเสธ ใช้เวลาว่าดูหนังสือเพิ่มพูนความรู้ ไม่เคยไปดื่มเหล้าตามเพื่อนฝูง เป็นที่ชื่นชมของนายจ้างเป็นอย่างมาก ส่งเข้าประกวดแรงงานดีเด่นแข่งกับแรงงานท้องถิ่น ได้รับเลือกเป็นแรงงานดีเด่นคนแรกของเมืองเจียอี้ที่เป็นแรงงานต่างชาติ (ปกติการประกวดแรงงานดีเด่น จะมีการแยกกันระหว่างแรงงานต่างชาติกับแรงงานท้องถิ่น) ให้สัมภาษณ์เล่าสภาพการทำงานและเคล็ดลับการทำงานที่ทำให้นายจ้างชื่นชอบและวิธีปฏิบัติตัวในโรงงาน

 

นายสมพงษ์  แรงงานไทยในโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์น้ำ เป็นแรงงานต่างชาติคนแรกของเมืองเจียอี้ที่ได้รับเลือกเป็นแรงงานดีเด่นร่วมกับแรงงานท้องถิ่น

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ปธน. ไชอิงเหวิน ขอบคุณสหรัฐฯ ประกาศใช้กฏหมาย TTA

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 26 มี.ค. 61 สหรัฐฯ ประกาศใช้ กม. ว่าด้วยการเยือนของเจ้าหน้าที่รัฐระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 26 มี.ค. 61 สหรัฐฯ ประกาศใช้ กม. ว่าด้วยการเยือนของเจ้าหน้าที่รัฐระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ

2018-03-27 18:04:51

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่  26 มี.ค. 61

 

1. ปธน. ไต้หวัน ขอบคุณ สหรัฐฯ ประกาศใช้ กม. ว่าด้วยการเยือนของเจ้าหน้าที่รัฐระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ (TTA)

2. รอง รมช. กต. ฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิก สหรัฐฯ เยือนไต้หวัน เป็นคนแรกหลังประกาศใช้กฎหมาย TTA 

3. รมว. กต. ไต้หวัน ย้ำ สัมพันธ์ 20 พันธมิตร ไร้ปัญหา 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
Men Envy Children

แนะนำเพลงใหม่ของวง Men Envy Children (小男孩樂團) ในเพลง We are และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำเพลงใหม่ของวง Men Envy Children (小男孩樂團) ในเพลง We are และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-03-25 23:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- แนะนำเพลงใหม่ของวง Men Envy Children (小男孩樂團) ในเพลง We are และข่าวบันเทิงไต้หวัน (คนดังของฮ่องกงมาชมคอนเสิร์ตของโจวเจี๋ยหลุนกันคับคั่ง /ไต้หวันจะเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลภาพยนตร์ Asia-Pacific Film Festival ครั้งที่ 58 ช่วงกลางปีนี้ /เมื่อหยวนหย่งอี๋พบกับหลินชิงเสีย ราวกับเป็นการพบกันระหว่างต้วนอิ๋งอิ๋งและตังฮึงปุกป่าย)

 

 

วง Men Envy Children กับเพลง We are

 

คณะกรรมการจัดงาน Asia-Pacific Film Festival 2018 แถลงข่าวยืนยันว่าไต้หวันจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานช่วงกลางปีนี้ที่นครไถจง

 

โจวเจี๋ยหลุน (ซ้าย) กับเยิ่นต๊ะหัว (ขวา) ขณะเฮียเยิ่นไปทักทายหนุ่มเจย์ที่หลังเวทีคอนเสิร์ต

More
10 อันดับร้านอาหารที่คนไต้หวันโหวตให้จาก 36 ร้านที่ได้รางวัลบิบ กูร์มองด์

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 61-10 อันดับร้านอาหารที่คนไต้หวันโหวตให้จาก 36 ร้านที่ได้รางวัลบิบ กูร์มองด์

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 61-10 อันดับร้านอาหารที่คนไต้หวันโหวตให้จาก 36 ร้านที่ได้รางวัลบิบ กูร์มองด์

2018-03-27 18:24:24

 

พาคุณไปติดดาว 10 อันดับร้านอาหารที่คนไต้หวันโหวตให้จาก 36 ร้านที่ได้รางวัลบิบ กูร์มองด์ (BIB GOURMANDS 必比登推介)  ในคู่มือมิชลินไกด์ไทเป หมวดนี้จะคัดเลือกร้านอาหารอร่อยและราคาสมเหตุสมผล (Good Cuisine at a Reasonable Price) เมื่อพิจารณาจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของเมืองนั้นๆ ซึ่งร้านที่ได้รางวัลบิบกูร์มองด์ในไทเปสามารถรับประทานได้ในราคาเฉลี่ยคนละไม่เกิน 1,000 เหรียญไต้หวัน

More
ป้าหวาง ขณะออกปฏิบัติหน้าที่กับหัวหน้าโรงพัก

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

2018-03-25 09:04:57

 

1. ชาวไต้หวันนิยมบริโภคเครื่องดื่มมากที่สุด รายได้ร้อยละ 40 ใช้ไปกับซื้อเครื่องดื่ม แต่ละปีดื่มเครื่องดื่ม 1,000 ล้านแก้ว/ขวด นำไปกองไว้สูงเท่ากับอาคาร ไทเป 101 ได้ถึง 20,000 ตึก

          มนุษย์เงินเดือนในไต้หวันจำนวนมากต้องการประหยัด กลัวใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยโดยไม่รู้ตัว ใช้วิธีจดบันทึกเป็นบัญชีรายจ่าย ในอดีตจดใส่สมุด ต่อมาบันทึกลงโน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ และมี APP มือถือช่วยบันทึกรายจ่าย แต่เป็นการบันทึกรายรับและใช้จ่ายแบบทั่วไป ไม่น่าสนใจ เดียวนี้ มี APP มือถือช่วยบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่สนุกน่าใช้ เป็นเกมส์มือถือไปในตัว ทำบัญชีไปด้วยเล่นเกมส์ไปในตัวด้วย ชื่อว่า Fortune City (記帳城市) สร้างสรรค์โดยทีมงานจากไต้หวัน ปัจจุบันนิยมใช้กันทั่วโลก 108 ประเทศ ในไต้หวันมีคนใช้กันมาก โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนรุ่นใหม่ และจากการที่มีคนใช้กันมากนี่เอง ทำให้เก็บข้อมูลน่าสนใจไม่น้อย จากการเปิดเผยของทีมงานที่จัดทำ Fortune City พบว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา คนไต้หวันใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อเครื่องดื่มมากที่สุด หรือประมาณร้อยละ 40 ของเงินเดือน มากกว่าชาวอเมริกันที่ขึ้นชื่อว่าชอบดื่มโค๊กมากที่สุดถึง 1.6 เท่า เพียงแต่ว่าคนไต้หวันนิยมดื่มเครื่องดื่มประเภทชามากกว่าโค้ก และเครื่องดื่มในไต้หวัน จะพิถีพิถันและมีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในด้านแก้วหรือขวดที่ใช้บรรจุ เช่น ใช้แก้วหรือขวดรูปทรงผู้ชายร่างบึก หรือผู้หญิงหุ่นดี เป็นต้น ด้านรสชาติก็มีแปลกใหม่ออกมาเสมอ กล่าวได้ว่าตลาดเครื่องดื่มในไต้หวันมีการแข่งขันสูงมาก และตัวเลขการบริโภคเครื่องดื่มของคนไต้หวันมากจนน่าตกใจ แต่ละปีจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทบรรจุในแก้วได้ถึง 1,000 ล้านแก้ว/ขวด คิดราคาถูกๆ แก้วละ 50 เหรียญไต้หวัน มูลค่าตลาดเครื่องดื่มในไต้หวันแต่ละปีสูงถึง 50,000 ล้านเหรียญไต้หวัน ถือเป็นตลาดใหญ่ และแก้วเปล่าที่ดื่มหมดแล้ว หากนำมากองไว้ด้วยกัน สามารถกองสูงเท่ากับตึกไทเป 101 ได้ถึง 20,000 ตึกเลยทีเดียว

          การใช้จ่ายเงิน หากมีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย จะทำให้เรารู้ว่ามีสิ่งไหนบ้างที่เราใช้จ่ายไปอย่างฟุ่มเฟือย หนทางที่จะประหยัดและเก็บออมเงินได้ ก็คือต้องหัดมีนิสัยทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย แล้วท่านจะกลายไปหนึ่งในผู้มีอันจะกินได้ในไม่ช้า  

 

 

ในไต้หวันมีเครื่องดื่มประเภทชามากมายหลายยี่ห้อ

 

ชาวไต้หวันนิยมบริโภคเครื่องดื่มมากที่สุด แต่ละปีดื่ม 1,000 ล้านแก้ว/ขวด นำไปกองไว้สูงเท่ากับอาคาร ไทเป 101 เท่ากับ 20,000 ตึก

 

APP Fortune City (記帳城市) ช่วยบันทึกบัญชีรายรับ-จ่าย ทำบัญชีไปด้วยเล่นเกมส์ไปในตัวด้วย

 

2. ป้าหวาง (霸王 : จอมอันธพาล) จากสุนัขจรจัดกลายมาเป็นสุนัขตำรวจที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงญี่ปุ่น

           สุนัขพื้นบ้านที่สันนิษฐานว่าถูกเจ้าของทรมานและทอดทิ้ง หวาดกลัวและไม่เป็นมิตรต่อคน ถูกนำไปเลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงสุนัขจรจัดที่เขตซ่านฮั่ว (善化) ในนครไถหนาน นายหวงเซิ่งเฉา หัวหน้าโรงพักไห่เหลียว (海寮) ซึ่งเป็นคนรักสุนัขไปพบเข้า นำอาหารไปเลี้ยงและใช้เวลาคลุกคลีกับมันนานเป็นเดือนจึงคลายความระแวง หัวหน้าหวงจึงนำกลับไปเลี้ยงที่โรงพัก ตั้งชื่อป้าหวาง (霸王 แปลว่าจอมอันธพาล)  เวลาออกตรวจลาดตระเวนหรือประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยจากมิจฉาชีพ ก็มักจะนำเจ้าป้าหวางไปด้วย กลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทและมีความผูกพันกันมาก

          ป้าหวางเป็นสุนัขที่ฉลาด รู้หน้าที่ เวลาที่หัวหน้าหวงขี่มอเตอร์ไซค์ออกตรวจการณ์ยามค่ำคืน มันสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติ คนแปลกหน้าหรือผู้ร้ายแต่ไกล และจะพุ่งกระโจนไล่ไปอย่างรวดเร็วทันที เมื่อวิ่งไล่นานเข้า ประกอบกับมีการโพสต์และแชร์ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าป้าหวางในสื่อโซเชียล ทำให้สวนผลไม้ในพื้นที่ป่าและภูเขา ซึ่งอดีตขโมยชุกชุม ปัจจุบันลดน้อยลงไปอย่างมาก ชาวสวนต่างแสดงความชื่นชมต่อผลงานของเจ้าป้าหวาง ทำให้ป้าหวาง ไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของตำรวจในโรงพักไห่เหลียว ยังกลายเป็นเพื่อนแสนดีของเกษตรกรในละแวกนั้น และเรื่องราวของสุนัขจรจัดกลายมาเป็นสุนัขตำรวจที่มีผลงานดีและเป็นที่รักของชาวสวน แพร่กระจายออกไป NHK บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะของญี่ปุ่น ถึงกับยกกองถ่ายมาถ่ายทำเรื่องราวและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าป้าหวางถึงที่นครไถหนาน และหลังนำออกแพร่ภาพที่ญี่ปุ่นแล้ว ได้รับเสียงสะท้อนและชื่นชมจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก กลายเป็นดาราดังในชั่วข้ามคืน

 

 

 

ป้าหวาง (霸王 : จอมอันธพาล) ขณะออกปฏิบัติหน้าที่กับหวงเซิ่งเฉา หัวหน้าโรงพักไห่เหลียว (海寮)

 

ป้าหวาง สุนัขจรจัดที่กลายมาเป็นสุนัขตำรวจกับหวงเซิ่งเฉา หัวหน้าโรงพักไห่เหลียว (海寮)

 

 

 

NHK ของญี่ปุ่น ยกกองถ่ายมาถ่ายทำเรื่องราวและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าป้าหวางถึงที่นครไถหนาน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
คนงานไทยโชว์ภาพหอยโข่งที่นำมายำกิน ข้างหลังเป็นเพื่อนที่อาการโคม่า

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

2018-03-24 07:38:27

 

1. สำรวจพบ ค่าจ้างแรงงานต่างชาติภาคการผลิตเพิ่มขึ้นติดต่อ 3 ปี เฉลี่ย 26,300 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ปัญหาหนักสุดคือการสื่อสารไม่เข้าใจ รองลงมาคือ ไม่รักษาอนามัยส่วนตัวและชอบคุยโทรศัพท์

          แรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจสภาพการทำงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดกับนายจ้างและแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานของไต้หวันดำเนินการสำรวจสภาพการบริหารแรงงานต่างชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานประกาศผลการสำรวจครั้งล่าสุด ซึ่งดำเนินการสำรวจระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560

          ด้านเงินค่าจ้างปรากฎว่า ค่าจ้างของแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต เพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สาเหตุสำคัญมาจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หากจำแนกแรงงานในภาคการผลิตออกเป็นแรงงานต่างชาติในภาคอุตสาหกรรม มีค่าจ้างโดยเฉลี่ย 26,284 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ภาคการก่อสร้าง 27,932 เหรียญไต้หวัน ส่วนค่าจ้างของแรงงานต่างชาติตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนและผู้ช่วยงานบ้าน ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็น 20,073 เหรียญไต้หวัน

          สำหรับปัญหาและอุปสรรคของนายจ้างในการบริหารแรงงานต่างชาติ ในภาคการผลิต นายจ้างร้อยละ 84.9 บอกว่ามาจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ตามด้วยไม่รักษาอนามันส่วนบุคคล ครองสัดส่วนร้อยละ 36.4 ส่วนปัญหาของผู้อนุบาลที่นายจ้างหนักใจมากที่สุดได้แก่ สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง มีสัดส่วนร้อยละ 73.5 ตามด้วยมัวแต่พูดคุยทางโทรศัพท์ เล่นมือถือ ครองสัดส่วน ร้อยละ 39.3.....ฟังรายละเอียดเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

ค่าจ้างแรงงานต่างชาติในภาคการก่อสร้างเฉลี่ยเดือนละ 27,932 เหรียญไต้หวัน

 

ผู้อนุบาลต่างชาติได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ  20,073 เหรียญไต้หวัน

 

2. 6 คนงานไทยกินหอยดิบเกือบตาย สาธารณะสุขเตือนทานอาหารสุกๆ ดิบๆ  เสี่ยงพยาธิขึ้นสมอง

          กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันเตือนแรงงานไทย หลีกเลี่ยงทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะหอยทาก หอยโข่งหรือหอยเชอรี่ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชุ่มชื้นริมคลองหรือในป่า เนื่องจากเป็นพาหะของพยาธิหอยโข่งหรือพยาธิปอดหนู อาจชอนไชไปตามเส้นเลือด เข้าไปในไขสันหลังหรือเยื่อสมอง ทำให้เป็นอัมพาตหรือตายได้ ที่ผ่านมา เคยมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวันเสียชีวิตและอัมพาตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 50 คนแล้ว

          เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ คนงานไทยในโรงงาน Uni President Glass ในเขตซินอิง นครไถหนานจำนวน 3 คน อาศัยช่วงวันหยุด ไปเก็บหอยโข่งหรือหอยเชอรี่ตามทุ่งนาและริมคลอง จากนั้นใช้ไฟแช็คเผาหอยโข่งพออุ่นๆ ควักเนื้อมาทานกันสดๆ กลางทุ่งนา ต่างบอกว่าอร่อย จึงเก็บใส่ถุงใบใหญ่นำกลับไปยังโรงงาน ยำด้วยพริก มะนาวและเกลือ เรียกเพื่อนๆ ในโรงงานเดียวกันอีก 3 คนมาทานด้วยกัน หลังทานไปแล้วไม่กี่วัน เริ่มมีอาการปวดศีรษะ อาเจียน และปวดกล้ามเนื้อไปทั้งตัว แรกๆ เข้าใจผิดคิดว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไปรักษาที่คลีนิคแต่อาการไม่ดีขึ้น หลังเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์อาการปวดหัวคลื่นใส้รุนแรงขึ้น โรงงานจึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาลฉีเหม่ยในไถหนาน จึงทราบว่า อาการปวดหัวและกล้ามเนื้อ มาจากทานหอยโข่งดิบ พยาธิปอดหนูในหอยโข่งชอนไชเข้าสู่ไขสันหลัง ยังดีที่ไม่ได้ขึ้นสมอง หลังจากให้ยารักษาเป็นการเฉพาะเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 5 คนอาการดีขึ้น ออกจากโรงพยาบาลแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อีก 1 คนเนื่องจากมีโรคอื่นแทรกซ้อน ยังต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป ก่อนจากออกจากโรงพยาบาล กลับไปพักฟื้นที่โรงงาน แพทย์ลงทุนไปหาหอยโข่งมาโชว์ให้คนงานไทยทั้ง 6 คนดู และทำไม้ทำมือเตือนว่า ห้ามทานอีกเด็ดขาด คนงานไทยเข้าใจสิ่งที่คุณหมอต้องการสื่อ ต่างพยักหน้ารับว่า OK! OK! ต่อไปจะไม่ทานอีกแล้ว....ฟังรายละเอียดเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

 

 

คนงานไทยโชว์ภาพหอยโข่งที่นำมายำกิน ข้างหลังเป็นเพื่อนที่อาการโคม่า เหตุเกิดเมื่อปี 2556

 

คนงานไทยนิยมเก็บหอยโข่งนำมายำกิน ถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วกว่า 50 คน

 

3. จำคุก 1 ปี 2 เดือน นายหน้าเถื่อนใช้ยาเสพติดควบคุมแรงงานต่างชาติหลบหนีทำงานผิดกฎหมาย

          คดีที่นายเฉิน ชายชาวไต้หวันอายุ 43 ปี ผู้เป็นหัวโจกและสมุนรวม 6 คน อาศัยจุดอ่อนของแรงงานต่างชาติเพศหญิง ซึ่งหลบหนีนายจ้างกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายต้องการหาเงินใช้หนี้และกลัวถูกจับส่งกลับประเทศ ช่วยจัดหางานผู้อนุบาล แต่หักค่านายหน้า และใช้ยาเสพติดมอมเมาเพื่อควบคุมแรงงานต่างชาติเหล่านี้ทำงานกับตนต่อไป มีแรงงานต่างชาติที่ตกเป็นผู้เสียหายจำนวน 16 คน ศาลท้องถิ่นนครนิวไทเปตัดสินจำคุกนายเฉินและพวก 1 ปี 2 เดือน ในจำนวนนี้ มี 6 เดือน สามารถเสียค่าปรับแทนการจำคุกได้ แต่เพิ่มเป็นวันละ 3,000 เหรียญ จากปกติวันละ 1,000 เหรียญ

                   ขอเตือนเพื่อนแรงงานไทยทั้งชายหญิงว่า มีแก๊งมิจฉาชีพคอยหากินกับแรงงานต่างชาติ วิธีเอาตัวรอดและทำงานราบรื่นปลอดภัยคือ อย่าหลงคารมคนแปลกหน้า อย่ากู้หนี้ยืมสินใคร เพราะจะนำมาซึ่งปัญหาความเดือดร้อนแก่เราเองมากมาย....ฟังรายละเอียดเพิ่มจากรายการออนไลน์

 

นายหน้าเถื่อนใช้ยาเสพติดควบคุมแรงงานต่างชาติหลบหนีทำงานผิดกฎหมายถูกศาลตัดสินจำคุก 1 ปี 2 เดือน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
หลี่อ๋าว

ฟังงานเพลงอมตะของหวังไห่หลิงในเพลง 忘了我是誰 (วั่งเลอหว่อซื่อเสย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังงานเพลงอมตะของหวังไห่หลิงในเพลง 忘了我是誰 (วั่งเลอหว่อซื่อเสย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-03-23 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ฟังงานเพลงอมตะของหวังไห่หลิงในเพลง 忘了我是誰 (วั่งเลอหว่อซื่อเสย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (หลี่อ๋าว นักเขียนคนดังเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งที่ก้านสมอง แต่ก็ฝากงานเพลงอมตะในเพลง忘了我是誰 (วั่งเลอหว่อซื่อเสย) ซึ่งท่านเป็นคนเขียนเนื้อร้องไว้ให้เราได้ฟังกัน / 5 หนุ่ม Mayday ขึ้นไปจอยบนเวทีคอนเสิร์ตของ GLAY ในไทเป) 

More