QR Code
ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ขุนพล แรงงานไทย
2018-05-26
 • 2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกเสียชีวิตในหน้าที่

  2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกเสียชีวิตในหน้าที่

  2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกไฟคลอก กองแรงงานนครเถาหยวนยืนยันเสียชีวิตในหน้าที่
 • พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน

  พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน

  พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน
 • สนร.ไทย ไทเป เยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูน

  สนร.ไทย ไทเป เยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูน

  สนร.ไทย ไทเป จ่ายเงินเยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้
 • กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยทำความสะอาดถนนและลำธารเป็นประจำทุกเดือน
 • กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

 

 1. กองแรงงานเถาหยวนยืนยัน 2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกไฟคลอก เสียชีวิตในหน้าที่

      เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน อินดัสเทรียล สาขาผิงเจิ้นในนครเถาหยวน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 6 นาย และยังมีแรงงานไทยซึ่งนอนอยู่ในหอพัก หนีไม่ทันเสียชีวิต 2 คน เนื่องจากหอพักดังกล่าว นายจ้างเป็นผู้จัดหาให้และอยู่ในบริเวณโรงงานที่เกิดเพลิงไหม้ สำนักงานตรวจสอบด้านแรงงานนครเถาหยวนยืนยันว่า 2 แรงงานไทยแม้จะเสียชีวิตในหอพัก แต่ถือว่าเสียชีวิตในหน้าที่ นายโจวเสียนผิง ผอ. สำนักงานตรวจสอบด้านแรงงาน นครเถาหยวนกล่าวว่า โดยทั่วไป การเสียชีวิตในหน้าที่ จะต้องเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติทำให้เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ แต่กรณีของ 2 แรงงานไทย แม้ขณะเกิดเหตุ จะนอนหลับอยู่ในหอพัก ไม่ได้ทำงาน แต่หอพักที่เกิดเหตุ นายจ้างเป็นผู้จัดหาให้และอยู่ติดกับโรงงานที่เป็นต้นเพลิง จึงถือว่าแรงงานไทยที่เคราะห์ร้ายทั้ง 2 รายนี้ เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ นอกจากเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัยแรงงานที่จะได้ตามกฎหมายแล้ว นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยต่างหากให้ทายาทผู้ตาย 45 เท่าของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกัน และยังต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งด้วย

      กองแรงงานนครเถาหยวนกล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ให้ทายาททราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันทางสำนักงานแรงงานไทย ไทเปได้ช่วยเหลือทายาท 2 แรงงานไทย เจรจากับนายจ้าง จนนายจ้างยินยอมจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทมากกว่าที่กฎหมายกำหนดหลายเท่า

 

2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกไฟคลอก กองแรงงานนครเถาหยวนยืนยันเสียชีวิตในหน้าที่

 

      ด้านการฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา นายจ้างและบริษัทจัดหางานได้ทำพิธีไว้อาลัยนายภานุพงษ์ เสงี่ยม และนายเชิดศักดิ์ บุรัมสูงเนิน 2 แรงงานไทยที่เคราะห์ร้ายเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานชินพูน ณ ฌาปนสถานจงลี่ โดยมีนายหวางอันปัง ผอ. กองแรงงานนครเถาหยวน และ นางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเปและคณะเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประธานและผู้บริหารระดับสูงและเพื่อนร่วมงานในบริษัทชินพูนไปร่วมพิธีไว้อาลัยอย่างคับคั่ง หลังเสร็จพิธีไว้อาลัย ได้มีการฌาปนกิจศพนายภานุพงศ์ ซึ่งทายาทได้นำอัฐิกลับไปทำบุญที่บ้านเกิดจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วในวันถัดมา

      ส่วนนายเชิดศักดิ์ เนื่องจากถูกไฟไหม้จนเกรียมทั้งใบหน้าและร่างกาย อัยการให้บุตรสาวเดินทางมาตรวจดีเอ็นเอ ต้องรอผลตรวจ 15 วัน เมื่อยืนยันว่าเป็นนายเชิดศักดิ์แล้ว จึงอนุญาตให้นำศพไปฌาปนกิจตามประเพณีได้ ในส่วนนี้ ทายาทได้มอบอำนาจให้บริษัทจัดหางานดำเนินการและส่งอัฐิกลับไปทำบุญที่บ้านเกิดต่อไป ดังนั้น หลังทำพิธีไว้อาลัยและเสร็จสิ้นการเจรจาเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือแล้ว ทายาทนายเชิดศักดิ์ ก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยไปแล้วพร้อมกัน

 

พิธีไว้อาลัย 2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนที่เคราะห์ร้ายถูกไฟคลอกเสียชีวิต

 

      สำหรับตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตในวันที่เกิดเหตุ 5 นายและมาเสียชีวิตอีก 1 รายเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา รวมเสียชีวิต 6 นาย ได้ทำพิธีไว้อาลัยและฌาปนกิจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. เวลา 10.00 น.  ณ สนามกีฬาเถาหยวนอารีน่า นครเถาหยวน

     

พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน

 

 

สนร.ไทย ไทเป จ่ายเงินเยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้

 

2. สส.บี้กระทรวงแรงงานเร่งลดอัตราการเกิดอุบัติของแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานเตรียมตรวจเข้มโรงงานที่ว่าจ้างแรงงานเกิน 30 คนขึ้นไป

      จากการที่มีข่าวแรงงานต่างชาติเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สะท้อนถึงปัญหาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ ได้เชิญรมว.กระทรวงแรงงานไปรายงานมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ในที่ประชุม นางสาวสวี่สูหัว สมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าวอ้างอิงสถิติของทางการกล่าวว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 จนถึง ปีพ.ศ. 2559 แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวันเสียชีวิตมากถึง 864 ราย ประกอบกับเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักโรงงาน Sican Co., Ltd. เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดไฟไหม้ที่โรงงานชินพูน อินดัสเทรียล อาจทำให้ความประสงค์ที่จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันของแรงงานต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลให้ภาวะขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงสงสัยว่า กระทรวงแรงงานไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างเต็มที่

 

เพลิงไหม้ที่หอพักคนงานเวียดนามในโรงงาน Sican Co., Ltd. เมื่อ 14 ธ.ค. 60 ทำให้แรงงานเวียดนามเสียชีวิต 6 คน

 

      นางสาวสวี่สูหัว (許淑華) ส.ส.พรรคก๊กมินตั๋ง ระบุว่า ปัจจุบัน กระทรวงงแรงงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติเพียง 274 คน ขณะที่ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติพุ่งขึ้นแตะ 680,000 คนแล้ว อัตราการเกิดอุบัติเหตุของแรงงานต่างชาติในไต้หวันสูงกว่าประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก โดยในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา มีแรงงานต่างชาติในไต้หวันเสียชีวิตสูงถึง 864 คน อัตราเสียชีวิตเฉลี่ย 0.28 ต่อหนึ่งพันคน เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นในรอบ 6 ปี มีแรงงานต่างชาติเสียชีวิต 158 คน อัตราเสียชีวิตเฉลี่ย 0.17 ต่อหนึ่งพันคน แต่จำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันมีเพียงกึ่งหนึ่งของแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น ส.ส.สวี่สูหัวชี้ว่า เนื่องจากไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ แต่กลับมีอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นเป็นประจำ จึงถามว่า กระทรวงแรงงานตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างไร แค่ไหน? สส. สังกัดพรรคก๊กมินตั๋ง ซึ่งเป็นฝ่ายค้านผู้นี้ยังกล่าวว่า รัฐบาลผลักดันนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่อย่างเอาจริงเอาจัง แต่ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติกลับไม่ได้รับการใส่ใจแก้ไข รัฐบาลกลางควรจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้แล้ว

 

 

     ต่อกรณีดังกล่าว นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานตอบว่า ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการในอัตราสูง จะมีการทบทวนและหามาตรการแก้ไขโดยเร็ว โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และกองแรงงานท้องถิ่นเป็นต้น มาร่วมประชุมหารือภายใน 2 สัปดาห์หน้า คาดว่าจะได้ข้อสรุปการดำเนินการภายใน 1 เดือน จากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองสวัสดิการและความปลอดภัยของแรงงานต่างชาติ

 

 นางสวี่หมิงชุน รมว.กระทรวงแรงงานสั่งการให้ตรวจเข้มมาตรฐานหอพักของร.ง.ที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป

 

3. ชาวนครไทจงชื่นชมกลุ่มแรงงานอินโดนีเซีย บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยทำความสะอาดถนนและลำธารเป็นประจำทุกเดือน

      ริมฝั่งธารน้ำใสซินเซิ่งกรีนวอเตอร์เวย์ (Shin Sei Green Waterway : 新盛綠川水岸廊道) ในนครไทจง ทุกๆ เดือน จะเห็นคนกลุ่มหนึ่ง ก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดและทำความสะอาดถนน สนามหญ้าและริมธารน้ำ พวกเขาคือกลุ่มคนที่ถูกเรียกขานว่า คนงานต่างชาติและผู้อนุบาลต่างชาติ แต่ทำไมถึงต้องมาเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณถนนและริมธารน้ำเป็นประจำทุกเดือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง นางสาว Pindy ผู้อนุบาลชาวอินโดนีเซียจากเกาะชวากลาง หัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้กล่าวว่า ก็เพราะพวกเรารักไต้หวัน

 

 

      นางสาว Pindy นอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้อนุบาล ดูแลอาม่าชาวไต้หวันที่นครไทจงแล้ว ในยามว่าง ยังเรียนรู้เทคนิคการปั้นแป้งตุ๊กตา ซึ่งเป็นหัตถศิลป์พื้นบ้านของไต้หวัน และยังจัดงานนิทรรศการโชว์ผลงานหัตศิลป์ของตน นอกจากนี้ ยังเปิดสอนวิธีปั้นแป้งตุ๊กตาให้แรงงานต่างชาติที่สนใจ ตามแหล่งชุมนุม เช่นอาคารอาเซียนสแควร์และสุเหร่า เนื่องจากเห็นว่าเป็นอีก 1 อาชีพที่จะช่วยให้แรงงานต่างชาติหลุดพ้นความยากจนได้

 

 

      ช่วง 3-4 เดือนมานี้ นางสาว Pindy เป็นตัวตั้งตัวตี รณรงค์กลุ่มแรงงานต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมชาติที่ทำงานอยู่ในนครไทจง บำเพ็ญกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ด้วยการเก็บกวาดทำความสะอาดถนนและสนามหญ้าริมฝั่งธารน้ำใสที่ขึ้นชื่อของนครไทจง ซินเซิ่งกรีนวอเตอร์เวย์ เริ่มจาก 10 กว่าคน จำนวนคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้เกินกว่า 30 คนแล้ว

 

 

           นางสาว Pindy กล่าวว่า พวกเราที่มาจากประเทศอาเซียนก็รักความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นกัน  ใช่ว่าชาวอาเซียนจะทิ้งเศษขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางกันทุกคน และหวังว่า กิจกรรมทำความสะอาดนี้ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของแรงงานต่างชาติให้ดีขึ้น  

           ชาวนครไทจงที่พบเห็นหลายคนจะเข้าไปทักและขอบคุณแรงงานอินโดนีเซียกลุ่มนี้ นางสาว Pindy กล่าวตอบว่า ต้องขอบคุณรัฐบาลไต้หวันที่ให้โอกาสพวกตนเดินทางมาทำงานหาเงินไปเลี้ยงครอบครัว ขอบคุณในความเป็นมิตรของนายจ้างและชาวไต้หวัน และพวกเราถือไต้หวันเสมือนบ้านเกิดแห่งที่ 2 พวกเรารักและต้องการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของไต้หวัน

 

 กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยทำความสะอาดถนนและลำธารเป็นประจำทุกเดือน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

นายพล แรงงานไทยที่สร้างชื่อเสียงในวงการตกปลาของไต้หวัน

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

2018-04-14 08:15:47

 

1. แรงงานไทยสร้างชื่อในวงการตกปลาในไต้หวัน เจ้าของรางวัลชนะเลิศการตกปลาหลายเวที จมน้ำตายปริศนาพร้อมเพื่อนชาวไต้หวัน

               นายพล อายุ 40 ปี แรงงานไทยจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เดินทางมาทำงานที่ไต้หวันกว่า 10 ปีแล้ว เนื่องจากพูดภาษาจีนได้ดี จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นล่ามดูแลหอพักแรงงานไทยของบริษัท CHINA GENERAL PLASTICS CORP. ที่เหมียวลี่ ซึ่งเป็นโรงงานพลาสติกส์ขนาดใหญ่ ว่าจ้างแรงงานไทยชาติเดียว 36 คน โดยนายพลชื่นชอบและเชี่ยวชาญด้านการตกปลาเป็นอย่างมาก เคยร่วมงานแข่งขันตกปลาและคว้ารางวัลมาแล้วทั่วไต้หวัน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเซียนการตกปลา หากแมทช์แข่งขันตกปลาใดมีนายพลเข้าร่วมด้วย นักตกปลาชาวไต้หวันส่วนใหญ่มักจะเลี่ยง ดังนั้น แมทช์การแข่งขันตกปลาต่างๆ นายพลจะสมัครเป็นคนสุดท้ายก่อนหมดเขตเป็นประจำ นอกจากนี้ ยังขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตเหยื่อปลอม โดยนายพลจะนำเข้าชิ้นส่วนเช่น ตะกั่ว ฯลฯ จากประเทศไทย เหยื่อปลอมของนายพล เล่ากันว่า ไม่เพียงแต่ราคาแพง ยังต้องเข้าคิวรอสั่งจองเลยทีเดียว

              แต่แล้วเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา นายพลกับเพื่อนชาวไต้หวันชวนกันไปตกปลาในวังน้ำลึกแห่งหนึ่งในเมืองเจียอี้ ปรากฎว่าจมน้ำตายทั้งคู่ ตำรวจสันนิษฐานว่า ทั้งคู่เมาสุรา มีคนหนึ่งตกลงไปในน้ำก่อน อีกคนเข้าไปช่วยเหลือ เลยจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่

          ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ นายพลชื่นชอบไต้หวันเป็นอย่างมาก เคยกล่าวไว้ว่า หากตนเสียชีวิต ขอให้เก็บอัฐิอยู่ในไต้หวันต่อไป และในพิธีฌาปนกิจศพซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเจียอี้ตามประเพณีของไต้หวันเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในงานมีนักตกปลาชาวไต้หวันจำนวนมากทยอยเดินทางไปไว้อาลัยนายพล หลังเสร็จพิธีได้นำอัฐิไปเก็บไว้ในเจดีย์ในไต้หวัน ตามความประสงค์ของนายพล

             ขอเตือนแรงงานไทย สุราทำให้เกิดอันตรายได้เสมอ ไม่ว่าจะเชี่ยวชาญหรือเก่งระดับไหน หากเมาสุราแล้ว อันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 

 

นายพล แรงงานไทยที่สร้างชื่อเสียงในวงการตกปลาของไต้หวัน ได้รับการขนานนามว่าเซียนตกปลา (ภาพจากเฟสบุ๊กของนายพล)

 

นายพลจมน้ำตายพร้อมเพื่อนชาวไต้หวัน ตำรวจสันนิษฐานว่าทั้งคู่เมาสุรา

 

2. กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันเตือนแรงงานไทย หลีกเลี่ยงทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ป้องกันอันตรายจากพยาธิหอยโข่ง

             หลังเกิดเหตุการณ์ที่แรงงานไทยในนครไถหนานจำนวน 6 คน ทานหอยโข่งหรือหอยเชอรี่โดยปรุงไม่สุก เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและปวดหัวอย่างรุนแรง ถูกพาไปรักษาที่โรงพยาบาลฉีเหม่ย แพทย์พบพยาธิหอยโข่งชอนไชเข้าไขสันหลัง หลังผ่านการรักษา มี 5 คนที่อาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลแล้ว อีก 1 คนยังอาการโคม่า เนื่องจากมีโรคอื่นแทรกซ้อนนั้น

             เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันเตือนแรงงานไทยด้วยความหวังดีว่า การกินหอยโข่ง หอยปัง หอยทากยักษ์อาฟริกัน ปู กุ้งน้ำจืด และกบ แบบสุกๆ ดิบๆ เช่น การนำหอยมาทำ ก้อย ลาบ พล่า หรือ นำมากินแกล้มกับสุรา จะทำให้มีความเสี่ยงในการได้รับพยาธิหอยโข่ง หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “พยาธิปอดหนู” เป็นพยาธิตัวกลมที่เป็นสาเหตุของโรคสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบในคน โดยปกติแล้วพยาธิชนิดนี้ สามารถพบได้ในปอดของหนู เมื่อหนูขับถ่ายออกมา จะมีตัวอ่อนพยาธิปะปนมาด้วย เมื่อหอยกินตัวอ่อนของพยาธิเข้าไป มันก็จะเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในเนื้อของหอย หากคนนำหอยมากินแบบดิบๆ ตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิจะเข้าสู่ร่างกาย ไปตามกระแสเลือด แล้วเคลื่อนที่เข้าสู่สมอง  จากนั้นก็จะทำให้สมองเกิดการอักเสบ หากพยาธิเข้าไปอยู่ในลูกตา อาจทำให้ตาบอดได้ และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีคนงานไทยที่ป่วยเนื่องจากพยาธิขึ้นสมองแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ราย โดยเมื่อปี 2541 พบคนงานไทยในไต้หวันมีอาการดังกล่าวแล้ว 8 ราย ปี 2542 มี 9 ราย ปี 2544 จำนวน 4 ราย ปี 2553 จำนวน 5 ราย ปี 2554 จำนวน 8 ราย และปี 2556 จำนวน 2 ราย

             การรักษาโรคพยาธิหอยโข่งเป็นการรักษาตามอาการ ไม่มียารักษาเฉพาะ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารประเภทหอย ปู กุ้งน้ำจืด กบ ที่ปรุงไม่สุก ควรกินอาหารหรือผักที่ล้างสะอาด ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนให้นานพอ เพื่อฆ่าตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในเนื้อสัตว์

 

สธ. ไต้หวันเตือนแรงงานไทยอย่าทานหอยโข่งสุกๆ ดิบๆ ระวังพยาธิขึ้นสมอง อาจเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิต

 

3. สัมภาษณ์ คุณคุ่น ปราบดา หยุ่น นักเขียนชื่อดัง เจ้าของรางวัลซีไรต์ ปี 2545 ที่เดินทางมาร่วมงานสัมมนาวรรณกรรมอาเซียนที่ไทเป (2018 Southeast Asian Literature Forum ไทเป) ได้เล่าเรื่องราวการเดินทางบนถนนสายวรรณกรรมของตน พร้อมให้กำลังใจพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวัน

 

 

 

คุณคุ่น ปราบดา หยุ่น นักเขียนชื่อดัง เจ้าของรางวัลซีไรต์ ปี 2545 เยี่ยม Rti

 

คุณคุ่น ปราบดา หยุ่น นักเขียนชื่อดัง (ขวามือ) ถ่ายภาพกับอโศก ศรีจันทร์ ที่ห้องควบคุมการออกอากาศของ Rti

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ปธน. ไช่อิงเหวิน ให้สัมภาษณ์พิเศษ นสพ. เหลียนเหอเป้า ไต้หวัน

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 ผู้นำไต้หวันเตรียมเยือนมิตรประเทศกลางเมษานี้

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 ผู้นำไต้หวันเตรียมเยือนมิตรประเทศกลางเมษานี้

2018-04-11 18:41:42

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61

 

1. ผู้นำไต้หวันเตรียมเยือนมิตรประเทศกลางเมษานี้

2. กกต. ไต้หวันคาดเลือกตั้งปลายปีนี้ จัดลงประชามติอย่างน้อย 4 รายการ แต่ยังกำลังพิจารณาอยู่อีกถึง 10 รายการ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สิทธิอาจต้องกาบัตรทั้งบัตรเลือกตั้ิงและบัตรลงประชามติรวมกันถึง 10 ใบทีเดียว ฟังแล้วอย่ากุมขมับนะครับ ประชาธิปไตยก็แบบนี้ล่ะครับ มีสิทธิ่ก็ใช้สิทธิกันไป 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
อารอน เหยี่ยนหย่าหลุน

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหนุ่มอารอน เหยียนหย่าหลุน ในชุด 最想去的地方 (Where I Belong) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหนุ่มอารอน เหยียนหย่าหลุน ในชุด 最想去的地方 (Where I Belong) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-04-08 23:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- ฟังผลงานล่าสุดของหนุ่มอารอน เหยียนหย่าหลุน ในเพลง 最想去的地方 (Where I Belong) และเพลง 永恆的印記 (รอยประทับชั่วนิรันด์ของหนุ่มเจฟ จางซิ่นเจ๋อ)

- ข่าวบันเทิงไต้หวัน (เผยเหตุผลที่หลินจื้อหลิงประกาศตัดสัมพันธ์กับเจอรี่ F4 / เมาท์กันสนั่นว่าจางซิ่นเจ๋อมีทรัพย์สินมากกว่า 500 ล้าน เจ้าตัวตอบแบบนี้ / หลูกว่างจ้งโดนยุให้จีบสาวฮ่องกงเป็นแฟนกลางเวทีคอนเสิร์ต เจ้าตัวบอกน่าคิดนะ...)

More
บิงซูชาไทย (泰式皇家紅茶冰酥)

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 61-ร้านน้ำแข็งไสบิงซูสไตล์เชียงใหม่ที่กำลังฮอตฮิตในไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 61-ร้านน้ำแข็งไสบิงซูสไตล์เชียงใหม่ที่กำลังฮอตฮิตในไต้หวัน

2018-04-10 19:03:37

 

             พาคุณไปติดดาวร้านน้ำแข็งไสบิงซูสไตล์เชียงใหม่ที่กำลังฮอตฮิตในไต้หวัน "Cheevit Cheeva" (奇維奇娃) หรือร้านชีวิตชีวา สาขาไทเป ตั้งอยู่ที่เลขที่ 23 ถ.กวงฟู่หนานลู่ ซอย 240 เขตต้าอัน กรุงไทเป (台北市大安區光復南路240巷23號) ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีอนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น (Sun Yat-sen Memorial Hall) ประตูทางออก 2

 

บิงซูชาไทย (泰式皇家紅茶冰酥)

 

 

 

ฮันนี่โทสต์ไข่เค็ม (蛋黃火山熔岩蜜糖吐司)

 

บรรยากาศร้านชีวิตชีวา สาขาไทเป

More
ซุนอันจั่ว ลูกชายวัย 18 ปีของดาราดังในไต้หวัน ถูกจับที่อเมริกา

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

2018-04-08 06:30:00

 

1. คุณกล้าไหม? คนไต้หวัน 13% ยินดีมีบ้านอยู่ใกล้สุสาน

           เทศกาลเช็งเม้งเวียนมาบรรจบอีกครั้ง ปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน ไต้หวันมีวันหยุดช่วงเทศกาลเช็งเม้งติดต่อกัน 5 วัน (4-8 เม.ย.) ช่วงเวลาดังกล่าวผู้คนจะเดินทางไปเซ่นไหว้และปัดกวาดทำความสะอาดสุสานบรรพบุรุษ  ซึ่งตามปกติจะอยู่ชานเมืองหรือบนภูเขา นอกจากการคมนาคมไม่สะดวกและไม่มีระบบขนส่งมวลชนทำให้บริเวณรอบๆ สุสานมักไม่มีบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย อีกทั้งคนไต้หวันส่วนใหญ่เชื่อว่าการพำนักอาศัยอยู่ใกล้สุสานถือว่าไม่เป็นมงคล เพราะเป็นบริเวณที่มีพลังมืดหรือพลังลบ (陰氣) แรงกว่าพลังสว่างหรือพลังบวก (陽氣) จะส่งผลให้สุขภาพของผู้อยู่อาศัยทรุดโทรมหรือเจ็บป่วยได้ง่าย แต่จากผลการสำรวจล่าสุดพบว่า มีชาวไต้หวัน 13.5% ยินดีเป็นเพื่อนบ้านกับเหล่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

           ผลการสำรวจทางอินเตอร์เน็ตที่จัดทำโดยบริษัทไชน่าทรัสต์ เรียลเอสเตท(Chinatrust real estate) ซึ่งนำออกเผยแพร่ก่อนถึงวันเช็งเม้งพบว่า ชาวไต้หวันร้อยละ 69.5 ไม่ต้องการพำนักอาศัยใกล้สุสาน ร้อยละ 17 ขอคิดดูก่อนขณะที่ร้อยละ 13.5 ยินดีพำนักอยู่ใกล้สุสาน  กรณีที่เป็นที่พักอาศัยบนอาคารสูงมองเห็นวิวของสุสาน ร้อยละ 51 ตอบว่ายอมรับไม่ได้ ขณะที่ร้อยละ 24  ยอมรับได้ ร้อยละ 25  ขอพิจารณาให้รอบคอบก่อน

           ผลการสำรวจพบว่า ผู้ที่ยินดีเป็นเพื่อนบ้านกับเหล่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ส่วนกลุ่มที่ยอมรับไม่ได้จะเป็นคนรุ่นเก่าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องฮวงจุ้ยและยึดติดกับความเชื่อดั้งเดิม

 

คนไต้หวัน 13% ยินดีมีบ้านอยู่ใกล้สุสาน

 

2.เด็กไต้หวันอ้วนที่สุดในเอเชีย 10 คนอ้วน 3 คนทั่วไต้หวันมีเด็ก 200,000 ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง

 

 

 

3. ลูกชายดาราดังไต้หวันวัย 18 ปี ข่มขู่จะนำปืนไปกราดยิงใน ร.ร. ถูกจับข้อหาก่อการร้าย อาจถูกจำคุก 10 ปี

           เด็กวัยรุ่นในสมัยนี้ มีบางคนที่ถูกเลี้ยงมาอย่างทะนุถนอม อยู่แต่ในโลกของตัวเอง โดยไม่รู้ว่ารู้ชีวิตจริงของโลกภายนอกเป็นอย่างไร และไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรพูด สิ่งไหนไม่ควรพูด สภาพการณ์เช่นนี้ น่าจะเหมือนๆ กันในหลายๆ ประเทศ

           ที่พูดถึงเรื่องนี้ ก็เพราะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์เรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตในไต้หวัน ขณะเดียวกันสะเทือนไปทั่วแวดวงคนจีน ทั้งในสหรัฐ และแคนาดา เมื่อนายซุนอันจั่ว (孫安佐) ลูกชายวัย 18 ปีของดาราดังในไต้หวัน ถูกจับขณะไปเรียนมัธยมปลายที่มลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา หลังจากพูดจากับเพื่อนในทำนองโอ้อวด เตือนเพื่อนนักเรียนหลีกเลี่ยงไปโรงเรียนในวันที่ 1 พ.ค. นี้ เพราะตนจะนำปืนกลไปกราดยิง คำพูดนี้ แม้จะเป็นเพียงคำพูดโอ้อวดกับเพื่อน เพื่อให้เพื่อนรู้ว่า ตนแน่มาก แต่มาพูดในช่วงเวลาที่ทั่วสหรัฐตกอยู่ในสภาพการณ์หวาดผวา หลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่เมืองปาร์คแลนด์ รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งที่ร้ายแรงครั้งหนึ่งในรอบ 6 ปี โดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 คน และผู้ประท้วงหลายแสนคนพากันออกมาเดินขบวนตามท้องถนนในเมืองหลายแห่งทั่วสหรัฐฯ ในการรณรงค์ "เดินเพื่อชีวิตของเรา" ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลควบคุมการซื้อขายและครอบครองอาวุธปืนอย่างเข้มงวดขึ้น หลังเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนหลายแห่งติดต่อกัน

          หลังพูดโอ้อวดข้างต้นแล้ว เพื่อนนักเรียนบางคนก็ไปฟ้องต่อทางโรงเรียน กลายเป็นเรื่องใหญ่ละซิ นายซุนอันจั่วถูกตำรวจจับข้อหาเตรียมก่อการร้ายในโรงเรียน เมื่อไปตรวจค้นที่ห้องพัก ซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวนักเรียนแลกเปลี่ยน ตรวจพบปืนสั้นที่ประกอบขึ้นเอง อะไหล่ชิ้นส่วนของปืน กระสุนปืน AK-47 กว่า 1600 นัดและอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันตัวอีกจำนวนมาก ตำรวจจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่า นายซุนอันจั่ว ปฏิบัติการในลักษณะ Lone Wolf หรือหมาป่าโดดเดี่ยว ซึ่งหมายถึงการก่อการร้ายแบบตัวคนเดียว หรือเป็นขบวนการของกลุ่มก่อการร้าย

 

นายซุนอันจั่วกับพ่อแม่ ซึ่งเป็นดาราดังในไต้หวัน

 

           พ่อแม่ของเขา คือตี๋อิง (狄鶯) พ่อชื่อซุนเผิง (孫鵬) ทั้งคู่เป็นดาราดังในไต้หวัน ออกมาเปิดเผยว่า ลูกของตนชอบเล่นปืนและอาวุธมีคมมาตั้งแต่เด็กแล้ว ที่พูดกับเพื่อนเป็นเพียงคำพูดโอ้อวดและพูดเล่นเท่านั้น และทั้ง 2 สามีภรรยาได้เดินทางไปยังสหรัฐไปเยี่ยมลูกในคุก โดยได้วางเงินประกันตัวเป็นเงิน 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 2.91 ล้านเหรียญไต้หวัน และต้องรอการตัดสินของศาลต่อไป ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลานคนบอกว่า คดีนี้ หากจัดการไม่ดี อาจมีโทษจำคุก 10 ปีขึ้นไป ดังนั้นจึงต้องว่าจ้างทนายความที่เก่ง แน่นอนต้องแพง มาช่วยว่าความ เพื่อให้ลูกรอดพ้นหรืออย่างน้อยให้โทษเบาลง

          เด็กรุ่นใหม่บางคน อาจเป็นเพราะอยู่แต่กับโลกเสมือนในจอคอมพิวเตอ์หรือจอมือถือ ทำให้ไม่รู้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงเขาอยู่กันอย่างไร ทำอะไรบางอย่างลงไปโดยไม่รู้ว่า ผลร้ายแรงจะตามมา ในไต้หวันมีคำพูดที่เรียกคนประเภทนี้ว่า白目 ซึ่งเป็นภาษาไต้หวัน ถ้าพูดแบบไทยๆ ตามภาษาวัยรุ่นก็คืองี่เง้า หรือไม่รู้ที่ตายนั่นเอง

          ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา มีรายงานเหตุกราดยิงที่โรงเรียนในสหรัฐฯ รวม 219 ครั้ง หรือเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละครั้ง

 

ซุนอันจั่ว ลูกชายวัย 18 ปีของดาราดังในไต้หวัน ถูกจับที่อเมริกาฐานข่มขู่จะกราดยิงในร.ร. และมีอาวุธในครอบครอง

 

 

นายซุนชอบศีกษาและเล่นอาวุธมาตั้งแต่เด็กๆ ในภาพเจ้าตัวถือและทดลองปืนไฟที่ประกอบขึ้นเอง ถ่ายคลิกโพสต์ในยูทุบ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
สวนสนุกเด็กไทเป

ไทเปจัดโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนเมษายนสำหรับเด็กๆ ทั้งหลาย

ไทเปจัดโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนเมษายนสำหรับเด็กๆ ทั้งหลาย

2018-04-06 22:45:00

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-ไทเปจัดโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนเมษายนสำหรับเด็กๆ ทั้งหลาย 

-ตอบจดหมายเพื่อนผู้ฟัง (คุณเมษัณฑ์)

More
แรงงานไทยนักตกปลาฝีมือดี จมนำ้ตายพร้อมเพื่อนชาวไต้หวัน

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561

2018-04-07 08:28:38

 

1. บจง.ไต้หวันโวย คนงานต่างชาติหลบหนีด้วยปัญหาส่วนตัว แต่ลงโทษปรับเงิน บจง. 3 ปีที่ผ่านมา ถูกลงโทษ ไปแล้ว 50 บริษัท

          กระทรวงแรงงานไต้หวันเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวการตรวจสอบและลงโทษบริษัทจัดหางานไต้หวันที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบพบว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา มีการตรวจสอบบริษัทจัดหางานและสาขารวม 3,098 ราย พบ132 รายไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ลงโทษปรับเงิน 121 ราย สั่งหยุดพักใบอนุญาตจัดหางาน 11 ราย โดยความผิดที่ฝ่าฝืนมากที่สุดได้แก่ จัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีมากกว่า 100 บริษัท ตามด้วยไม่ได้ทำหน้าที่ของบริษัทจัดหางานที่ดี เป็นเหตุให้นายจ้างละเมิดกฎหมาย มี 65 ราย และอันดับ 3 เป็นความผิดฐานนำเข้าแรงงานต่างชาติแล้วมีอัตราส่วนการหลบหนีภายในเวลา 3 เดือนเกินกว่ามาตรฐานกำหนดถูกลงโทษปรับเงินจำนวน 19 ราย

          และจากผลการสำรวจสภาพการบริหารแรงงานต่างชาติของกระทรวงแรงงานที่จัดทำสำรวจปี 2560 พบว่า อัตราส่วนการหลบหนีของแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตมีร้อยละ 19.9 ของแรงงานต่างชาติที่หลบหนีนายจ้างทั้งหมด สูงกว่าร้อยละ 19.7 ของปี 2559 เล็กน้อย สาเหตุการหลบหนีอันดับ 1 มาจากได้รับการชักชวนจากผู้อื่น มีสูงถึง 53.7% ใกล้ครบสัญญากลัวว่านายจ้างจะไม่ต่อสัญญาให้ 26.6% ตามด้วยอยากได้ค่าจ้างที่สูงกว่า 25.7%

          ด้วยเหตุที่จำนวนแรงงานต่างชาติหลบหนีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กระทรวงแรงงานไต้หวันแม้จะงัดมาตรการต่างๆ มาใช้แล้ว แต่ยังไม่สามารถบรรเทาสถานการณ์ได้ ดังนั้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา กระทรวงแรงงานได้ประกาศมาตรการลงโทษบริษัทจัดหางาน กรณีที่นำเข้าแรงงานต่างชาติแล้ว มีอัตราการหลบหนีในระดับสูงเกินกว่ากำหนด คือหลบหนีในสัดส่วนตั้งแต่ 2.45%-10% หากเกินกว่ามาตรฐานนี้ นอกจากจะถูกปรับเงินตั้งแต่ 60,000-300,000 เหรียญไต้หวันแล้ว ยังจะไม่ได้รับการต่อทะเบียนบริษัทจัดหางาน เท่ากับว่าต้องปิดตัวเองลง มาตรการใหม่ยังกำหนดจะตรวจสอบสัดส่วนการหลบหนีของแรงงานต่างชาติทุก 3 เดือน หาก บริษัทจัดหางานรายใดถูกลงโทษครบ 4 ครั้งใน 1 ปี จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตจดทะเบียนทันที

          ต่อมาตรการแรงงานต่างชาติหลบหนี แต่ลงโทษบริษัทจัดหางานด้วยการปรับเงิน 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน และหากมีสัดส่วนการหลบหนีเกินกว่าอัตรากำหนด จะไม่อนุญาตต่อใบอนุญาตประกอบการได้ และจะส่งผลต่อการประเมินประจำปีด้วย เท่ากับว่า ทำผิดครั้งเดียวแต่ถูกลงโทษ 3 ครั้ง บรรดาบริษัทจัดหางานของไต้หวันบ่นพึมพำว่า ไม่ยุติธรรม เพราะสาเหตุการหลบหนีของแรงงานต่างชาติในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มาจากปัญหาส่วนตัวของแรงงานต่างชาติ ตามด้วยนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาจ้าง ซึ่งล้วนไม่ใช่เป็นสิ่งที่บริษัทจัดหางานจะสามารถควบคุมได้ จึงเรียกร้องให้ทบทวนกฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรมนี้เสีย แต่กระทรวงแรงงานกล่าวว่า บริษัทจัดหางานมีหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองแรงงานต่างชาติคุณภาพให้แก่นายจ้าง ไม่ใช่สักแต่ว่าจัดส่งอย่างเดียว โดยไม่มีการคัดกรองคุณภาพของแรงงานต่างชาติ

 

 

บริษัทจัดหางานไต้หวันประท้วงสภาแก้กฎหมายการจ้างงาน กระทบธุรกิจจัดหางานของพวกตน

 

2. ล่ามคนงานไทยผู้มีชื่อเสียงในวงการตกปลาในไต้หวัน ไปตกปลาในวังน้ำลึกกับเพื่อนชาวไต้หวัน จมน้ำตายทั้งคู่

          เกิดเหตุล่ามที่ดูแลหอพักคนงานไทย กับเพื่อนชาวไต้หวันชวนกันไปดำน้ำจับปลาในวังน้ำลึกในเมืองเจียอี้ ปรากฎว่าจมน้ำตายทั้งคู่ ล่ามที่ดูแลหอพักคนงานไทยโชคร้ายรายนี้ ชื่อนายพล นิละปะกะ อายุ 40 ปี มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านดูแลหอพักคนงานไทยของโรงงานพลาสติกขนาดใหญ่ที่เมืองเหมียวลี่ นายพลทำหน้าที่ดูแลหอพักคนงานไทยมาตั้งแต่พ.ศ. 2511 แล้ว โดยนายพลมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบคือตกปลา และมีฝีมือเก่งกาจด้านการตกปลา เคยกวาดรางวัลการแข่งขันการตกปลามาแล้วมากมาย ยามว่างจะหาโอกาสไปตกปลากับเพื่อนชาวไต้หวันเป็นประจำ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา นาพลพร้อมด้วยแฟนที่ทำงานในตำแหน่งล่ามเช่นกัน แต่อยู่คนละโรงงาน เดินทางไปที่เมืองเจียอี้ เพื่อไปเยี่ยมนายเฉิน อดีตเพื่อนร่วมงานที่ชื่นชอบตกปลาเช่นกัน ช่วงเย็น นายพลและนายเฉินชวนกันไปตกปลาในวังน้ำลึกแห่งหนึ่งในเมืองเจียอี้ ซึ่งอยู่ไกลจากชุมชน แต่เป็นสถานที่ที่นายพลและนายเฉินมักจะไปจับปลากันเป็นประจำ แฟนสาวของนายพล ซึ่งเป็นคนไทยเช่นกันมาจากจังหวัดขอนแก่น ไม่ได้เดินทางไปด้วย นอนพักอยู่ที่ที่บ้าน แต่เมือแฟนสาวตื่นขึ้นมาประมาณ 02.00 น. วันที่ 24 มีนาคมก็ยังไม่เห็นทั้งสองกลับบ้าน จึงเกิดลางสังหรณ์ เกรงว่านายพลและเพื่อนจะมีอันตราย จึงไปตามหาที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึง เห็นมีตะกร้าใส่ปลาใบหนึ่งและมีแสงไฟพุ่งขึ้นมาจากใต้น้ำ แต่ไม่พบนายพลและเพื่อน จึงรีบโทรศัพท์แจ้งความ หน่วยกู้ภัยเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุประมาณ 05.00 น. ดำลงไปในน้ำพบว่า แสงไฟมาจากไฟฉายคาดหัวของชายคนหนึ่ง ซึ่งจมน้ำเสียชีวิตแล้ว เมื่อนำขึ้นมาจากน้ำ ปรากฎว่าเป็นร่างที่ไร้วิญญาณของนายพล และจากการค้นหาประมาณ 1 ชั่วโมง พบศพของเฉินล่องลอยไปตามสายน้ำ จาการชันสูตรพลิกศพ นิติเวชยืนยันว่า ทั้งคู่เสียชีวิตเพราะจมน้ำ แต่เหตุใดถึงจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกัน กลายเป็นปริศนาที่อัยการและตำรวจจะต้องตรวจหาความจริงกันต่อไป

 

เจ้าหน้าที่กู้ภัยดำน้ำค้นหาแรงงานไทยและชาวไต้หวันที่ตกลงไปในน้ำขณะไปตกปลา

 

 

แรงงานไทยนักตกปลาฝีมือดี จมนำ้ตายพร้อมเพื่อนชาวไต้หวัน ขณะไปตกปลาในวังน้ำลึกแห่งหนึ่งในเมืองเจียอี้

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ทีมเทนนิสชายไต้หวัน

ทีมเทนนิสชายไต้หวันเตรียมเปิดบ้านรับมืออิหร่านในศึกเดวิสคัพ

ทีมเทนนิสชายไต้หวันเตรียมเปิดบ้านรับมืออิหร่านในศึกเดวิสคัพ

2018-04-05 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

- ทีมเทนนิสชายไต้หวันเตรียมเปิดบ้านรับมืออิหร่านในศึกเดวิสคัพ เพื่อรักษาสถานภาพในโซนเอเชีย/โอเชียเนีย กรุ๊ป 2

- สวีเวยหลิงและกงอี๋ผิงเร่งไม่ขึ้นในศึกกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการแรกของปีอย่างเอเอ็นเอ อินสไพเรชัน 2018

More
นายจ้างหนักใจผู้อนุบาลติดมือถือ

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

2018-04-05 15:15:47

 

1. เข้าหน้าร้อนแล้ว กระทรวงสาธารณะสุขของไต้หวันเป็นห่วงสุขภาพแรงงานต่างชาติ แนะวิธีป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ โดยเฉพาะไข้เลือดออก

           ถึงแม้ว่ายุง จะเป็นเพียงแมลงขนาดเล็ก แต่เป็นพาหะของโรคหลายชนิดที่อาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิต การตระหนักถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากยุงและรู้จักป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดอย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคจากยุง โรคจากยุงที่พบได้บ่อยมีดังนี้

          1. ไข้เลือดออก  ยุงลาย ที่ออกหากินตอนกลางวันเป็นพาหะนำเชื้อ

          2. มาลาเรีย ยุงก้นปล่องเป็นพาหะ ซึ่งพบได้มากในป่า พื้นที่รกๆ อากาศร้อนชื้น แหล่งน้ำต่างๆ หรือพื้นที่อื่นๆ ทั่วไป

          3. ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนย่า) พาหะ : ยุงลาย

          4. ไข้สมองอักเสบ  ยุงรำคาญเป็นพาหะ พบในนาข้าว เพราะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ และมีหมูเป็นรังของโรค โดยยุงรำคาญไปกัดหมูที่เป็นโรค และแพร่เชื้อต่อสู่คน และสัตว์อื่นๆ

          การป้องกันของโรคก็ง่ายๆ แค่ระวังอย่าให้โดนยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงรอบบ้าน และใช้ยาป้องกันยุงเมื่อจำเป็น ฯลฯ

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงกัด โดยเฉพาะไข้เลือดออก ท่านที่สนใจดาวน์โหลดมาอ่านได้ที่ https://goo.gl/W9o5ft

 

กระทรวงสาธารณะสุขของไต้หวันเป็นห่วงสุขภาพแรงงานต่างชาติ ทำโปสเตอร์แนะวิธีป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ โดยเฉพาะไข้เลือดออก

 

2. สำรวจพบ ปัญหาหนักใจของนายจ้างในการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ คือการสื่อสารไม่เข้าใจ ตามด้วยไม่รักษาอนามัยส่วนตัวและชอบเล่นมือถือ

         แรงงานต่างชาติในไต้หวันเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจสภาพการทำงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดกับนายจ้างและแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานของไต้หวันดำเนินการสำรวจสภาพการบริหารแรงงานต่างชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานประกาศผลการสำรวจครั้งล่าสุด ซึ่งดำเนินการสำรวจระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560

         ด้านเงินค่าจ้างปรากฎว่า ค่าจ้างของแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต เพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันแรงงานต่างชาติในภาคอุตสาหกรรม มีค่าจ้างโดยเฉลี่ย 26,284 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ภาคการก่อสร้าง 27,932 เหรียญไต้หวัน ส่วนค่าจ้างของแรงงานต่างชาติตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนและผู้ช่วยงานบ้าน ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ที่ 20,073 เหรียญไต้หวัน

         สำหรับปัญหาและอุปสรรคของนายจ้างในการบริหารแรงงานต่างชาติ ในภาคการผลิต นายจ้างร้อยละ 84.9 บอกว่ามาจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ตามด้วยไม่รักษาอนามันส่วนบุคคล ครองสัดส่วนร้อยละ 36.4 ส่วนปัญหาของผู้อนุบาลที่นายจ้างหนักใจมากที่สุดได้แก่ สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง มีสัดส่วนร้อยละ 73.5 ตามด้วยมัวแต่พูดคุยทางโทรศัพท์ เล่นมือถือ ครองสัดส่วน ร้อยละ 39.3

 

ปัญหาหนักใจของนายจ้างในการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ อันดับ 1 คือการสื่อสารไม่เข้าใจ ตามด้วยไม่รักษาอนามัยส่วนตัวและชอบเล่นมือถือ

 

3. ชาวเวียดนามลักลอบเข้าไต้หวันทางเรือเพื่อหางานทำมากขึ้น เหตุเพราะค่าจ้างต่างกัน 5 เท่า

         ชาวเวียดนามจำนวนมากเสียเงินเสียทองและฝ่าอันตราย หวังเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันโดยทางเรือ สาเหตุสำคัญก็คือค่าจ้างในไต้หวันสูงกว่าในเวียดนามถึง 5 เท่าตัว ในจำนวนนี้ มีบางคนที่เคยเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันก่อนแล้ว แต่หลบหนีหรือติดคดีอื่นๆ ถูกเนรเทศออกจากไต้หวัน และไม่สามารถเข้าไต้หวันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี จึงดิ้นรนขวนขวาย ลักลอบเข้าไต้หวันทางเรือ ซึ่งมักจะนิยมเดินทางไปยังมณฑลกวางตุ้ง จีนแผ่นดินใหญ่ จากนั้นค่อยนั่งเรือประมงลักลอบเข้าสู่ไต้หวัน เพราะเป็นเขตพื้นที่ที่ใกล้เกาะไต้หวันมากที่สุด แต่ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะถูกจับกุมส่งกลับประเทศ แต่ก็มีผู้ที่โชคร้าย เกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศ ทำให้ต้องสังเวยชีวิตกลางทะเล

 

 

ชาวเวียดนามลักลอบเข้าไต้หวันทางเรือมากขึ้น

 

4. ไมค์ ภิรมย์พร นักร้องขวัญใจแรงงาน ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเล่าเส้นทางชีวิตการต่อสู้ของตัวเอง ก่อนจะกลายมาเป็นนักร้องขวัญใจแรงงาน ให้ข้อคิดและกำลังใจแก่แรงงานไทยในไต้หวัน

 

ไมค์ ภิรมย์พร ขวัญใจแรงงานไทย เมื่อครั้งเดินทางมาแสดงคอนเสิร์ตในงานวันแม่ที่ไต้หวันเมื่อปี 2557

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
นางจางเสี่ยวเยว่ (張小月) ประธานมูลนิธิ SEF คนใหม่

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 สัมพันธ์ช่องแคบไต้หวันสะดุด ไต้หวันเปลี่ยนคีย์แมนองค์กรกลาง

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 สัมพันธ์ช่องแคบไต้หวันสะดุด ไต้หวันเปลี่ยนคีย์แมนองค์กรกลาง

2018-04-03 20:53:17

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61

สัมพันธ์ช่องแคบไต้หวันสะดุด ไต้หวันเปลี่ยนคีย์แมนองค์กรกลาง

 

1. นางจางเสี่ยวเยว่ อดีตประธาน คกก. กิจการจีนแผ่นดินใหญ่ (MAC) ไต้หวัน รับตำแหน่งผู้นำองค์กรกลาง (SEF) ไต้หวัน คุมเข้มนโยบายช่องแคบไต้หวัน 

2. จีนคอมมิวนิสต์อนุญาตให้ภรรยานายลีหมิงเจ๋อ นักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนชาวไต้หวันที่ถูกคุมขังอยู่ที่จีนเข้าเยี่ยมได้เพียง 30 นาที 

3. นายอู๋ตุนอี้ หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งพร้อมเข้าร่วมประชุมระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคก๊กมินตั๋ง หากเป็นประโยชน์ต่อสถานการณืบนช่องแคบไต้หวัน 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
ฟางต้าถง

ฟังเพลงจีนล่าสุดของฟางต้าถง (Ten Reasons) และผลงานสุดท้ายของเลสลี่ จาง (玻璃知情) ข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนล่าสุดของฟางต้าถง (Ten Reasons) และผลงานสุดท้ายของเลสลี่ จาง (玻璃知情) ข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-04-01 23:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- ฟังเพลงจีนล่าสุดของฟางต้าถง (Ten Reasons) และผลงานสุดท้ายของเลสลี่ จาง (玻璃知情)

- ข่าวบันเทิงไต้หวัน (ลูกชายซุนผงถูกจับที่อเมริกาเพราะไปล้อเล่นกับเพื่อนว่าจะกราดยิงทั้งโรงเรียน หวีเทียนบอกเด็กมันคึกพูดะไรไม่คิดพร้อมแนะนำให้ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกหลังจบม.ปลายแล้วจะเหมาะกว่า/ หลินจื้อหลิงบอกว่า ณ ตอนนี้เธอไม่มีความรักอะไรทั้งนั้น อ้าว...แบบนี้ข่าวของเธอกับเจอรี่ F4 ก็เป็นเรื่องโอละพ่อละซิ)

 

ฟางต้าถงและเพลง Ten Reasons

 

เลสลี่ จาง หรือจางกั๋วหรง คนดังผู้ล่วงลับ

 

หลินจื้อหลิงอินดูไบ ระหว่างการแข่งม้าโลก 2018

More
กระติกน้ำอัจฉริยะ Gululu (水精靈)

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 61-ของเล่นฮอตฮิตเด็กยุคใหม่

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 61-ของเล่นฮอตฮิตเด็กยุคใหม่

2018-04-09 20:52:09

 

พาคุณไปติดดาว สินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่เป็นเทรนด์ใหม่ของโลก นอกจากเล่นสนุกยังเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีหรือช่วยเพิ่มพูนทักษะของเด็ก เช่น กระติกน้ำอัจฉริยะ Gululu (水精靈) กระติกน้ำอัจฉริยะที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากดื่มน้ำมากขึ้น โดยคนไต้หวันเป็นผู้ริเริ่มผลิต, กระปุกหมูออมสินอัจฉริยะ ที่คำนวณเงินในกระปุกบันทึกในแอพพลิเคชันได้, ดินสอสี Mozbii ซึ่งมีมากถึง 16 ล้านสีในแท่งเดียว

 

กระติกน้ำอัจฉริยะ Gululu

 

กระปุกหมูออมสินอัจฉริยะ

 

ดินสอสี Mozbii

More