QR Code
สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 17 ม.ค. 61 ไต้หวันมีผู้ป่วยล้างไตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ สื่อใจ ไร้พรมแดน (A)
2018-01-17
  • ภรรยาบริจาคไตให้สามีที่ป่วยต้องล้างไตเป็นประจำ นัดกันเที่ยวรอบโลกหลังเปลี่ยนไต

    ภรรยาบริจาคไตให้สามีที่ป่วยต้องล้างไตเป็นประจำ นัดกันเที่ยวรอบโลกหลังเปลี่ยนไต

    ภรรยาบริจาคไตให้สามีที่ป่วยต้องล้างไตเป็นประจำ นัดกันเที่ยวรอบโลกหลังเปลี่ยนไต
  • ผลการศึกษาพบสมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงป่วยต้องล้างไตสูงกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า

    ผลการศึกษาพบสมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงป่วยต้องล้างไตสูงกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า

    ผลการศึกษาพบสมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงป่วยต้องล้างไตสูงกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 17 ม.ค. 61

     ไต้หวันมีผู้ป่วยล้างไตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ผู้เชี่ยวชาญเตือนให้ระมัดระวังปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่มีผู้ป่วยล้างไต เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะป่วยและกลายเป็นผู้ป่วยที่ต้องล้างไตด้วย 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

ฝูเต๋อเคิง ในเขตมู่จ้า ชานกรุงไทเป เดิมเป็นลานขยะ ปัจจุบันเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

2017-12-17 09:17:46

 

1. ไต้หวันผ่านกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในอนาคตชาวไต้หวันมีสิทธิลงคะแนนเสียงในประเด็นที่เกี่ยวกับสาธารณะมากขึ้น แต่ก็มีข้อกังวลตามมาว่า อาจเกิดความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

              เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติของไต้หวัน ได้ผ่านการพิจารณา “กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับแก้ไข” โดยได้ลดเกณฑ์มาตรฐานของจำนวนผู้ยื่นญัตติจากเดิม ทุก 1 พันคน ต้องมี 5 คน ลดลงเป็น 1 หมื่นคน มีเพียง 1 คน ทั้งนี้ ใต้หวันมีประชากร 23 ล้านคน ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง มีประมาณ 18 ล้านคน ดังนั้น จำนวน 1,800 กว่าคน ก็สามารถยื่นขอทำประชามติเกี่ยวกับสาธารณะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แล้ว  และหากสามารถล่ารายชื่อได้ 1.5% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือประมาณ 280,000 คน สามารถจัดทำประชามติได้ และการลงออกเสียงประชามติ หากมีคนลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเกิน 1 ใน 4 ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมด หรือประมาณ 4.5 ล้านคน ก็ถือว่าผ่านการทำประชามติในประเด็นนั้น นอกจากนี้ ยังลดอายุผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ จากเดิมต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ลงเหลือ 18 ปีบริบูรณ์

             การจัดทำประชามติข้างต้น เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงคาดว่า จะจัดพร้อมๆ กับการเลือกตั้งระดับประเทศ อย่างเลือกประธานาธิบดี หรือ สส. หรือจัดพร้อมกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น เช่นเลือกตั้งผู้ว่าการนคร เมืองและ สจ. สท. เป็นต้น

             กฎหมายฉบับนี้ จะทำให้ชาวไต้หวันมีสิทธิมีเสียงในนโยบายของรัฐที่ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ เขตแดนและเปลี่ยนสถานะประเทศ นอกนั้นเปลี่ยนได้หมด ซึ่งคาดว่า การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น คือเลือกตั้งผู้ว่าการนครและเมือง รวมถึง สจ. สท. ในปีหน้า จะมีการเสนอให้จัดทำประชามติในญัตติต่างๆ หลายประเด็น

             การผ่านกฎหมายฉบับนี้ ดูเหมือนว่า ทำให้ชาวไต้หวันมีสิทธิมีเสียงและมีประชาธิปไตยมากขึ้น แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญกังวลว่า การให้สิทธิลงคะแนนเสียงแสดงประชามติได้ทุกเรื่องที่ไม่เห็นด้วย อาจทำให้สังคมไต้หวันมีแต่ความขัดแย้งวุ่นวาย ไม่จบไม่สิ้น จนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้

 

 ไต้หวันผ่านกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในอนาคตชาวไต้หวันมีสิทธิลงคะแนนเสียงในประเด็นที่เกี่ยวกับสาธารณะมากขึ้น แต่ก็มีข้อกังวลตามมาว่า อาจเกิดความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

 

2. แห่งแรกของไต้หวัน เปลี่ยนภูเขาขยะเป็นเนินเขาแห่งพลังงาน

            เทศบาลกรุงไทเปร่วมมือกับบริษัทต้าถง (大同) สร้างโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนเนินเขาที่ชื่อว่า福德坑  ในเขตมู่จ้า ชานกรุงไทเป เดิมเป็นลานถมขยะ ต่อมาปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ ทำเป็นสวนสาธารณะสวยงาม ปัจจุบันกำลังจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เต็มพรืดบนพื้นที่ 3 เฮกตาร์หรือ18.3 ไร่ ปริมาณการผลิตกระแสะไฟฟ้าปีละ 2 ล้านเมกะวัตต์ (MWp)  นับได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างบนลานถมขยะแห่งแรกในไต้หวัน ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งขายให้แก่การไฟฟ้าไต้หวันและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เทศบาลกรุงไทเปปีละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันหรือร้อยละ 10 ของยอดขายกระแสไฟฟ้าในแต่ละปี  โรงไฟฟ้าพลังงงานแสงอาทิตย์แห่งนี้จะเปิดเดินเครื่องในวันที่ 10 ม.ค.ปีหน้า และในอนาคตเทศบาลไทเปยังจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนลานถมขยะแห่งที่ 2 ที่หนานกั่งในเร็วๆ นี้ด้วย

 

 

 

ฝูเต๋อเคิง ในเขตมู่จ้า ชานกรุงไทเป เดิมเป็นลานขยะ ปัจจุบันเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

ก่อนจะกลายมาเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ลานขยะฝูเตอเคิงถูกแปลงโฉมเป็นสวรสาธารณะมาก่อน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
รัฐบาลไต้หวันสาธารณรัฐจีน ร่วมประนามเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเข้าน่านฟ้าญี่ปุ่น

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 60 ไต้หวันควรติดตามประเด็นเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดและกระชับความร่วมมือกับสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้น

มุมมองคนดัง วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 60 ไต้หวันควรติดตามประเด็นเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดและกระชับความร่วมมือกับสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้น

2017-12-16 14:05:21

 

ไต้หวันควรติดตามประเด็นเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดและกระชับความร่วมมือกับสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

        เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา เกาหลีเหนือได้ทดลองยิงขีปนาวุธข้ามทวีปจนเป็นที่จับตามองจากทั่วโลก และในเวลาต่อมาก็มีรายงานข่าวระบุว่า พนักงานบนเครื่องของสายการบินคารเธย์แปซิฟิกบอกว่า เห็นขีปนาวุธระเบิดกลางอากาศ เมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่ว สร้างความวิตกกังวลให้แก่ความปลอดภัยทางการบิน ทำให้ประเด็นคาบสมุทรเกาหลี ไม่เพียงแต่เป็นเพียงประเด็นการเมืองในภูมิภาคเท่านั้น หากยังเป็นประเด็นที่สั่นสะเทือนความปลอดภัยด้านการบินระหว่างประเทศด้วย

        ในขณะที่สหประชาชาติที่อยู่ภายใต้การบงการของสหรัฐฯ จะดำเนินมาตรการรับมืออย่างไรต่อไป กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างจับตามอง และการจัดการปัญหาดังกล่าวก็จะเป็นบทพิสูจน์บารมีและความเป็นผู้นำโลกของ ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ด้วย เพียงแต่ว่า ตอนนี้ ปธน. ทรัมป์ กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตคนสนิทของตนกำลังต้องเผชิญกับคดีสมรู้รวมคิดกับรัสเซียในช่วงการเลือกตั้ง ปธน. ที่ผ่านมา และยังให้การเท็จต่อเอฟบีไออีกด้วย ดังนั้น จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า เมื่อเกิดเหตุขึ้น ปธน. ทรัมป์ฯ จึงได้โทรศัพท์สายด่วนไปยัง ปธน. สีจิ้นผิง ของจีนแผ่นดินใหญ่ ในโอกาสแรกเรียกร้องให้จีนแผ่นดินใหญ่ต้องอาศัยทุกวิถีทางในการยุติการยั่วยุในคาบสมุทรเกาหลี กลับไปสู่หนทางแห่งการละทิ้งนิวเคลียร์

        อย่างไรก็ดี หากวิเคราะห์จากสภาพความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีมีแนวโน้มที่เกาหลีเหนือจะได้คืบแล้วจะเอาศอก ในขณะที่ขีปนาวุธนำวิถีมิใช่เป็นภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดต่อสหรัฐฯ ปัจจุบัน สหรัฐฯ มีระบบซาดอยู่อย่างน้อย 9 ฐาน เท่าที่เปิดเผยในตอนนี้ แห่งหนึ่งอยู่ที่เกาหลีใต้ ส่วนอีกแห่งอยู่ที่เกาะกวม ในขณะที่กรมป้องกันภัยขีปนาวุธของสหรัฐฯ ก็กำลังพิจารณาที่จะเพิ่มการติดตั้งระบบซาดทางฝั่งตะวันตกของตน สหรัฐฯ ยังคงมีเวลาเพียงพอที่จะวางกำลังทางทหารของตน ปธน. ทรัมป์ฯ ต้องเผชิญหน้ากับความยุ่งยากที่เกิดจากเกาหลีเหนือ แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่อย่างใด

        ความจริงแล้ว การยั่วยุของนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ทำได้เพียงก่อให้เกิดนโยบายการแก้ปัญหานิวเคลียร์อย่างสันติของ ปธน. ทรัมป์ฯ กลายเป็นนโยบายที่ไร้ความหมาย ในขณะที่นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลทดลองยิงขีปนาวุธครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยเหตุนี้ ภายใต้สถานการณ์ที่แบอยู่เบื้องหน้า สหรัฐฯ จะยังคงดำเนินนโยบายต่อนายคิม จองอึนที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งก็คือด้านหนึ่งยังคงดำเนินนโยบายกดดันทางทหารและเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือต่อไป ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการเสริมมาตรการป้องกันดินแดนของตนเองให้รอดพ้นจากการถูกโจมตีจากเกาหลีเหนือ

        หากสหรัฐฯ เดินแนวทางเช่นนี้ต่อไป สหรัฐฯ ก็ควรจะต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากมหาอำนาจอื่น ๆ ซึ่งการเลือกรัสเซียเป็นพันธมิตรก็มีโอกาสไม่สูงนัก แม้รัสเซียจะไม่ยอมรับสถานะอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ตาม แต่ก็ยังคงขาดความอดทนที่จะเกลี้ยกล่อมให้เกาหลีเหนือละทิ้งการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของตน ในขณะที่ประเด็นการสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซีย ยังคงเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ด้วยเหตุนี้ ปธน. ทรัมป์ฯ จึงยังคงต้องฝากความหวังไว้ที่ ปธน. สีจิ้นผิงต่อไป

        เช่นเดียวกับที่ในอดีตที่ผ่านมา สหรัฐฯ จะยังคงเสริมการซ้อมรบทางทหารกับเกาหลีใต้ต่อไป ซึ่งได้ซ้อมรบร่วมไปแล้วในช่วงระหว่างวันที่ 4-5 ธ.ค. ที่ผ่านมา การซ้อมรบในครั้งนี้ เป็นการซ้อมร่วมระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีใต้ ครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ประการต่อมาก็คือ การอาศัยช่องทางทางการทูตเพื่อแสวงหาให้จีนคอมมิวนิสต์เสริมแรงบอยคอตทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือให้แรงยิ่งขึ้น

        อย่างไรก็ดี มันก็มิได้หมายความว่า จีนแผ่นดินใหญ่จะเสมือนกระดี่ได้น้ำ จะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ ความจริงการบอยคอตทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือ ก็จะเป็นการบอยคอตทางเศรษฐกิจต่อภาคอีสานของจีนแผ่นดินใหญ่ไปพร้อมๆ กันด้วย อันจะส่งผลให้สถานการณ์ของจีนแผ่นดินใหญ่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นด้วย เพียงแต่ว่า จีนแผ่นดินใหญ่จะไม่ยอมเล่นบทตามน้ำนี้หรือ ปธน. ทรัมป์ฯ เคยกล่าวไว้ว่า หากจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ยอมยื่นมือให้ความช่วยเหลือแล้ว สหรัฐฯ ก็จะลงมือเอง ซึ่งจะทำให้ ปธน. ทรัมป์ฯ โกรธเคือง จนต้องดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้จีนแผ่ดินใหญ่จะไม่มีทางเลือกใดๆ เสียแล้ว

        นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2020 งานหลักของ ปธน. สีจิ้นผิง ก็คือการพัฒนาจีนแผ่นดินใหญ่ให้กลายเป็น "สังคมชนชั้นกลางผู้มีอันจะกิน" ซึ่งช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาชี้ชะตา แผนการดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จีนแผ่นดินใหญ่จึงต้องร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อมิให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ต้องออกห่างจากความมีเสถียรภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในอนาคต ประเด็นเกาหลีเหนือ จีนแผ่นดินใหญ่กับสหรัฐฯยังคงมีช่องทางที่จะร่วมมือกันได้อยู่มาก ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ ไต้หวันจึงควรต้องพยายามกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ยึดกุมสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับสหรัฐฯ ได้แม่นยำ เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันก้าวไปอย่างมั่นคง 

 

มุมมองคนดัง โดย ศ. เหยียนเจี้ยนฟา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เจี้ยนสิง

 

 

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
เป็นห่วงแรงงานต่างชาติเพศหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แนะวิธีคุมกำเนิด

ไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

ไขปัญหาแรงงาน วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

2017-12-16 13:34:53

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันเป็นห่วงแรงงานต่างชาติเพศหญิง ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ออกแผ่นพับแนะวิธีคุมกำเนิด

              ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 ในไต้หวันมีแรงงานต่างชาติทั้งหมด 671,228 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานเพศหญิง 371,407 คน ขณะที่เพศชายมี 299,821 คน แรงงานเพศหญิงจากอินโดนีเซียมีจำนวนมากที่สุด 194,889 คน ขณะที่แรงงานไทยเพศหญิงมีจำนวนน้อยสุด 10,523 คน

              แรงงานต่างชาติเพศหญิงบริหารง่ายกว่าแรงงานเพศชาย แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทำให้เกิดปัญหาเด็กเกิดใหม่ไม่มีพ่อแม่ ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างชาติเพศหญิงที่หลบหนีนายจ้าง เมื่อตั้งครรภ์และคลอดแล้ว หลบหนีออกจากโรงพยาบาล เนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าทำคลอด รวมถึงการเลี้ยงดูเด็กในอนาคตด้วย จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่า ขณะนี้มีเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างชาติที่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของรัฐบาลท้องที่ต่างๆ ต้องรับเลี้ยงดูแล เนื่องจากพ่อแม่ที่เป็นแรงงานต่างชาติ คลอดลูกแล้วหลบหนี ทิ้งลูกไว้ที่โรงพยาบาล มีจำนวน 45 คน

              เพื่อป้องกันเกิดปัญหาข้างต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ อนาคต ตลอดจนเกิดปัญหาสังคม สำนักงานสุขภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงแรงงานไต้หวัน ได้จัดทำแผ่นพับภาษาต่างๆ นำออกเผยแพร่ แนะวิธีคุมกำเนิดที่ถูกต้องแก่แรงงานต่างชาติ

 

กระทรวงแรงงานไต้หวันเป็นห่วงแรงงานต่างชาติเพศหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แนะวิธีคุมกำเนิด

 

แรงงานเพศหญิงจากอินโดนีเซียมีจำนวน 194,889 คน มากที่สุดในไต้หวัน

 

2. กองแรงงานนครเถาหยวนไอเดียเจ๋ง! ให้แรงงานต่างชาติมีส่วนร่มในการเลือกกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีหน้า มวยไทยมาเป็นอันดับ 1 ตามด้วยบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอลและฟุตซอล

             ในปี 2561 นครเถาหยวน มีงบประมาณ 1.5 ล้านเหรียญไต้หวัน สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อแรงงานต่างชาติ จัดให้แรงงานต่างชาติลงคะแนนเสียงเลือกกิจกรรมที่ตนชื่นชอบและอยากให้กองแรงงานจัดขึ้น ปรากฎว่า มีผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงกว่า 3,000 คน ในจำนวนนี้ คนงานเวียดนามไปลงคะแนนเสียงมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 33% อินโดนีเซีย 27% ฟิลิปปินส์ 16% จำนวนแรงงานไทยที่ไปโหวต 16% และชาวไต้หวันไปร่วมโหวต  9% และผลโหวตหรือผลการลงคะแนนเสียง กิจกรรมที่แรงงานต่างชาติต้องการให้จัดขึ้นในปีหน้ามากที่สุดได้แก่ การแข่งขันชกมวยไทย ได้ 1,836 คะแนน ตามด้วยอันดับ 2 การแข่งขันบาสเก็ตบอล ได้ 1,432 คะแนน และอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอล 1,392 คะแนน

 

กองแรงงานนครเถาหยวนไอเดียเจ๋ง! ให้แรงงานต่างชาติมีส่วนร่มในการเลือกกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีหน้า มวยไทยมาเป็นอันดับ 1 ตามด้วยบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอลและฟุตซอล

 

3. ค่าธรรมเนียมในการขอใบถิ่นที่อยู่หรือ ARC ปีละ 1,000 เหรียญไต้หวัน สามารถขอทีเดียว 3 ปี

4. คุณเมษัณฑ์แสดงความเห็นกรณีที่แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลินโข่ว เมาสุราเกิดอุบัติเหตุไปชนผู้อื่นหรือถูกชน หรือป่วยเป็นโรคเรื้อรังจากสุราเสียชีวิตไปแล้ว 8-9 ราย อีกจำนวนหนึ่งเสพยาไอซ์ถูกส่งกลับ แนะวิธีเก็บเงินสร้างอนาคตของตนและครอบครัวให้มีความผาสุกในอนาคต

 

สุราเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของแรงงานไทยในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
โจวเจี๋ยหลุน (Jay Chou)

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของหนุ่มเจย์ โจวเจี๋ยหลุนในเพลงเฉียนซื่อฉิงเหริน (前世情人) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของหนุ่มเจย์ โจวเจี๋ยหลุนในเพลงเฉียนซื่อฉิงเหริน (前世情人) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-12-15 22:30:00

ธีระ หยางและหน้าต่างศิลปินสัปดาห์นี้

-ฟังเพลงจีนเพราะๆ ของหนุ่มเจย์ โจวเจี๋ยหลุนในเพลงเฉียนซื่อฉิงเหริน (前世情人) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (หนุ่มเจย์เตรียมให้ลูกสาวเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติในเขตซื่อหลิน? )

More
เทศกาลผู้ย้ายถิ่นฐาน 2017

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค. 60 - เทศกาลผู้ย้ายถิ่นฐาน 2017

บ้านหลังใหม่หัวใจไต้หวัน วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค. 60 - เทศกาลผู้ย้ายถิ่นฐาน 2017

2017-12-16 04:22:52

     สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน สาธารณรัฐจีน จัดกิจกรรมเทศกาลผู้ย้ายถิ่นฐาน 2017 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น. ณ สวนสาธารณะรำลึกวันสันติภาพ (228公園) เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป ในงานนี้มีทั้งบูธอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติให้ผู้ที่เข้าไปชมงานได้ลองลิ้มชิมรสสัมผัสกับวัฒนธรรมต่างๆ และยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ

 

ตารางเวลาการจัดกิจกรรม

09.30-10.10 น. การเดินขบวนพาเหรดจากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

10.10- 12.10 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์จากชาติต่างๆ บนเวที (รำไทย: การแสดงในชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9)

12.10-12.30 น. การจับสลากลุ้นรางวัลใหญ่ โทรศัพท์มือถือ iPhone 8 ขนาด 64GB 1 รางวัล รางวัลที่ 2 หูฟังบลูทูธไร้สายยี่ห้อ Audio Technica จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 3 Power Bank ขนาด 20,000 มิลลิแอมป์ 3 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ช่วงติวสอบ TOCFL การฟัง ระดับต้น Band A ชุดที่ 2 ข้อ 4ุ6

More
สวีจิ้งเหวินและ Dea Herdzelas คู่หูจากอุซเบกิสถาน

สาวไต้หวัน (สวีจิ้งเหวิน) คว้าแชมป์เทนนิสหญิงคู่ระดับ ITF ในการแข่งขันที่อินเดีย

สาวไต้หวัน (สวีจิ้งเหวิน) คว้าแชมป์เทนนิสหญิงคู่ระดับ ITF ในการแข่งขันที่อินเดีย

2017-12-14 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลกสัปดาห์นี้

-สาวไต้หวัน (สวีจิ้งเหวิน) คว้าแชมป์เทนนิสหญิงคู่ระดับ ITF ในรายการ Indore Open International Tennis tournament 2017 ที่แข่งขันกันที่อินเดีย

-ศึกแบดมินตันรายการใหญ่ส่งท้ายปี "ดูไบ เวิลด์ ซูเปอร์ซีรีส์ ไฟน่อล 2017" เปิดฉากแล้ว ไต้จืออิ่ง สาวไต้หวันมือ 1 ของโลก อยู่สายเดียวกันน้องเมย์ รัชนก ขวัญใจแฟนกีฬาไทย

More
ยังมีแรงงานต่างชาติบางรายที่ถูกบจง.และนายจ้างบังคับให้เดินทางกลับประเทศ

ขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

ขุนพลแรงงานไทย วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

2017-12-17 07:22:32

 

1. กระทรวงแรงงานไต้หวันเตรียมลงดาบนายจ้างที่บังคับให้คนงานเดินทางกลับประเทศไปเสียค่าหัวคิวมาใหม่

             ตามที่สภานิติบัญญัติของไต้หวัน ได้ผ่านการแก้ไขกฎหมายการจ้างงานมาตรา 52 ยกเลิกข้อบังคับให้แรงงานต่างชาติจะต้องเดินทางกลับประเทศอย่างน้อย 1 วัน หลังทำงานครบสัญญา 3 ปี โดยอนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2559 เป็นต้นมานั้น จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่า จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2560 หรือผ่านไปแล้ว 1 ปี มีแรงงานต่างชาติได้รับการต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันแล้วทั้งหมด 88,751 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต 58,113 คน ภาคสวัสดิการสังคม ได้แก่ผู้อนุบาลในครัวเรือน 30,638 คน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้แล้วกว่า 6,000 ล้านเหรียญไต้หวัน เฉพาะแรงงานไทย ได้รับการต่อสัญญาใหม่แล้ว 8,750 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทยในภาคการผลิต 8,660 คน ผู้อนุบาล 90 คน ถือว่าช่วยให้แรงงานไทยประหยัดค่าบริการจัดหางานหรือค่าหัวคิวได้แล้วกว่า 600 ล้านบาท

             อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงงานต่างชาติจำนวนหนึ่งที่ถูกบริษัทจัดหางานและนายจ้างบังคับให้เดินทางกลับประเทศ แล้วทำเรื่องกลับมาทำงานต่อ ส่งผลให้แรงงานต้องไปเสียค่าหัวคิวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารอบใหม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ หน่วยงาน NGO ที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในไต้หวันกล่าวว่า ได้รับข้อร้องเรียนจากแรงงานซึ่งมีทั้ง 4 ชาติจำนวนมากกล่าวว่า นายจ้างต้องการให้ต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวัน แต่บริษัทจัดหางานแจ้งให้ทราบว่า เงื่อนไขในการต่อสัญญาก็คือ ต้องกลับไปทำเรื่องมาใหม่ ทำให้แรงงานต่างชาติต้องเสียค่าหัวคิวแก่บริษัทจัดหางานที่บ้าน เฉลี่ยรายละ 80,000 เหรียญไต้หวัน หน่วยงาน NGO สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นความร่วมมือกันระหว่างนายจ้างและบริษัทจัดหางาน

             ด้านกระทรวงแรงงานกล่าวว่า การที่นายจ้างและบริษัทจัดหางานบังคับให้แรงงานต่างชาติของตน ต้องเดินทางกลับประเทศแล้วทำเรื่องกลับมาต่อสัญญาใหม่ ถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่การจะให้แรงงานต่างชาติผู้เสียหายหาหลักฐานว่า ตนถูกบังคับให้เดินทางกลับไปเสียค่าหัวคิวมารอบใหม่เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก ดังนั้น ขณะนี้ กระทรวงแรงงานกำลังอยู่ระหว่างทบทวนขั้นตอนเกี่ยวกับการต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันของนายจ้างและแรงงานต่างชาติ โดยจะกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนของการต่อสัญญา เพื่อรับประกันว่า นายจ้างได้แจ้งให้แรงงานต่างชาติทราบเรื่องการต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันตามกฎระเบียบแล้ว กรณีที่พบว่า นายจ้างมีเจตนาไม่สุจริต กล่าวคือให้แรงงานต่างชาติกลับไปทำเรื่องและเสียค่าหัวคิว จากนั้นจึงจะรับเข้าทำงานต่อไป นอกจากนายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับของแรงงานต่างชาติแล้ว ยังอาจถูกตัดทอนโควตาการว่าจ้างแรงงานต่างชาติด้วย จึงเรียกร้องให้นายจ้างบางรายที่มีพฤติกรรมดังกล่าว รีบปรับปรุงแก้ไข ส่วนบริษัทจัดหางานใดมีพฤติกรรมดังกล่าว จะถูกลงโทษด้วยการปรับเงินหรือพักใบอนุญาต กรณีที่รุนแรง อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการเลยทีเดียว  

 

ยังมีแรงงานต่างชาติบางรายที่ถูกบริษัทจัดหางานและนายจ้างบังคับให้เดินทางกลับประเทศเสียค่าหัวคิวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารอบใหม่

 

กระทรวงแรงงานเตือน แรงงานต่างชาติไปทำงานในยามว่างกับนายจ้างรายอื่นหรือดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน เนรเทศกลับประเทศ ไม่สามารถกลับมาทำงานที่ไต้หวันได้อีก

 

2. กระทรวงแรงงานเตือน แรงงานต่างชาติไปทำงานในยามว่างกับนายจ้างรายอื่นหรือดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน เนรเทศกลับประเทศ ไม่สามารถกลับมาทำงานที่ไต้หวันได้อีก

             กระทรวงแรงงานไต้หวันออกประกาศเตือนผู้ประกอบการว่า จะต้องประชาสัมพันธ์และอบรมแรงงานต่างชาติที่ตนว่าจ้าง ให้เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของไต้หวัน โดยเฉพาะเรื่องใช้เวลาว่างหรือวันหยุดไปทำงานกับนายจ้างรายอื่น ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือโรงงาน รวมถึงดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน ถูกส่งกลับประเทศภายในเวลากำหนดและส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของนายจ้างเอง

             กระทรวงแรงงานแถลงว่า ระยะนี้ มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติบางราย ซึ่งอาจไม่ทราบระเบียบกฎหมายของไต้หวัน ใช้เวลาว่างไปทำงานหาลำไพ่พิเศษโดยที่นายจ้างไม่ทราบเรื่อง หรือบางรายดื่มสุราแล้วขับขี่ยวดยานพาหนะถูกจับ กระทรวงแรงงานย้ำว่า แรงงานต่างชาติหากไปทำงานกับนายจ้างรายอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต เมื่อถูกตรวจพบ จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน และสั่งให้เดินทางกลับประเทศทันที โดยไม่สามารถกลับมาทำงานในไต้หวันได้อีกตลอดชีพ ส่วนนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกลงโทษปรับเงินตั้งแต่ 150,000 – 750,000 เหรียญไต้หวัน

             กระทรวงแรงงายย้ำเตือนว่า นอกจากทำงานอย่างผิดกฎหมายแล้ว ปัญหาเมาแล้วขับในกลุ่มแรงงานต่างชาติก็อยู่ในสภาพการณ์ที่รุนแรงเช่นกัน ในแต่ละเดือนมีแรงงานต่างชาติดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ประสบอุบัติเหตุหลายคดี โดยแรงงานต่างชาติบางส่วน นิยมใช้ช่วงเลิกงานหรือวันหยุด ชวนเพื่อนฝูงดื่มสุราสังสรรค์ จากนั้นปั่นจักรยานหรือขี่จักรยานไฟฟ้าหรือรถมอเตอร์ไซค์กลับโรงงาน หากถูกตรวจพบ จะถูกลงโทษในข้อหาก่ออันตรายต่อสาธารณะ เมื่อถูกดำเนินคดี ไม่ว่าจะถูกสั่งฟ้องศาลหรือศาลพิพากษา นอกจากปรับเงินในอัตราสูงแล้ว ยังมีโทษทางอาญา ต้องถูกจำคุก ซึ่งถือเป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานมาตราที่ 73 วรรค 3 ที่ระบุว่า ชาวต่างชาติหากฝ่าฝืนกฎหมายของไต้หวันในลักษณะรุนแรง จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน และห้ามเดินทางเข้าไต้หวันทำงานอีกตลอดชีพ

             หากแรงงานต่างชาติทำผิดกฎหมายถูกเนรเทศกลับประเทศ จะส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตของนายจ้างอย่างแน่นอน เพื่อที่จะปกป้องสิทธิประโยชน์ของตน จึงขอให้นายจ้างต้องอบรมและให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่แรงงานต่างชาติ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมผิดกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น

 

กระทรวงแรงงานเตือน แรงงานต่างชาติไปทำงานในยามว่างกับนายจ้างรายอื่นหรือดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน เนรเทศกลับประเทศ ไม่สามารถกลับมาทำงานที่ไต้หวันได้อีก

 

3. สำนักงานแรงงานไทยเตือน ให้ระวังแก๊งมิจฉาชีพอาศัยสื่อโซเชียลต้มตุ๋นแรงงานไทยมาทำงานไต้หวัน มีแรงงานไทยตกเป็นเหยื่อแล้วหลายสิบราย

             สืบเนื่องปัจจุบันมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้คดีหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมีแนวโน้มฟื้นคืนชีพอีกครั้ง เมื่อเร็วๆ มีแรงงานไทยหลายรายหลงเชื่อโฆษณาในเฟสบุ๊ค โดนหลอกว่าจะจัดส่งมาทำงานที่ไต้หวัน แต่จ่ายเงินแล้วไม่ได้บิน สูญเงินไปเป็นแสนบาท

             สำนักงานแรงงานไทยในไทเป เตือนพี่น้องแรงงานไทยว่า อย่างหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อที่มีอยู่เกลื่อนในสื่อโซเชียล อย่างเฟสบุ๊คหรือไลน์ แม้จะเป็นคนที่รู้จักก็ตาม หากประสงค์จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ควรติดต่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถสอบถามได้จากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือที่สำนักงานแรงงานไทย  

 

ระวังแก๊งมิจฉาชีพอาศัยสื่อโซเชียลต้มตุ๋นแรงงานไทยมาทำงานไต้หวัน มีแรงงานไทยตกเป็นเหยื่อแล้วหลายสิบราย

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
ไต้หวันเร่งดันชำระเงินเคลื่อนที่

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 13 ธ.ค. 60 ไต้หวันเร่งดันระบบชำระเงินเคลื่อนที่

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 13 ธ.ค. 60 ไต้หวันเร่งดันระบบชำระเงินเคลื่อนที่

2017-12-13 22:55:00

สื่อใจไร้พรมแดน วันพุธที่ 13 ธ.ค. 60

 

ไต้หวันเร่งดันระบบชำระเงินเคลื่อนที่ 

   หวีหวั่นหรู (余宛如) ส.ส. พรรคดีพีพี ได้จัดประชาพิจารณ์ mobile payment ที่สภานิติบัญญัติ เชิญเฉินหม่ยหลิง (陳美伶)ประธาน คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันอภิปราย

          หวีหวั่นหรูบอกว่า สภาบริหารตั้งเป้าปี 2025 mobile payment มีความแพร่หลาย 90% แต่ประชาชนส่วนใหญ่ชอบใช้เงินสด ไต้หวันมีกิจการ SMEs 140,000 กว่าราย ร้านค้าหลายแห่งจ่ายภาษีตามจำนวนคงที่ ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน และประชาชนยังมีความกังวลความปลอดภัยการเคลื่อนไหวเงิน และการเคลื่อนไหวข้อมูล เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรค์ในการผลักดัน Mobile Payment

          เฉินเหม่ยหลิงบอกว่าในการผลักดัน Mobile Payment จะต้องดำเนินการ 3 แนวทางคือ การสร้างสภาพแวดล้อมพื้นฐานที่สมบูรณ์, การเพิ่มร้านค้า, อาศัยกลยุทธ์การตลาดกระตุ้นให้ทดลอง โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว หวังว่าหน่วยงานบริการภาครัฐและ ระบบขนส่งผู้โดยสารจะเริ่มก่อน ซึ่งคาดว่าหน่วยงานว่าจะเปิดประชุมระหว่างกระทรวงครั้งที่ 3 ในสัปดาห์หน้าเพื่อผลักดันโครงการต่าง ๆ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

 

 

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
กระแสความนิยมรับประทานอาหารไต้หวันของชาวต่างชาติ

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 60 - กระแสความนิยมรับประทานอาหารไต้หวันของชาวต่างชาติ

ฮอตฮิตติดดาว วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 60 - กระแสความนิยมรับประทานอาหารไต้หวันของชาวต่างชาติ

2017-12-16 03:57:56

 

      ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์ New York Times ของสหรัฐรีวิวเต้าหู้เหม็นรสเด็ดร้านดังในไต้หวัน ล่าสุด สื่อหนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษก็มารีวิวอาหารเด็ดที่คนอังกฤษชื่นชอบมีอะไรบ้าง และเรื่องราวกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับมิชลินทั้งในไต้หวันและไทย

 

กว้าเปา (刈包) เปรียบเสมือนแฮมเบอร์เกอร์ตามตลาดไต้หวัน

More
อุโมงค์ต้นงิ้วในยามดอกงิ้วบานในอุทยานซีลาหย่า

อุทยานท่องเที่ยวซีลาหย่าในไถหนาน เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปชมแสงอาทิตย์แรกของปีในเขตอุทยานกัน

อุทยานท่องเที่ยวซีลาหย่าในไถหนาน เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปชมแสงอาทิตย์แรกของปีในเขตอุทยานกัน

2017-12-11 23:30:00

 

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

-อุทยานท่องเที่ยวซีลาหย่า (西拉雅國家風景區) ในไถหนาน เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปชมแสงอาทิตย์แรกของปีในเขตอุทยานกัน

-ตั้งแต่วันที่ 1 มค. 2018 เป็นต้นไป การรถไฟไต้หวันแก้ระเบียบใหม่ ให้ผู้โดยสารที่เดินทางถึงสถานีปลายทางแล้ว ต้องออกจากสถานีภายใน 10 นาที มิฉะนั้นจะถูกเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นอีก 15 NT

 

ลิงค์แผนที่อุทยานท่องเที่ยวซีลาหย่า (西拉雅國家風景區) ในไถหนาน https://goo.gl/maps/UEWvxBaCJy92

 บรรยากาศช่วงรับอรุณยามเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นในเขตอุทยานท่องเที่ยวซีลาหย่าที่อยู่ในเขตนครไถหนานของไต้หวัน

 

อุโมงค์ต้นงิ้วในยามดอกงิ้วบานในอุทยานท่องเที่ยวซีลาหย่า

 

 

ยามพระอาทิตย์ตกดินในเขตอุทยานท่องเที่ยวซีลาหย่า

More
ส.ส. ต้วนอี๋คัง พรรคดีพีพี ผู้ผลักดันกฎหมายความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 60 กฎหมายว่าด้วยความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ของไต้หวัน

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 60 กฎหมายว่าด้วยความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ของไต้หวัน

2017-12-12 19:57:30

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 60

 

กฎหมายว่าด้วยความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ของไต้หวัน ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติไต้หวัน 3 วาระแล้ว จับตามองการจัดตั้งคณะกรรมการความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านอย่างใกล้ชิด หนทางมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ยังมีกระแสต่อต้านในสงคมไม่น้อย 

ปธน.ไช่อิงเหวิน ไม่หวังให้ประวัติศาสตร์สร้างความเกลียดชัง หลังกฏหมายเปลี่ยนผ่านความเป็นธรรมผ่านวาระสาม

ช่วงเย็นวันที่ 5 ธันวาคม 2560  สภานิติบัญญัติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้มมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฏหมายเปลี่ยนผ่านความเป็นธรรมวาระที่ 3 แล้ว ซึ่งประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน (蔡英文) ก็ได้แถลงในระหว่างการประชุมของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) วันที่ 6 ธันวาคม 2560  ว่า การเปลี่ยนผ่านความเป็นธรรมไม่ใช่การต่อสู้แข่งขัน และหวังว่าประชาชนจะไม่กลับไปเอาเรื่องราวความเจ็บปวดในประวัติศาสตร์มาสร้างความขัดแย้งเกลียดชังให้กับปัจจุบัน

           ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวว่า การผ่านมติร่างกฏหมายเปลี่ยนผ่านความเป็นธรรมทั้งสามวาระ เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงออกว่าประชาธิปไตยและเสรีภาพของไต้หวันได้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงคำพูดที่ได้กล่าวไว้เมื่องานครบรอบ 70 ปีเหตุโศกนาฏกรรม 28 กุมภาพันธ์ว่าการเปลี่ยนผ่านความเป็นธรรมไม่ใช่การต่อสู้แข่งขัน และเป็นหลักการพื้นฐานที่รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม  ซึ่งในอนาคตหลังจากการเปลี่ยนผ่านความเป็นธรรมเสร็จสิ้น พรรคการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศก็ไม่ต้องแบกรับภาระของอำนาจเผด็จการอีก

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

 

 

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ

More
อัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหวังลี่หง ในชุด A.I.愛 (A.I. อ้าย)

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหวังลี่หง ในชุด A.I.愛 (A.I. อ้าย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหวังลี่หง ในชุด A.I.愛 (A.I. อ้าย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2017-12-10 23:35:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหวังลี่หง (王力宏 : Leehom Wang) ในชุด A.I.愛 (A.I. อ้าย) และข่าวบันเทิงไต้หวัน (หนังใหม่ของเคอเจิ้นตงโดนจีนแผ่นดินใหญ่แบน ? )

 

อัลบั้มเพลงชุดใหม่ของหวังลี่หง (王力宏 : Leehom Wang) ในชุด A.I.愛 (A.I. อ้าย)

 

หนังใหม่ของเคอเจิ้นตง (柯震東) โดนจีนแผ่นดินใหญ่แบน?

More