QR Code
ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ขุนพล แรงงานไทย
2018-05-26
 • 2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกเสียชีวิตในหน้าที่

  2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกเสียชีวิตในหน้าที่

  2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกไฟคลอก กองแรงงานนครเถาหยวนยืนยันเสียชีวิตในหน้าที่
 • พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน

  พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน

  พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน
 • สนร.ไทย ไทเป เยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูน

  สนร.ไทย ไทเป เยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูน

  สนร.ไทย ไทเป จ่ายเงินเยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้
 • กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยทำความสะอาดถนนและลำธารเป็นประจำทุกเดือน
 • กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

  กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง

 

 1. กองแรงงานเถาหยวนยืนยัน 2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกไฟคลอก เสียชีวิตในหน้าที่

      เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน อินดัสเทรียล สาขาผิงเจิ้นในนครเถาหยวน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิต 6 นาย และยังมีแรงงานไทยซึ่งนอนอยู่ในหอพัก หนีไม่ทันเสียชีวิต 2 คน เนื่องจากหอพักดังกล่าว นายจ้างเป็นผู้จัดหาให้และอยู่ในบริเวณโรงงานที่เกิดเพลิงไหม้ สำนักงานตรวจสอบด้านแรงงานนครเถาหยวนยืนยันว่า 2 แรงงานไทยแม้จะเสียชีวิตในหอพัก แต่ถือว่าเสียชีวิตในหน้าที่ นายโจวเสียนผิง ผอ. สำนักงานตรวจสอบด้านแรงงาน นครเถาหยวนกล่าวว่า โดยทั่วไป การเสียชีวิตในหน้าที่ จะต้องเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติทำให้เสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ แต่กรณีของ 2 แรงงานไทย แม้ขณะเกิดเหตุ จะนอนหลับอยู่ในหอพัก ไม่ได้ทำงาน แต่หอพักที่เกิดเหตุ นายจ้างเป็นผู้จัดหาให้และอยู่ติดกับโรงงานที่เป็นต้นเพลิง จึงถือว่าแรงงานไทยที่เคราะห์ร้ายทั้ง 2 รายนี้ เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ นอกจากเงินทดแทนจากกองทุนประกันภัยแรงงานที่จะได้ตามกฎหมายแล้ว นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยต่างหากให้ทายาทผู้ตาย 45 เท่าของค่าจ้างที่แจ้งเอาประกัน และยังต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งด้วย

      กองแรงงานนครเถาหยวนกล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักงานแรงงานไทย ไทเป ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ให้ทายาททราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันทางสำนักงานแรงงานไทย ไทเปได้ช่วยเหลือทายาท 2 แรงงานไทย เจรจากับนายจ้าง จนนายจ้างยินยอมจ่ายเงินช่วยเหลือทายาทมากกว่าที่กฎหมายกำหนดหลายเท่า

 

2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนถูกไฟคลอก กองแรงงานนครเถาหยวนยืนยันเสียชีวิตในหน้าที่

 

      ด้านการฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา นายจ้างและบริษัทจัดหางานได้ทำพิธีไว้อาลัยนายภานุพงษ์ เสงี่ยม และนายเชิดศักดิ์ บุรัมสูงเนิน 2 แรงงานไทยที่เคราะห์ร้ายเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานชินพูน ณ ฌาปนสถานจงลี่ โดยมีนายหวางอันปัง ผอ. กองแรงงานนครเถาหยวน และ นางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเปและคณะเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประธานและผู้บริหารระดับสูงและเพื่อนร่วมงานในบริษัทชินพูนไปร่วมพิธีไว้อาลัยอย่างคับคั่ง หลังเสร็จพิธีไว้อาลัย ได้มีการฌาปนกิจศพนายภานุพงศ์ ซึ่งทายาทได้นำอัฐิกลับไปทำบุญที่บ้านเกิดจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วในวันถัดมา

      ส่วนนายเชิดศักดิ์ เนื่องจากถูกไฟไหม้จนเกรียมทั้งใบหน้าและร่างกาย อัยการให้บุตรสาวเดินทางมาตรวจดีเอ็นเอ ต้องรอผลตรวจ 15 วัน เมื่อยืนยันว่าเป็นนายเชิดศักดิ์แล้ว จึงอนุญาตให้นำศพไปฌาปนกิจตามประเพณีได้ ในส่วนนี้ ทายาทได้มอบอำนาจให้บริษัทจัดหางานดำเนินการและส่งอัฐิกลับไปทำบุญที่บ้านเกิดต่อไป ดังนั้น หลังทำพิธีไว้อาลัยและเสร็จสิ้นการเจรจาเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือแล้ว ทายาทนายเชิดศักดิ์ ก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยไปแล้วพร้อมกัน

 

พิธีไว้อาลัย 2 แรงงานไทยโรงงานชินพูนที่เคราะห์ร้ายถูกไฟคลอกเสียชีวิต

 

      สำหรับตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตในวันที่เกิดเหตุ 5 นายและมาเสียชีวิตอีก 1 รายเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา รวมเสียชีวิต 6 นาย ได้ทำพิธีไว้อาลัยและฌาปนกิจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. เวลา 10.00 น.  ณ สนามกีฬาเถาหยวนอารีน่า นครเถาหยวน

     

พิธีไว้อาลัย 6 ตำรวจดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานชินพูน

 

 

สนร.ไทย ไทเป จ่ายเงินเยียวยาแรงงานไทยโรงงานชินพูนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้

 

2. สส.บี้กระทรวงแรงงานเร่งลดอัตราการเกิดอุบัติของแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานเตรียมตรวจเข้มโรงงานที่ว่าจ้างแรงงานเกิน 30 คนขึ้นไป

      จากการที่มีข่าวแรงงานต่างชาติเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สะท้อนถึงปัญหาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ ได้เชิญรมว.กระทรวงแรงงานไปรายงานมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ในที่ประชุม นางสาวสวี่สูหัว สมาชิกสภานิติบัญญัติกล่าวอ้างอิงสถิติของทางการกล่าวว่า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 จนถึง ปีพ.ศ. 2559 แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวันเสียชีวิตมากถึง 864 ราย ประกอบกับเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้หอพักโรงงาน Sican Co., Ltd. เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดไฟไหม้ที่โรงงานชินพูน อินดัสเทรียล อาจทำให้ความประสงค์ที่จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันของแรงงานต่างชาติลดน้อยลง ส่งผลให้ภาวะขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงสงสัยว่า กระทรวงแรงงานไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างเต็มที่

 

เพลิงไหม้ที่หอพักคนงานเวียดนามในโรงงาน Sican Co., Ltd. เมื่อ 14 ธ.ค. 60 ทำให้แรงงานเวียดนามเสียชีวิต 6 คน

 

      นางสาวสวี่สูหัว (許淑華) ส.ส.พรรคก๊กมินตั๋ง ระบุว่า ปัจจุบัน กระทรวงงแรงงานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติเพียง 274 คน ขณะที่ยอดจำนวนแรงงานต่างชาติพุ่งขึ้นแตะ 680,000 คนแล้ว อัตราการเกิดอุบัติเหตุของแรงงานต่างชาติในไต้หวันสูงกว่าประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก โดยในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา มีแรงงานต่างชาติในไต้หวันเสียชีวิตสูงถึง 864 คน อัตราเสียชีวิตเฉลี่ย 0.28 ต่อหนึ่งพันคน เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นในรอบ 6 ปี มีแรงงานต่างชาติเสียชีวิต 158 คน อัตราเสียชีวิตเฉลี่ย 0.17 ต่อหนึ่งพันคน แต่จำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวันมีเพียงกึ่งหนึ่งของแรงงานต่างชาติในญี่ปุ่น ส.ส.สวี่สูหัวชี้ว่า เนื่องจากไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ แต่กลับมีอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นเป็นประจำ จึงถามว่า กระทรวงแรงงานตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างไร แค่ไหน? สส. สังกัดพรรคก๊กมินตั๋ง ซึ่งเป็นฝ่ายค้านผู้นี้ยังกล่าวว่า รัฐบาลผลักดันนโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่อย่างเอาจริงเอาจัง แต่ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติกลับไม่ได้รับการใส่ใจแก้ไข รัฐบาลกลางควรจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้แล้ว

 

 

     ต่อกรณีดังกล่าว นางสวี่หมิงชุน รมว. กระทรวงแรงงานตอบว่า ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการในอัตราสูง จะมีการทบทวนและหามาตรการแก้ไขโดยเร็ว โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และกองแรงงานท้องถิ่นเป็นต้น มาร่วมประชุมหารือภายใน 2 สัปดาห์หน้า คาดว่าจะได้ข้อสรุปการดำเนินการภายใน 1 เดือน จากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองสวัสดิการและความปลอดภัยของแรงงานต่างชาติ

 

 นางสวี่หมิงชุน รมว.กระทรวงแรงงานสั่งการให้ตรวจเข้มมาตรฐานหอพักของร.ง.ที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป

 

3. ชาวนครไทจงชื่นชมกลุ่มแรงงานอินโดนีเซีย บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยทำความสะอาดถนนและลำธารเป็นประจำทุกเดือน

      ริมฝั่งธารน้ำใสซินเซิ่งกรีนวอเตอร์เวย์ (Shin Sei Green Waterway : 新盛綠川水岸廊道) ในนครไทจง ทุกๆ เดือน จะเห็นคนกลุ่มหนึ่ง ก้มหน้าก้มตาเก็บกวาดและทำความสะอาดถนน สนามหญ้าและริมธารน้ำ พวกเขาคือกลุ่มคนที่ถูกเรียกขานว่า คนงานต่างชาติและผู้อนุบาลต่างชาติ แต่ทำไมถึงต้องมาเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณถนนและริมธารน้ำเป็นประจำทุกเดือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง นางสาว Pindy ผู้อนุบาลชาวอินโดนีเซียจากเกาะชวากลาง หัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้กล่าวว่า ก็เพราะพวกเรารักไต้หวัน

 

 

      นางสาว Pindy นอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้อนุบาล ดูแลอาม่าชาวไต้หวันที่นครไทจงแล้ว ในยามว่าง ยังเรียนรู้เทคนิคการปั้นแป้งตุ๊กตา ซึ่งเป็นหัตถศิลป์พื้นบ้านของไต้หวัน และยังจัดงานนิทรรศการโชว์ผลงานหัตศิลป์ของตน นอกจากนี้ ยังเปิดสอนวิธีปั้นแป้งตุ๊กตาให้แรงงานต่างชาติที่สนใจ ตามแหล่งชุมนุม เช่นอาคารอาเซียนสแควร์และสุเหร่า เนื่องจากเห็นว่าเป็นอีก 1 อาชีพที่จะช่วยให้แรงงานต่างชาติหลุดพ้นความยากจนได้

 

 

      ช่วง 3-4 เดือนมานี้ นางสาว Pindy เป็นตัวตั้งตัวตี รณรงค์กลุ่มแรงงานต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมชาติที่ทำงานอยู่ในนครไทจง บำเพ็ญกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ด้วยการเก็บกวาดทำความสะอาดถนนและสนามหญ้าริมฝั่งธารน้ำใสที่ขึ้นชื่อของนครไทจง ซินเซิ่งกรีนวอเตอร์เวย์ เริ่มจาก 10 กว่าคน จำนวนคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้เกินกว่า 30 คนแล้ว

 

 

           นางสาว Pindy กล่าวว่า พวกเราที่มาจากประเทศอาเซียนก็รักความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นกัน  ใช่ว่าชาวอาเซียนจะทิ้งเศษขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางกันทุกคน และหวังว่า กิจกรรมทำความสะอาดนี้ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของแรงงานต่างชาติให้ดีขึ้น  

           ชาวนครไทจงที่พบเห็นหลายคนจะเข้าไปทักและขอบคุณแรงงานอินโดนีเซียกลุ่มนี้ นางสาว Pindy กล่าวตอบว่า ต้องขอบคุณรัฐบาลไต้หวันที่ให้โอกาสพวกตนเดินทางมาทำงานหาเงินไปเลี้ยงครอบครัว ขอบคุณในความเป็นมิตรของนายจ้างและชาวไต้หวัน และพวกเราถือไต้หวันเสมือนบ้านเกิดแห่งที่ 2 พวกเรารักและต้องการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของไต้หวัน

 

 กลุ่มแรงงานอินโดนีเซียในนครไทจง บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยทำความสะอาดถนนและลำธารเป็นประจำทุกเดือน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

ไต้จืออิ่ง

ไต้จืออิ่งกลับสู่บัลลังก์อันดับ 1 ของโลกอีกครั้ง หลังป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยวแบดเอเชียได้สำเร็จ

ไต้จืออิ่งกลับสู่บัลลังก์อันดับ 1 ของโลกอีกครั้ง หลังป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยวแบดเอเชียได้สำเร็จ

2018-05-03 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลก

-ไต้จืออิ่งกลับสู่บัลลังก์อันดับ 1 ของโลกอีกครั้ง หลังป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยวแบดเอเชียได้สำเร็จ และเป็นคนแรกในรอบ 10 ปีที่ทำได้ด้วย หลังจากที่เอาชนะเฉินอวี่เฟยได้สำเร็จในรอบชิง 

-สนามนี้เธอจอง ลิเดีย โคคว้าแชมป์กอล์ฟหญิง LPGA ได้ครั้งแรกในรอบ 2 ปี ที่สนาม Lake Merced Golf Club ในซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นสนามที่เธอคว้าแชมป์รวม 3 ครั้งแล้ว

More
มุ่งใต้ใหม่ โรงพยาบาลในไต้หวันจับมือเวียดนามป้องกันและรักษาโรคตับ

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. 61 มุ่งใต้ใหม่ ลุยการแพทย์ระดับไฮเอนด์ เวียดนาม อินโดฯ มาเลย์

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. 61 มุ่งใต้ใหม่ ลุยการแพทย์ระดับไฮเอนด์ เวียดนาม อินโดฯ มาเลย์

2018-05-05 14:28:36

ชีพจรเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. 61

     

          มุ่งใต้ใหม่ ลุยการแพทย์ระดับไฮเอนด์ เวียดนาม อินโดฯ มาเลย์ 

 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
ภาคการเกษตรในไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

2018-05-05 10:40:36

 

1. หน้าร้อนมาเยือนแล้ว กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันแนะแรงงานไทย ทั้งที่ทำงานอยู่ในไต้หวันและที่เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศไทย หลีกเลี่ยงถูกยุงกัด เพราะจะก่อให้เกิดการติดเชื้อหลายโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค อาทิ โรคไข้ซิกาและไขเลือดออกเป็นต้น วิธีป้องกันโรคติดเชื้อจากยุงที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเองจากยุงกัด ทำได้ดังต่อไปนี้

             - สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนและมิดชิด

             - ใช้ยากันยุงพ่นหรือทาที่ผิวหนังเมื่อต้องออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน

             - ติดมุ้งลวด หรือกางมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัดขณะนอนหลับ

             - ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยกำจัดหรือทำความสะอาดบริเวณที่มีน้ำขังรอบบ้าน

             - หากภายในบ้านมีสระน้ำ ควรใช้อุปกรณ์ที่ช่วยให้น้ำไหลเวียนอยู่เสมอ เพราะน้ำนิ่งนั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง

 

ในแต่ละปี มีผู้คนทั่วโลกกว่า 1 ล้านคนเสียชีวิต และอีกหลายร้อยล้านคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ยุงเป็นพาหะ

 

2. ไต้หวันเตรียมเปิดให้เยาวชนจากอาเซียนเดินทางมาท่องเที่ยวและทำงานในไต้หวันได้เป็นเวลา 180 วัน และจะอนุญาตให้ลูกเรือประมงต่างชาติทำงานภาคการเกษตรช่วงหยุดจับปลา

             เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร คณะกรรมการการเกษตรไต้หวันวางแผนจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างกันกับไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย นายหลินชงเสียน ประธานคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันเปิดเผยเมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ได้รับการตอบรับด้วยดีจาก 4 ประเทศ เหลือเพียงการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เบื้องต้นจะอนุญาตให้เยาวชนของ 4 ประเทศดังกล่าว โดยขั้นต้นจะเปิดให้เยาวชนจาก 4 ประเทศดังกล่าวทำงานภาคเกษตรได้ประเทศละ 200 คน โดยต้องสมัครล่วงหน้า หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาภาคการเกษตรขาดแคลนแรงงานในระยะสั้น และขาดแคลนแรงงานตามฤดูกาล อีกทั้งจากการทดลองดำเนินมาตรการนี้จะสามารถประเมินได้ว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามที่หลายฝ่ายห่วงกังวลหรือไม่ โดยปัจจุบันแรงงานผิดกฎหมายในไต้หวันยังคงเป็นแรงงานเวียดนามมีจำนวนมากที่สุด

 

 

 

ภาคการเกษตรในไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก รัฐบาลตั้งเป้าเปิดให้เยาวชนจากอาเซียนทำท่องเที่ยวและทำงานในไต้หวันได้เป็นเวลา 180 วัน

 

3. ตำรวจเตือน อย่างเชื่อข่าวลือเมาแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้าไม่ถูกปรับ

             แรงงานต่างชาติที่เปลี่ยนจากรถจักรยานดั้งเดิม มาขี่รถจักรยานไฟฟ้า มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการลือกันว่า จักยานไฟฟ้าเป็นรถจักรยาน เมาแล้วขับไม่เป็นไร ไม่ถูกปรับ ทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำผิดกฎจราจรบ่อยครั้ง เฉพาะสถานีตำรวจเขตหย่งคังในนครไถหนานเพียงแห่งเดียว ต้นปีเป็นต้นมา จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จับปรับแรงงานต่างชาติที่เมาแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้าและทำผิดกฎจราจรไปแล้ว 36 คดี จึงได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโรงงานต่างๆ ที่มีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ เพื่อให้ทราบถึงโทษปรับและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 

แรงงานต่างชาติหันมาขับขี่รถจักรยานไฟฟ้ามากขึ้น  และเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรมากมาย

 

4. เนื่องในโอกาสสงกรานต์และวันแรงงานแห่งชาติ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงานอวยพรพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวัน  ขณะเดียวกันให้ข้อคิดเตือนใจแรงงานไทย ขอให้ประหยัดอดออม เก็บเงินกลับบ้าน และให้ดูแลสุขภาพของตนเอง

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงานอวยพรและให้กำลังใจพี่น้องแรงงานไทยในไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
สมาคมนักธุรกิจไต้หวันแห่งประเทศไทย เรียกร้องนานาชาติหนุนไต้หวันร่วม WHA

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 61 ไต้หวันสำแดงพลังเรียกร้องขอเข้าร่วม WHA

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 61 ไต้หวันสำแดงพลังเรียกร้องขอเข้าร่วม WHA

2018-05-01 19:00:40

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 61

ไต้หวันสำแดงพลังเรียกร้องขอเข้าร่วม WHA

       นักธุรกิจไต้หวันในไทยรวมตัวเรียกร้องประชาคมโลกตระหนักความสำคัญที่ไต้หวันต้องเข้าร่วมการประชุม WHA มิเช่นนั้น จะกลายเป็นช่องโหว่การป้องกันโรคในระดับโลก ส่วนจีนคอมมิวนิสต์บอกไม่เกี่ยว ไต้หวันบอกไม่เกี่ยวได้ไง ประนามจีน "พูดพล่อยๆ" 

       กระทรวงการต่างประเทศระบุหนังสั้นเกี่ยวกับการแสดงศักยภาพด้านการแพทยฺ์ของไต้หวันเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลก มียอดวิวนับล้าน แสดงให้เห็นว่า ชาวโลกต่างเห็นถึงศักยภาพด้านการแพทย์ของไต้หวันเป็นอย่างดี จึงสมควรให้ไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรม WHA 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
SpeXial

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Spexial ในชุด Buddy Buddy และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Spexial ในชุด Buddy Buddy และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-04-29 22:30:00

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

-แนะนำอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของ Spexial ในชุด Buddy Buddy และข่าวบันเทิงไต้หวัน (โจลิน ไช่ไปมิลาน แต่สัมภาระหาย ต้องใส่เสื้อชุดเดียวตลอด 5 วัน / เวินหลันชนะคดี ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย 4.8 ล้านให้ต้นสังกัดเก่า / เซียวจิ้งเถิงนั่งกินข้าวกล่องข้างทางระหว่างรอเข้าฉากในละคร TV แต่โดนคนแซวว่าเป็นดาราแต่กินข้าวกล่อง เจ้าตัวถึงกับอึ้ง)

More
รถยิงสลุตแทนการจุดประทัดในศาลเจ้าไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย. 61 - รถยิงสลุตแทนการจุดประทัดในศาลเจ้าไต้หวัน

ฮอตฮิตติดดาว วันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย. 61 - รถยิงสลุตแทนการจุดประทัดในศาลเจ้าไต้หวัน

2018-05-03 21:16:22

     ศาลเจ้ายุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม! สัปดาห์นี้พาคุณไปเกาะกระแสฮิต "รถยิงสลุต" (禮炮車) ที่เริ่มนิยมใช้แทนการจุดประทัดในศาลเจ้าไต้หวัน ประหยัด ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดควันพิษ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลและเลือกเสียงจุดประทัดได้ถึง 10 เสียง รถคันนี้มีที่มาและหลักการทำงานเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการ

 

 

 

More
ภาคการเกษตรของไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ขุนพลแรงงานไทย วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

2018-04-27 22:30:00

 

1. ไต้หวันเตรียมเปิดให้ชาวไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ขอวีซ่าท่องเที่ยวและทำงานในไต้หวันได้เป็นเวลา 180 วัน

          เพื่อที่จะแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร คณะกรรมการการเกษตรและกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน สาธารณรัฐจีน บรรลุความเห็นพ้องกัน เตรียมเปิดให้ชาวไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อายุ 20 -45 ปี ขอวีซ่าเดินทางมาท่องเที่ยวและทำงานในไต้หวันได้ ไม่เกิน 180 วัน หวังดึงเยาวชนและคนวัยทำงานมาท่องเที่ยวและทำงานในไต้หวันได้ปีละ 800-1,000 คน

          นายหลินชงเสียน (林聰賢) ประธานคณะกรรมการการเกษตร ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า รมว. กระทรวงเกษตรของไต้หวันกล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศเห็นด้วยและตกลงที่จะหารือกับประเทศอาเซียน ได้แก่ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เพื่อเปิดให้ประชาชนของทั้ง 4 ประเทศที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี พร้อมกับทำงานไปด้วย เป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน อนาคตอาจขยายเป็น 1-2 ปี และเตรียมหาหรือกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยในเร็วๆ หากทุกฝ่ายเห็นด้วย จะนำเสนอต่อสภาบริหารเพื่ออนุมัติต่อไป

 

ภาคการเกษตรของไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก รัฐบาลมีแผนการจะเปิดให้ญาติพี่น้องของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ขอวีซ่าท่องเที่ยวและทำงานที่ไต้หวันได้เป็นเวลา 180 วัน

 

          อย่างไรก็ตาม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยกังวลจะทำให้ปัญหาการอยู่เลยกำหนดและหลบหนีทำงานในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายรุนแรงขึ้น สำหรับปัญหานี้ คณะกรรมการการเกษตรกล่าวว่า ในเบื้องต้น จะจำกัดเฉพาะเป็นลูกหลานหรือญาติพี่น้องของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยื่นขอหนังสือรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาขาต่างๆ ก่อน จากนั้น จึงไปขอวีซ่าท่องเที่ยวและทำงานได้ นอกจากจะช่วยลดปัญหาการหลบหนีได้แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาที่อยู่ที่พักได้ด้วย

          คณะกรรมการการเกษตรกล่าวว่า โครงการนี้ กระทรวงการต่างประเทศเห็นชอบแล้ว ส่วนกระทรวงแรงงานก็เห็นว่า จำนวนที่จะเปิดให้นำเข้าปีละ 800-1,000 คน เป็นตัวเลขที่ยอมรับได้ ดังนั้นโอกาสที่โครงการนี้จะกลายเป็นจริง ค่อนข้างจะสูง

 

 

ภาคการเกษตรของไต้หวันขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก รัฐบาลมีแผนการจะเปิดให้ญาติพี่น้องของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ขอวีซ่าท่องเที่ยวและทำงานที่ไต้หวันได้เป็นเวลา 180 วัน

 

2. ตำรวจไถหนานเตือนแรงงานต่างชาติ อย่างเชื่อข่าวลือเมาแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้าจะไม่ถูกปรับ

          แรงงานต่างชาติที่เปลี่ยนจากรถจักรยานดั้งเดิม มาขี่รถจักรยานไฟฟ้า มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการลือกันว่า จักยานไฟฟ้าเป็นรถจักรยาน เมาแล้วขับไม่เป็นไร ไม่ถูกปรับ ทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำผิดกฎจราจรบ่อยครั้ง เฉพาะสถานีตำรวจเขตหย่งคังในนครไถหนานเพียงแห่งเดียว ต้นปีเป็นต้นมา จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จับปรับแรงงานต่างชาติที่เมาแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้าและทำผิดกฎจราจรไปแล้ว 36 คดี จึงได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโรงงานต่างๆ ที่มีการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ เพื่อให้ทราบถึงโทษปรับและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

          นายจางเจ๋อหมิง หัวหน้าตำรวจจราจร สถานีตำรวจหย่งคังกล่าวว่า ที่เขตหย่งคัง มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงมีแรงงานต่างชาติจำนวนมาก ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ปั่นรถจักรยาน แต่ช่วงปีสองปีมานี้ แรงงานต่างชาติเปลี่ยนมาขับขี่รถจักรยานไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งนี้เพราะ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไม่ต้องลำบากปั่นด้วยเท้า ราคารถจักรยานไฟฟ้าลดลง ประมาณหมื่นต้นๆ ก็หาซื้อได้แล้ว ไม่ต้องมีป้ายทะเบียน ไม่ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง วิ่งด้วยได้เร็วพอๆ กับรถจักรยานยนต์ ที่สำคัญคือไม่ต้องมีใบขับขี่ก็สามารถขับขี่ได้อย่างถูกกฎหมาย และยังพบว่า ผู้ขายรถจักรยานไฟฟ้า เพื่อดึงดูดให้แรงงานต่างชาติซื้อรถจักรยานไฟฟ้ามาขับขี่มากขึ้น มักจะโกหกว่า รถจักรยานไฟฟ้าก็คือจักรยาน เมาแล้วขับไม่ถูกจับ จึงขอเตือนว่า ไม่เป็นความจริง รถจักรยานไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ดื่มแล้วขับอาจเกิดอันตรายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น จึงมีโทษปรับเช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์

 

 

แรงงานต่างชาติขับขี่จักรยานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น อุบัติเหตุด้านการจราจรพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

 

          ในไต้หวันผู้ดื่มแล้วขับมีโทษค่อนข้างแรง ทั้งนี้เนื่องมาจากปัญหาเมาแล้วขับ สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มีการเพิ่มโทษปรับสูงขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมีข่าวคนเมาแล้วขับชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต สร้างความปวดร้าวให้แก่ครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายเป็นประจำ ไต้หวีจึงประกาศเพิ่มมาตรการลงโทษขาเมาดื่มแล้วขับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2556 โดยกำหนดให้ผู้ที่ดื่มแล้วขับ หากถูกตรวจพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเท่ากับนักดื่มที่มีน้ำหนักประมาณ 60 กก. ดื่มเบียร์ 3 กระป๋อง จะเกินมาตรฐานนี้ ก็จะถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเงิน 200,000 เหรียญไต้หวัน หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และหากทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีทีเดียว

          แม้จะไม่ไปชนคนอื่น แต่หากถูกตรวจพบว่ามีระดับแอลกอฮอล์เกิน 0.15 มิลลิกรัม ซึ่งเท่ากับนักดื่มที่มีน้ำหนักประมาณ 60 ก.ก. ดื่มเบียร์เข้าไปเพียง 2 กระป๋อง จะเกินมาตรฐานนี้ ก็จะถูกยึดใบอนุญาตขับขี่และมีโทษปรับตั้งแต่ 15,000-90,000 เหรียญไต้หวัน พร้อมกำหนดมาตรการกระทำผิดซ้ำจากการดื่มแล้วขับ โดยหากถูกจับข้อหาดื่มแล้วขับ 2 ครั้งภายใน 5 ปี มีโทษปรับสูงสุด 90,000 เหรียญไต้หวันและพักใบอนุญาตขับขี่ 3 ปี ผู้ที่ปฏิเสธไม่รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายจะถูกจับกุมและส่งไปตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ในฐานะผู้ต้องหาที่กระทำความผิดซึ่งหน้า

 

แรงงานต่างชาติขับขี่จักรยานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น อุบัติเหตุด้านการจราจรพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

 

          นอกจากโทษปรับและจำคุกแล้ว การขับขี่ไม่มีว่าจะรถจักรยานทั่วไป หรือรถจักรยานไฟฟ้า ล้วนมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้น อย่างที่ช่วงนี้มีข่าวให้ได้ยินประจำว่า คนงานต่างชาติขี่รถจักรยานไฟฟ้าขณะที่มีอาการเมา ไปชนกับรถยนต์ หรือชนขอบถนนเสียหลักตกคลอง เสียชีวิต พิการหรือกลายเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต จึงไม่ควรเมาแล้วขับ ไม่ว่าจะรถแบบไหนก็ตาม

          ด้านกระทรวงแรงงานก็ย้ำเตือนว่า แรงงานที่ดื่มแล้วขับถูกตัดสินลงโทษให้จำคุก นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างแรงงานผู้นั้นทันที โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยให้แม้แต่เหรียญเดียว และมาตรการลงโทษข้างต้น ไม่มีการยกเว้นสำหรับแรงงานต่างชาติ หากตรวจพบโดนเหมือนกันหมด จึงเตือนแรงงานต่างชาติที่นิยมดื่มทั้งหลายต้องระวัง เพราะตำรวจไต้หวันเอาจริง และปฏิบัติการตรวจเข้มอย่างต่อเนื่อง     

 

สถานีตำรวจหย่งคังในไถหนานเข้าไปในโรงงานอบรมและประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าแก่แรงงานต่างชาติ

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
เทศกาลศิลปะทรายนานาชาติฝูหลง

เทศกาลศิลปะทรายนานาชาติฝูหลงเปิดฉากแล้ว

เทศกาลศิลปะทรายนานาชาติฝูหลงเปิดฉากแล้ว

2018-04-27 22:30:00

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้

- เทศกาลศิลปะทรายนานาชาติฝูหลงเปิดฉากแล้ว ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 15 ก.ค. 61 ที่ชายหาดฝูหลง

- เทศกาลชมดอกหยิวถงฮัว (มะเยาหิน) ของนครนิวไทเป จะเริ่มเปิดฉากที่เขตถู่เฉิงก่อนในวันที่ 5 พ.ค. 61 นี้

More
ไต้จืออิ่ง

ไต้จืออิ่งใช้ 28 นาทีทะลุเข้ารอบ 2 แบดเอเชีย

ไต้จืออิ่งใช้ 28 นาทีทะลุเข้ารอบ 2 แบดเอเชีย

2018-04-26 22:30:00

ธีระ หยางและเจาะลึกกีฬาโลก

- ไต้จืออิ่งใช้ 28 นาทีทะลุเข้ารอบ 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย รายการ "แบดมินตัน เอเชีย แชมเปียนชิพ 2018" / หวังจื่อเหวยเอาชนะหลินตันเข้ารอบตามโจวเทียนเฉิง

- โปรโมคว้าแชมป์ที่แอลเอ ทำให้พี่น้องจุฑานุกาลสร้างประวัติศาสตร์เป็นพี่น้องคู่ที่ 2 ที่คว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ได้สำเร็จ

 

More
ลาบานูนขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยในไต้หวันที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลาม

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

2018-04-28 10:42:52

 

สื่อไต้หวันพาดหัวชื่นชมงานสงกรานต์ของแรงงานไทยที่ปั่นเฉียว โคตรร็อคและยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดากิจกรรมของแรงงานต่างชาติ

           ดร.จูลี่หลุน ผู้ว่าการนครนิวไทเป กล่าวขอบคุณแรงงานไทยและพี่น้องชาวไทยที่มาทำงานและตั้งถิ่นฐานในไต้หวัน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความหลากหลายให้กับวัฒนธรรมในนครนิวไทเปให้มีสีสันมากขึ้น

          ตามที่สำนักงานแรงงานไทย ไทเปร่วมกับกองแรงงานนครนิวไทเป และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและไต้หวัน จัดงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเซปักตะกร้อปี 2561 ณ ลานหน้าที่ทำการนครนิวไทเป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีแรงงานไทยเข้าร่วมกว่า 10,000  คน สื่อไต้หวันจัดเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ขณะเดียวกันพาดหัวข่าวในทำนองชื่นชมว่า แรงงานไทยนับหมื่นสนุกสนานกับงานสงกรานต์ งานแข่งขันเซปักตะกร้อและประเพณีสงกรานต์ของแรงงานไทยบรรยากาศโคตรร็อคและยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดากิจกรรมของแรงงานต่างชาติ และแรงงานไทยแข่งตะกร้อสุดมันส์ วงดนตรีร็อคชื่อดังมาแสดงปลอบขวัญเพื่อนร่วมชาติ ฯลฯ

 

ลาบานูนขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยในไต้หวันที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลาม

 

          ดร.จูลี่หลุน ผู้ว่าการนครนิวไทเป กล่าวทักทายกับพี่น้องแรงงานไทยด้วยคำว่า สวัสดีครับ ได้รับเสียงปรบมือจากแรงงานไทยได้ไม่น้อย ท่านกล่าวว่า การจัดงานแข่งขันเซปักตะกร้อและประเพณีสงกรานต์ในนครนิวไทเป ปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว ขอขอบคุณแรงงานไทยและพี่น้องชาวไทยที่ทำงานและตั้งถิ่นฐานอยู่ในนครนิวไทเป จำนวนกว่า 10,000 คน ที่มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความหลากหลายให้กับวัฒนธรรมในนครนิวไทเปให้มีสีสันมากขึ้น

 

ดร.จูลี่หลุน ผู้ว่าการนครนิวไทเป ผู้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมของแรงงานไทยมานานกว่า 16 ปี

 

          นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยกล่าวขอบคุณผู้ว่าการนครนิวไทเปและหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานให้กับพี่น้องชาวไทย และในโอกาสสงกรานต์ขออวยพรให้พี่น้องชาวไทย ประสบแต่ความสุข ความปลอดภัยและสำเร็จในอาชีพการงาน

 

นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป

 

         ด้านนายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงานให้ข้อคิดเตือนใจแรงงานไทย ขอให้ประหยัดอดออม เก็บเงินกลับบ้าน และให้ดูแลสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้มอบโล่ขอบคุณแก่ดร.จูลี่หลุน ที่ให้การดูแลและสนับสนุนการจัดงานของแรงงานไทยมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้ว่าการนครเถาหยวน 8 ปี และผู้ว่าการนครนิวไทเปอีก 8 ปี รวมเป็นเวลานานถึง 16 ปี

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงานอวยพรและให้ข้อคิดเตือนใจแก่แรงงานไทย

 

          ด้านนางลัพธวรรณ วอลช์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเป กล่าวให้กำลังใจแรงงานไทย ขอให้ตั้งใจทำงานหากมีปัญหาสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานแรงงานไทย ไทเปได้ ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสารและเฟสบุ๊ค นอกจากนี้ ผอ.สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ยังได้เสนอให้แรงงานไทย พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการสมัครเรียน มสธ. กับสำนักงานแรงงานไทย ไทเป โดยได้แนะนำชมรม มสธ. และชมรมเชฟไทย รวมถึงชมรมมวยไทยในไต้หวันด้วย

          ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแสดงของ ลาบานูน วงดนตรีร็อคชื่อดังจากประเทศไทย ที่นอกจากนำเสียงเพลงมาปลอบขวัญขุนพลแรงงานไทยในไต้หวันแล้ว ยังได้เตือนสติและให้กำลังใจแก่พี่น้องแรงงานไทยด้วย แรงงานไทยกว่า 10,000 คน มีความสุขร้องคลอไปกับเสียงเพลงเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมงเต็มๆ ....

 

 บรรยากาศการแสดงของวงลาบานูน

 

ลาบานูนขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยในไต้หวันที่ให้การสนับสนุนอย่างล้นหลาม

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

## คลิกที่ไอคอนหูฟังด้านบน เพื่อฟังรายการออนไลน์ หรือคลิกไปที่ "ฟังวิทยุออนไลน์" ที่อยู่แถบด้านล่างซ้ายจอภาพ แล้วเลือกฟังรายการเต็ม 1 ชั่วโมงตามความประสงค์ ซึ่งจะอัพเดททันการณ์ที่สุด ##

More
นายอู๋เม่าคุน รมว. ศึกษาธิการไต้หวันคนใหม่

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 เปลี่ยนตัว รมว. ศึกษาฯ เหตุจากตำแหน่งอธิการบดี ม. แห่งชาติไต้หวัน

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 เปลี่ยนตัว รมว. ศึกษาฯ เหตุจากตำแหน่งอธิการบดี ม. แห่งชาติไต้หวัน

2018-04-24 20:51:22

กระแสประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61

 

1. เปลี่ยนตัว รมว. ศึกษาฯ เหตุจากตำแหน่งอธิการบดี ม. แห่งชาติไต้หวัน แต่คนใหม่ก็ถูกขุดคุ้ยหลา่ยเรื่องทีเดียว

2. ลีหมิงเจ๋อ ยังคงถูกจองจำอยู่ในเมืองจีน ภรรยาสาวเร่งตระเวณขอความช่วยเหลือจากโลกประชาธิปไตย

3. สภาบริหารย้ำจุดยืนของ นรม. ไล่ชิงเต๋อ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับของรัฐบาลภายใต้การนำของ ปธน. ไช่ อิงเหวิน 

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

กฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ รายงานจากกรุงไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

More
จางเสวียโหย่ว

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของจูลี่จิ้ง (Miu) ในชุด 懂你的獨特 (รู้จักความพิเศษของเธอ) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของจูลี่จิ้ง (Miu) ในชุด 懂你的獨特 (รู้จักความพิเศษของเธอ) และข่าวบันเทิงไต้หวัน

2018-04-22 23:30:00

 

ธีระ หยางและบันเทิงดอทคอมสัปดาห์นี้

- แนะนำมินิอัลบั้มเพลงชุดใหม่ของจูลี่จิ้ง (Miu) ในชุด 懂你的獨特 (รู้จักความพิเศษของเธอ)

- ข่าวบันเทิงไต้หวัน (หลินจวิ้นเจี๋ยบอกแฟนๆ ว่าคุณแม่เลือกลูกสะใภ้หนักมาก แฟนคลับเลยตะโกนเรียก "แม่สามี" สนั่นฮอลล์ซะเรย / จางเสวียโหย่วเปิดคอนเสิร์ต 6 รอบในไทเป ทำรายได้ไปมากกว่า 250 ล้าน NT / สวีเจียอิ๋งตอบข่าวลือว่าท้องด้วยประโยคสั้นๆ ว่า "หนูยังมีเมนส์นะคะ")

 

จูลี่จิ้งกับมินิอัลบั้มชุด 懂你的獨特 (รู้จักความพิเศษของเธอ)

 

JJ หลินจวิ้นเจี๋ย เกือบได้หาลูกสะใภ้ให้คุณแม่ได้กลางเวทีคอนเสิร์ตที่เซินเจิ้นซะแร้ว

 

จางเสวียโหย่ว บนเวทีคอนเสิร์ตที่ไทเปอารีน่า

More